Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Boh, ktorý je ochotný odpúšťať

Boh, ktorý je ochotný odpúšťať

 Priblížte sa k Bohu

Boh, ktorý je ochotný odpúšťať

Ján 21:15–17

„Ó‚ JEHOVA, si dobrý a pripravený odpúšťať.“ ​(Žalm 86:5) Týmito utešujúcimi slovami nás Biblia uisťuje, že Jehova Boh odpúšťa veľkoryso. Jedna udalosť zo života apoštola Petra jasne ukazuje, že Jehova naozaj odpúšťa „vo veľkej miere“. — Izaiáš 55:7.

Peter patril k Ježišovým najbližším spoločníkom. No v poslednú noc Ježišovho života na zemi podľahol strachu a dopustil sa vážneho hriechu. Na nádvorí blízko miesta, kde bol Ježiš nezákonne súdený, Peter verejne zaprel, že pozná Ježiša — a to nie raz, ale trikrát! Po tom, čo tretíkrát vehementne zaprel, že by Ježiša poznal, ‚sa Ježiš obrátil a pozrel sa naňho‘. (Lukáš 22:55–61) Viete si predstaviť, ako sa asi Peter cítil, keď na ňom spočinul Ježišov pohľad? Keď si uvedomil závažnosť svojho hriechu, „zlomilo [ho to] a rozplakal sa“. (Marek 14:72) Tento kajúcny apoštol si možno kládol otázku, či je vôbec možné, aby mu Boh odpustil toto trojnásobné zlyhanie.

Rozhovor, ktorý mal Ježiš s Petrom po svojom vzkriesení, určite rozptýlil akékoľvek pochybnosti o tom, či mu bolo odpustené. Ježiš nepovedal ani jediné drsné slovo, žiadne slová odsúdenia. Namiesto toho sa Petra opýtal: ‚Miluješ ma?‘ Peter odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že mám k tebe náklonnosť.“ Ježiš na to povedal: „Sýť moje jahniatka.“ Potom Ježiš zopakoval tú istú otázku a Peter na ňu odpovedal rovnako, možno s ešte väčším dôrazom. Ježiš nato povedal: „Pas moje ovečky.“ Potom Ježiš položil Petrovi tretíkrát v podstate tú istú otázku: „Máš ku mne náklonnosť?“ Nato ‚sa Peter zarmútil‘ a povedal: „Pane, ty vieš všetko; vieš, že mám k tebe náklonnosť.“ Ježiš mu povedal: „Sýť moje ovečky.“ — Ján 21:15–17.

Prečo Ježiš kládol otázky, na ktoré vopred poznal odpoveď? Ježiš dokázal čítať v srdciach ľudí, a tak vedel, že Peter ho miluje. (Marek 2:8) Týmito otázkami dal Petrovi možnosť, aby mu trikrát potvrdil svoju lásku. Slová, ktoré Ježiš vyslovil vzápätí: „Sýť moje jahniatka... Pas moje ovečky... Sýť moje ovečky“, uistili tohto kajúcneho apoštola o tom, že mu stále dôveruje. Vlastne ho tým poveril, aby pomáhal pri starostlivosti o to najcennejšie vlastníctvo — o jeho drahých nasledovníkov podobných ovciam. (Ján 10:14, 15) Akú úľavu muselo priniesť Petrovi vedomie, že Ježiš ho stále považuje za dôveryhodného!

Je zjavné, že Ježiš svojmu kajúcnemu apoštolovi odpustil. Keďže Ježiš dokonale odzrkadľuje vlastnosti a spôsob konania svojho Otca, môžeme si byť istí, že aj Jehova Petrovi odpustil. (Ján 5:19) Jehova rozhodne nie je neochotný odpustiť. Naopak, je milosrdným Bohom, ktorý je „pripravený odpúšťať“ kajúcnym hriešnikom. Nepôsobí to na vás utešujúco?