Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Objav zo starovekej Lýdie — aký má pre nás význam?

Objav zo starovekej Lýdie — aký má pre nás význam?

 Objav zo starovekej Lýdie — aký má pre nás význam?

MOŽNO ste nikdy nepočuli o starovekom lýdskom kráľovstve, a tak vás možno prekvapí, že istý lýdsky objav zmenil spôsob obchodovania vo svete. Čitatelia Biblie budú tiež možno prekvapení, keď sa dozvedia, že iný lýdsky objav zas vrhá svetlo na jedno trochu záhadné biblické proroctvo. Čo teda Lýdi objavili? Skôr než si odpovieme na túto otázku, bude zaujímavé dozvedieť sa niečo o tejto takmer zabudnutej ríši.

 Lýdski králi vládli z hlavného mesta, zo Sárd, v západnej časti Malej Ázie (dnešné Turecko). Posledný lýdsky kráľ, Kroisos, nahromadil priam rozprávkové bohatstvo, ale okolo roku 546 pred n. l. prišiel o svoju ríšu, keď ho porazil perzský kráľ Kýros Veľký (Cýrus Veľký) — ten istý kráľ, ktorý o niekoľko rokov neskôr dobyl Babylonskú ríšu.

Vynaliezaví lýdski obchodníci začali údajne ako prví používať mince. Zlato a striebro sa už dlho používalo ako platidlo, ale vzhľadom na nepravidelné tvary zlatých prútov a krúžkov ich ľudia museli pri každej obchodnej transakcii vážiť. Napríklad v Izraeli Boží prorok Jeremiáš, ktorý kúpil pozemok, napísal: „Začal som mu vážiť peniaze, sedem šeklov a desať kúskov striebra.“ — Jeremiáš 32:9.

V Lýdii Jeremiášovi súčasníci prišli na to, ako zjednodušiť obchodovanie — začali používať mince štandardnej hmotnosti, ktorá bola garantovaná oficiálnym znakom vyrazeným na každej minci. Prvé lýdske mince boli z prírodnej zliatiny zlata a striebra nazývanej elektrum. Keď sa stal kráľom Kroisos, nahradil tieto mince mincami z takmer čistého zlata a striebra. Lýdi zaviedli mincový systém, v ktorom používali mince z týchto dvoch kovov, pričom dvanásť mincí zo striebra zodpovedalo jednej minci zo zlata. Ale problémom sa stali falošné mince zo zlata zmiešaného s podradnejšími kovmi. Obchodníci potrebovali nejaký jednoduchý spôsob, ktorým by mohli overiť čistotu zlata.

Lýdi zistili, že ich problém im pomôže vyriešiť lydit — čierny kameň, ktorý sa v ich oblasti bežne vyskytoval. Keď sa minca otrie o tento hladký, jemne zrnitý kameň, zanechá na ňom stopu. Porovnaním farby tejto stopy s farbou stopy, ktorú zanechá skúšobná ihla, pri ktorej je známe, koľko zlata obsahuje, sa dá zistiť, aké množstvo zlata je v minci. Vďaka tomuto objavu — skúšobnému kameňu — sa mincový systém stal spoľahlivým. Ale ako nám poznanie o tomto skúšobnom kameni pomáha porozumieť Biblii?

„Skúšobný kameň“ a Biblia

Keď sa skúšanie zlata pomocou skúšobného kameňa stalo medzi obchodníkmi bežnou praktikou, slovo pre „skúšobný kameň“ sa začalo používať na označenie spôsobu na overenie pravosti niečoho. V gréčtine, v jazyku, v ktorom bola napísaná časť Biblie, sa toto slovo používalo aj na označenie vyšetrovania alebo vypočúvania ľudí s použitím mučenia.

Keďže väzňov mučili žalárnici, slovo odvodené od výrazu „skúšobný kameň“ sa vzťahovalo aj na žalárnikov. Preto sa v biblickom zázname Ježišovho podobenstva píše, že nevďačný otrok bol vydaný do rúk ‚žalárnikov‘, alebo ako to uvádzajú niektoré preklady, ‚mučiteľov‘. (Matúš 18:34, Katolícky preklad, Evanjelický preklad, Roháčkov preklad) O tomto texte je v diele The International Standard Bible Encyclopaedia uvedené: „Väznenie samo osebe bývalo pravdepodobne považované za ‚mučenie‘ (čím nepochybne aj bolo), a tak slovo ‚mučitelia‘ nemusí znamenať nič viac ako žalárnici.“ To nám pomáha pochopiť jeden zaujímavý biblický text.

Rozlúštenie záhady

Na mnohých úprimných čitateľov Biblie pôsobí trochu mätúco to, čo Biblia hovorí o tom, aký koniec čaká Satana: „Diabol... bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde už bolo divé zviera i falošný prorok; a budú mučení dňom a nocou po celú večnosť.“ ​(Zjavenie 20:10) Môže me si byť istí, že Jehova by nikoho neodsúdil na večný život v mukách; bolo by to v rozpore s jeho láskou a spravodlivosťou. (Jeremiáš 7:31) Okrem toho Biblia hovorí o večnom živote ako o dare, nie ako o treste. (Rimanom 6:23) Je teda jasné, že Zjavenie 20:10 je napísané v symbolickom jazyku. Divé zviera a ohnivé jazero sú obrazné. (Zjavenie 13:2; 20:14) Je aj mučenie obrazné? Čo by mohol tento výraz znamenať?

Ako sme videli, grécke slovo pre „mučenie“ je odvodené od slova pre „skúšobný kameň“ a môže sa vzťahovať na mučenie, ktorým bolo väznenie. Preto Satanovo večné mučenie sa môže vzťahovať na to, že bude večne uväznený v tej najbezpečnejšej väznici — v samotnej smrti.

Lýdska skúška pomocou skúšobného kameňa nám pomáha pochopiť ešte niečo o Satanovom večnom „mučení“, čo je v súlade s Božou láskou. V niektorých jazykoch sa výraz „skúšobný kameň“ používa na označenie normy, podľa ktorej sa overujú veci. Napríklad v angličtine slovo pre skúšobný kameň znamená „test alebo kritérium, na základe ktorého sa určuje kvalita alebo pravosť určitej veci“. Preto Satanovo večné „mučenie“ znamená, že jeho rozsudok bude večne slúžiť ako „skúšobný kameň“, čiže norma, podľa ktorej bude v budúcnosti posudzovaná akákoľvek vzbura proti Jehovovi. Ak potom niekto spochybní Jehovovu vládu, už nikdy viac nebude potrebné nechať plynúť dlhý čas, aby sa ukázalo, že nemá pravdu.

Pochopenie toho, prečo obchodníci všade na svete prijali lýdsku skúšku pomocou skúšobného kameňa, ako aj pochopenie obrazných výrazov, ktoré na základe tejto skúšky vznikli, vrhajú svetlo na to, čo sa stane so Satanom. Jeho zničenie bude navždy slúžiť ako „skúšobný kameň“, čiže norma, podľa ktorej budú súdení prípadní rebeli, takže Boh už nikdy viac nebude musieť tolerovať vzburu. — Rimanom 8:20.

[Zvýraznený text na strane 23]

Satanovo symbolické mučenie znamená, že jeho rozsudok bude večne slúžiť ako „skúšobný kameň“

[Mapa na strane 21]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

Čierne more

LÝDIA

SARDY

Stredozemné more

[Obrázok na strane 21]

Ruiny starovekých Sárd

[Obrázok na strane 22]

V staroveku sa peniaze vážili na váhach

[Prameň ilustrácie]

E. Strouhal/​Werner Forman/​Art Resource, NY

[Obrázky na stranách 22, 23]

Skúška pomocou skúšobného kameňa sa používa dodnes

[Pramene ilustrácií]

Mince: S láskavým dovolením Classical Numismatic Group, Inc.; skúšobný kameň: Science Museum/​Science & Society Picture Library

[Prameň ilustrácie na strane 21]

Minca z elektra: S láskavým dovolením Classical Numismatic Group, Inc.