Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Cíti s nami, keď trpíme

Cíti s nami, keď trpíme

 Priblížte sa k Bohu

Cíti s nami, keď trpíme

Ján 11:33–35

„EMPATIA je tvoja bolesť v mojom srdci.“ Tak raz opísal túto cennú vlastnosť istý vekovo starší Jehovov svedok, ktorý slúžil ako misionár. Jehova Boh je najlepším príkladom empatie. Osobne preciťuje bolesť, ktorú prežíva jeho ľud. Prečo si tým môžeme byť istí? Pretože Jehovov nežný súcit sa dokonale prejavil v slovách a skutkoch Ježiša, keď bol na zemi. (Ján 5:19) Pouvažujte napríklad nad udalosťou zaznamenanou v Jánovi 11:33–35.

Keď Ježišov priateľ Lazar predčasne zomrel, Ježiš sa vydal na cestu do jeho dediny. Pochopiteľne, Lazarove sestry Mária a Marta boli zdrvené žiaľom. Ježiš túto rodinu veľmi miloval. (Ján 11:5) Ako teda bude reagovať, keď sa s nimi stretne? Správa uvádza: „Keď Ježiš videl, ako [Mária] plače a ako plačú Židia, ktorí prišli s ňou, zastonal v duchu, znepokojil sa a povedal: ‚Kam ste ho položili?‘ Povedali mu: ‚Pane, poď sa pozrieť.‘ Ježišovi vyhŕkli slzy.“ ​(Ján 11:33–35) Prečo Ježiš plakal? Je síce pravda, že Ježišov drahý priateľ bol mŕtvy, ale Ježiš sa ho chystal vzkriesiť. (Ján 11:41–44) Dotklo sa teda Ježišových emócií ešte niečo iné?

Opäť sa pozrite na citované slová. Všimnite si, že keď Ježiš videl plakať Máriu a tých, ktorí boli s ňou, „zastonal“ a „znepokojil sa“. V pôvodnom jazyku tu boli použité slová, ktoré naznačujú intenzívne emócie. * Ježiš bol hlboko pohnutý tým, čo videl. Príval silných emócií, ktoré vnútri pociťoval, sa prejavil, keď mu do očí vstúpili slzy. Je zjavné, že Ježišovo srdce bolo vnímavé na bolesť iných. Stalo sa vám už, že sa vám oči zaliali slzami, keď niekto, na kom vám záležalo, plakal? — Rimanom 12:15.

To, ako Ježiš prejavoval empatiu, nám pomáha lepšie chápať vlastnosti a konanie jeho Otca, Jehovu. Ježiš tak dokonale napodobňoval jeho vlastnosti, že mohol povedať: „Kto videl mňa, videl aj Otca.“ ​(Ján 14:9) A tak keď čítame o tom, že „Ježišovi vyhŕkli slzy“, môžeme si byť istí, že Jehova osobne prežíva bolesť, ktorú pociťujú jeho ctitelia. To potvrdzujú aj ďalší biblickí pisatelia. (Izaiáš 63:9; Zechariáš 2:8) Jehova je veľmi nežný Boh!

Empatia je príťažlivá vlastnosť. Keď sme skľúčení alebo deprimovaní, cítime sa priťahovaní k človeku, ktorý chápe naše okolnosti a prežíva našu bolesť s nami. O koľko viac sa môžeme cítiť priťahovaní k Jehovovi, súcitnému Bohu, ktorý preciťuje našu bolesť a rozumie príčinám, ktoré sa skrývajú za našimi slzami! — Žalm 56:8.

[Poznámka pod čiarou]

^ 3. ods. Grécke slovo, ktoré je tu preložené spojením „vyhŕkli slzy“, často znamená „tichý plač“, zatiaľ čo slovo, ktoré je použité na opis plaču Márie a ostatných, môže znamenať „hlasný plač, nárek“.