Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vyvierajúca voda, ktorá sprostredkúva večný život

Vyvierajúca voda, ktorá sprostredkúva večný život

 Vyvierajúca voda, ktorá sprostredkúva večný život

„Kto však pije z tej vody, ktorú mu ja dám, nebude už nikdy smädný, ale voda, ktorú mu dám, sa stane v ňom prameňom vyvierajúcej vody, ktorá sprostredkuje večný život.“ — JÁN 4:14.

 „ZRAZU sa spoza okraja Mesiaca... vynorí trblietavý modro-biely drahokam, žiarivá belasá guľa, zahalená pomaly sa krútiacimi závojmi bieloby; postupne sa vynára ako malá perla v hlbokom, čiernom mori tajomstva.“ To sú slová, ktorými kozmonaut Edgar Mitchell opísal Zem pri pohľade z vesmíru.

Čo dáva našej planéte takú krásnu žiarivú farbu, že to kozmonauta podnietilo k poetickým slovám? Je to voda, ktorá pokrýva takmer tri štvrtiny zemského povrchu. No voda nielenže robí našu planétu krásnou, ale aj udržiava na nej život. Veď aj 65 percent ľudského tela tvorí voda. V diele Encyclopædia Britannica sa o vode píše: „Je nevyhnutná pre život; zohráva úlohu v podstate v každom procese, ktorý prebieha v rastlinách i vo zvieratách.“

Zásoby vody na zemi nikdy nebude potrebné doplniť, a to vďaka efektívnemu recyklačnému systému, ktorý tu funguje. „Takmer každá kvapka vody, ktorú použijeme, si nájde svoju cestu do oceánov,“ uvádza The World Book Encyclopedia. „Odtiaľ sa pôsobením slnka vyparí a potom sa vracia na zem v podobe dažďa. Tá istá voda sa používa znova a znova. Nikdy sa nevyčerpá.“ Asi pred 3 000 rokmi bol tento pozoruhodný proces opísaný v Biblii: „Všetky zimné bystriny vychádzajú k moru, a predsa more nie je plné. K miestu, odkiaľ zimné bystriny vychádzajú, tam sa vracajú, aby vychádzali.“ Kolobeh vody je naozaj zázrak stvorenia! — Kazateľ 1:7.

Vzhľadom na to, aká dôležitá je voda pre život a akým úžasným spôsobom je zabezpečovaná, by nás nemalo prekvapovať, že v Biblii sa voda spomína vyše 700-krát. V Biblii sú jedinečné vlastnosti vody — zvlášť jej schopnosť udržiavať život a očisťovať — často použité na opis duchovných hodnôt. — Izaiáš 58:11; Ján 4:14.

Biblia má moc očisťovať

Izraeliti boli známi svojou výnimočnou telesnou čistotou, keďže sa pravidelne kúpali a prali si odevy. Bolo u nich zvykom hosťovi po jeho príchode umyť nohy. (Lukáš 7:44) Okrem toho, že Izraeliti dbali na osobnú hygienu i na čistotu svojich vecí, používali vodu aj na udržiavanie obradnej čistoty. Kňazi, ktorí slúžili vo svätostánku, sa museli často umývať a prať si odevy. (2. Mojžišova 30:18–21) Neskôr v chráme v Jeruzaleme Šalamún urobil medené „liate more“, v ktorom obyčajne bolo 44 000 litrov vody, aby mohli byť splnené požiadavky Božieho Zákona na udržiavanie obradnej čistoty. (2. Paralipomenon 4:2, 6) Aký význam má toto používanie vody pre dnešných kresťanov?

Apoštol Pavol vysvetlil, že Ježiš očistil kresťanský zbor „vodným kúpeľom pomocou slova“. Tak ako voda očisťuje v telesnom ohľade, pravda z Božieho Slova má schopnosť očisťovať morálne a duchovne. Vďaka tomu môžu byť Kristovi učeníci ‚svätí a bez poškvrny‘. (Efezanom 5:25–27) Preto všetci, ktorí túžia získať Božiu priazeň, musia vynakladať úsilie, aby zostali morálne a duchovne ‚nepoškvrnení a bezchybní‘. (2. Petra 3:11, 14) Ako im v tom pomáha Božie Slovo?

Tí, ktorí sa chcú páčiť Jehovovi Bohu, čerpajú duchovné poznanie — symbolickú vodu — prostredníctvom pravidelného štúdia Biblie. Keď poznanie, ktoré získavajú, pôsobí na ich srdce a myseľ, vyvoláva to v nich silnú túžbu konať v súlade s tým, k čomu povzbudzuje Biblia: „Premieňajte [sa] obnovením svojej mysle, aby ste sa sami presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa.“ — Rimanom 12:2.

Presné poznanie Božej vôle umožňuje takýmto ľuďom, aby odhalili škvrny a chyby vo svojom správaní a zmýšľaní. Keď už nejaký čas vo svojom živote uplatňujú biblické zásady, Božie Slovo im podobne ako voda  pomôže, aby boli „čisto umytí“ aj od vážnych hriechov. — 1. Korinťanom 6:9–11.

Takúto premenu zažil istý mladý muž zo Španielska. „Keď som mal 18 rokov, vôbec som nemal radosť zo života,“ rozpráva Alfonso. Bol závislý od drog a stal sa zločincom, u ktorého nikto nepredpokladal, že by sa zmenil. „Cítil som sa špinavý pre to, ako som zaobchádzal so svojím telom, i pre to, ako som sa správal k iným.

V škole som si všimol jedno dievča v mojom veku, ktoré svojou čistotou a nevinnosťou vynikalo medzi ostatnými študentmi. Jej príklad vo mne vyvolal túžbu žiť čistým životom tak ako ona. Na jej podnet som išiel na zhromaždenie Jehovových svedkov. Zakrátko som začal študovať Bibliu a rozvíjať si priateľstvo s Bohom. V priebehu roka som očistil svoj život a stal som sa pokrsteným svedkom. Táto radikálna zmena v mojom živote viedla k tomu, že mnohí zo susedstva za mnou prichádzali s prosbou, aby som pomohol ich dospievajúcim deťom, ktoré boli závislé od drog.“

Voda, ktorá prináša večný život

Raz Ježiš jednej Samaritánke, ktorá čerpala vodu z Jakobovej studne, rozprával o ‚živej vode‘. Povedal: „Kto... pije z tej vody, ktorú mu ja dám, nebude už nikdy smädný, ale voda, ktorú mu dám, sa stane v ňom prameňom vyvierajúcej vody, ktorá sprostredkuje večný život.“ ​(Ján 4:10, 14) Ježišove slová naznačujú, že „živá voda“ predstavuje Božie opatrenia na získanie života, ktoré sú vysvetlené v Božom Slove, Biblii. Vďaka týmto opatreniam majú ľudia možnosť získať večný život. Dôležitou súčasťou tejto symbolickej vody je výkupná obeť Ježiša Krista. Ježiš povedal: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“ — Ján 3:16.

Spomínaný Alfonso si veľmi cení „živú vodu“ od Boha. O svojich bývalých spoločníkoch, ktorí pokračovali v spôsobe života spojenom so zločinnosťou a drogami, hovorí: „Môj telesný brat a všetci moji bývalí kamaráti sú mŕtvi. Poznanie Božieho Slova ma zachránilo, aby som neskončil rovnako. Vďaka Jehovovým duchovným opatreniam som nažive.“ A to, čo sa Alfonso dozvedel z Božieho Slova, mu dalo aj dôvod tešiť sa na budúcnosť — na večný život v Božom sľúbenom novom svete. — 2. Petra 3:13.

Pozvanie pre všetkých

V poslednej knihe Biblie nachádzame opis ‚rieky vody života, čistej ako krištáľ, vytekajúcej z Božieho a Baránkovho trónu‘. (Zjavenie 22:1) Táto rieka predstavuje Božie opatrenia, vďaka ktorým bude ľudský život nakoniec opäť privedený k dokonalosti, z akej sa tešili Adam a Eva na začiatku ľudských dejín.

Po opise tejto rieky biblická správa pokračuje pozvaním: „Každý, kto je smädný, nech príde;  každý, kto si praje, nech si vezme zadarmo vodu života.“ ​(Zjavenie 22:17) Dnes toto pozvanie zaznieva po celej zemi. Každý rok Jehovovi svedkovia vo viac ako 235 krajinách venujú vyše miliardy hodín tomu, aby pomáhali ľuďom získať životodarné poznanie z Biblie.

Aj vy túžite po vode života? Keď budete prijímať túto krištáľovo čistú vodu, čiže keď sa budete učiť o opatreniach nášho Stvoriteľa a budete ich využívať, aj vy môžete patriť medzi tých, ktorí si ‚bezpečne zhromažďujú znamenitý základ do budúcnosti, aby sa tak chopili skutočného života‘. — 1. Timotejovi 6:19.

[Zvýraznený text na strane 14]

Tak ako voda očisťuje v telesnom ohľade, biblická pravda má moc očisťovať morálne a duchovne

[Rámček/obrázky na strane 15]

ZDROJE VODY V BIBLICKÝCH ČASOCH

V biblických časoch ľudia vynakladali mimoriadne úsilie, aby našli spoľahlivé zdroje vody. Abrahám a Izák vykopali studne neďaleko Bér-šeby, aby zabezpečili dostatok vody pre svoju domácnosť i pre svoje stáda. — 1. Mojžišova 21:30, 31; 26:18.

Plytké studne často počas dlhého, horúceho leta vyschli. Ak mala byť studňa spoľahlivým zdrojom vody, musela byť hlboká. (Príslovia 20:5) Jedna studňa v Lachiši je hlboká 44 metrov. Iná studňa, ktorá sa nachádza v Gibeone, je hlboká viac ako 25 metrov a má priemer 11 metrov. Pri jej vykopaní bolo potrebné odstrániť až 3 000 ton kamenia. Samaritánka, ktorá prišla načerpať vodu z Jakobovej studne, Ježišovi povedala: „Studňa je hlboká.“ Hladina vody v nej bola asi v hĺbke 23 metrov. — Ján 4:11.

Ďalšími zdrojmi vody boli v staroveku na Blízkom východe cisterny. Tieto podzemné nádrže zachytávali v období dažďov, od októbra do apríla, dažďovú vodu. Voda bola do nich privádzaná z úbočí cez kanály. Izraeliti vytesávali veľké cisterny, aby mali dostatočné zásoby vody. — 2. Paralipomenon 26:10.

Čerpanie vody zo studní a cisterien bola a stále je ťažká práca. Ženy, ako bola Rebeka a Jetrove dcéry, vykonávali dôležitú úlohu, keď každý deň čerpali vodu pre svoju rodinu a pre stáda. — 1. Mojžišova 24:15–20; 2. Mojžišova 2:16.

[Obrázok na strane 15]

Dnes Alfonso hovorí o Božom Slove iným