Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Stavebná činnosť na Jehovovu chválu

Stavebná činnosť na Jehovovu chválu

 Stavebná činnosť na Jehovovu chválu

„Nemôžem uveriť vlastným očiam! Nikdy by som si nepomyslela, že sa budeme môcť zhromažďovať a chváliť Jehovu v takej krásnej budove. Radosť, ktorú cítim, sa nedá kúpiť za žiadne peniaze!“ — MARIA, MEXICO.

JEHOVOVI SVEDKOVIA sa radi stretávajú, aby sa spoločne učili o Božom Slove, Biblii. (Žalm 27:4; Hebrejom 10:23–25) A zvlášť sa z toho tešia, keď sa môžu zhromažďovať na dôstojnom mieste uctievania. V posledných rokoch svedkovia postavili tisíce takýchto nových miest uctievania známych ako sály Kráľovstva v desiatkach krajín po celej zemi.

Prečo vynakladajú také veľké úsilie v tejto stavebnej činnosti? Kto túto prácu vykonáva? A aký vplyv má táto stavebná činnosť na ľudí, ktorí sú do nej zapojení? Aby sme našli odpovede na tieto otázky, pozrime sa na výstavbu sál v Mexiku a v Belize.

Potrebné sú tisíce nových sál Kráľovstva!

V minulosti mávali Jehovovi svedkovia v Mexiku svoje zhromaženia na akomkoľvek mieste, ktoré bolo k dispozícii — na dvoroch, v domoch svedkov, v skladoch, v garážach či v prenajatých sálach. V tom čase títo verní svedkovia často premýšľali o tom, aké dobré by bolo, keby si mohli postaviť vlastnú sálu Kráľovstva.

V roku 1994 bolo v Mexiku vyše 388 000 svedkov. Jeden prieskum uskutočnený v tom roku odhalil, že ak sa majú všetci zhromažďovať vo vlastnej sále, bude potrebné postaviť 3 300 nových sál Kráľovstva. To bola obrovská úloha!

Miestne zbory už aj dovtedy stavali vlastné sály Kráľovstva vždy, keď mohli. Ale v priebehu nasledujúcich piatich rokov sa jasne ukázalo, že ak sa má uspokojiť rastúca potreba ďalších sál, bude nutné postaviť ich viac — a rýchlejšie. Ako sa darí uspokojiť túto potrebu?

Skupiny skúsených dobrovoľníkov

V roku 1999 sa začalo s novým programom výstavby. Po celom Mexiku začali byť organizované skupiny na výstavbu sál Kráľovstva. Jehovovi svedkovia z celej krajiny, z ktorých mnohí ovládali rôzne stavbárske práce, sa dobrovoľne zapojili do tohto vzrušujúceho programu. V súčasnosti je v Mexiku 35 takýchto skupín. A jedna bola vytvorená v Belize.

Tieto skupiny na výstavbu sál Kráľovstva obyčajne pozostávajú z ôsmich dobrovoľníkov — mužov i žien —, ktorí pracujú na plný úväzok, ale nedostávajú mzdu. Tieto skupiny radostných dobrovoľníkov podľa potreby cestujú po celej krajine z jedného miesta na druhé a vedú  výstavbu sál Kráľovstva. Každý dobrovoľník pracuje osem hodín denne od pondelka do piatka, ako aj každú druhú sobotu. Deň začínajú o siedmej ráno rozhovorom o biblickom texte a potom sa podávajú raňajky. Každý je ochotný robiť, čo treba. Napríklad ženy pracujú spolu s mužmi pri takých prácach, ako je omietanie, kladenie dlažby a obkladov či maľovanie.

Členovia miestneho zboru pomáhajú tak, že poskytujú týmto dobrovoľníkom ubytovanie, perú im a pripravujú pre nich jedlo. Spolupracujú tiež s nimi pri výstavbe sály a okrem toho sa tešia zo vzájomnej spoločnosti na kresťanských zhromaždeniach a vo zvestovateľskej službe z domu do domu.

Požehnania, ktoré zažívajú dobrovoľníci

Ako sa na svoju prácu pozerajú títo dobrovoľníci? „Je pravda, že pracujeme naplno, či je horúčava, alebo zima, jeme jedlo, na ktoré nie sme zvyknutí, často sa presúvame, sme ďaleko od rodiny a často sa musíme zaobísť bez mnohých moderných vymožeností,“ hovorí Daniel, ktorý pracuje ako dobrovoľník už tri roky. „Ale problémy, s ktorými sa stretávame, blednú v porovnaní s požehnaniami, ktoré zažívame.“

Čo patrí k týmto požehnaniam? Mnohí dobrovoľníci sa z odbornej stránky naučia niečo nové. Carlos, ktorý dohliada na jednu z väčších skupín, však poukazuje na niečo, čo on osobne považuje za oveľa cennejšie požehnanie: „Sme ako jedna veľká, dvadsaťčlenná rodina — jeme spolu, pracujeme spolu, študujeme spolu, modlíme sa spolu. Vytvorili sme si veľmi blízke priateľské putá.“

Títo dobrovoľníci si vytvárajú silné putá priateľstva aj s členmi zborov, ktorým pomáhajú. José, ktorý pomáhal pri vyše sto projektoch, hovorí: „Vidieť úsmevy a slzy radosti vďačných svedkov, keď vidia splnenie svojho sna mať novú sálu Kráľovstva, to je jednoducho úžasné.“ Dodáva: „Vedomie, že viera iných je posilnená aj vďaka tomu malému podielu, ktorý sme mohli mať na tom, že sa podarilo vybudovať ďalšie miesto čistého uctievania, nám prináša radosť.“

Výsledky sú ohromujúce!

Tieto budovy, ktoré slúžia na uctievanie, nie sú nejako zvlášť zdobené ani nepútajú prílišnú pozornosť. Naopak, projekty sál Kráľovstva sú jednoduché, aby bolo možné postaviť ich rýchlo a aby neboli príliš nákladné. Vždy, keď je to možné, používajú sa materiály a pracovné postupy, ktoré sú v danej lokalite bežné. Vďaka tomu je možné postaviť novú sálu už za šesť týždňov!

V roku 2007 mali už všetky zbory v Belize novú sálu Kráľovstva — celkovo 17 sál. V Mexiku bolo iba od roku 1999 postavených viac ako 1 400 sál!

 Hoci sa už vykonalo mnoho dobrej práce, stále je veľa toho, čo ešte treba urobiť. (Matúš 9:37) V Mexiku je teraz vyše 600 000 svedkov, ktorí sa trikrát týždenne zhromažďujú, aby boli vyučovaní z Božieho Slova. A tak je potrebných ešte takmer 2 000 nových sál. Keby táto stavebná činnosť dobrovoľníkov závisela iba od ľudí, tento cieľ by nebolo možné dosiahnuť. No ako ukazujú výsledky, s podporou Jehovu Boha „je všetko možné“. — Matúš 19:26.

[Rámček/obrázok na strane 22]

„Čo povedia, to aj urobia“

Keď sa niekde stavia sála Kráľovstva, členovia miestneho zboru Jehovových svedkov často nie sú jediní, ktorých to ovplyvní. Napríklad počas výstavby jednej sály v Belize istý muž povedal svojej manželke, ktorá patrí k letničnej cirkvi, že keď Jehovovi svedkovia dokončia svoj „kostol“, chce začať s nimi chodiť na ich zhromaždenia. Čo ho k tomu podnietilo? „Vidím, že je s nimi Boh,“ povedal. „Keď spolupracujú, nehádajú sa. A čo povedia, to aj urobia.“

[Obrázok]

Sála Kráľovstva v Orange Walk, Belize

[Rámček/obrázky na strane 23]

Úsilie vynakladané po celom svete

Skupiny na výstavbu sál Kráľovstva pracujú už v 120 krajinách. Tu uvádzame niektoré z krajín, v ktorých sa dobrovoľníci s radosťou zapojili do tejto práce:

Angola, Bolívia, Dominikánska republika, Etiópia, Fidži, Ghana, Hongkong, Chorvátsko, India, Jamajka, Kazachstan, Libéria, Moldavsko, Nigéria, Papua-Nová Guinea, Rwanda, Tuvalu, Ukrajina, Venezuela, Zambia.

[Obrázky]

Sála Kráľovstva v Acapulcu, Mexiko

Členovia jednej zo skupín na výstavbu sál Kráľovstva v Mexiku

[Obrázok na strane 23]

Sála Kráľovstva v Tlaxcale, Mexiko