Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo prinesie budúcnosť?

Čo prinesie budúcnosť?

 Čo prinesie budúcnosť?

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ? To, aký pohľad má človek na budúcnosť, má vplyv na to, ako koná dnes. Napríklad ľudia, ktorí pred sebou nevidia žiadnu nádej, môžu zaujať postoj: „Jedzme a pime, lebo zajtra máme zomrieť.“ ​(1. Korinťanom 15:32) Taký postoj často vedie k prejedaniu sa, opíjaniu sa a k úzkosti, a nie k pravému pokoju mysle.

Pravdaže, ak by budúcnosť bola ponechaná iba v ľudských rukách, naše vyhliadky by boli pochmúrne. Vzduch, voda i pôda sú znečisťované v nebývalom rozsahu. Hrozba nukleárnej vojny a teroristických útokov stále narastá. Choroby a chudoba postihujú miliardy ľudí na celom svete. Napriek tomu existujú rozumné dôvody, prečo sa do budúcnosti pozerať s nádejou.

Zatiaľ čo ľudia nedokážu presne predpovedať budúcnosť, Jehova Boh o sebe vyhlasuje, že „od začiatku hovorí o konci a oddávna veci, ktoré sa ešte nestali“. (Izaiáš 46:10) Čo hovorí Jehova o tom, čo prinesie budúcnosť?

Čo hovorí Biblia

Jehova nedovolí, aby zem alebo život na nej bol zničený do takej miery, že by sa to už nedalo napraviť. Biblia v skutočnosti sľubuje, že Boh ‚privedie skazu na tých, ktorí kazia zem‘. (Zjavenie 11:18) Prostredníctvom svojho Kráľovstva, čiže svojej nebeskej vlády, Jehova odstráni zo zeme zlo a uvedie ju do takého stavu, ako si to pôvodne predsavzal. (1. Mojžišova 1:26–31; 2:8, 9; Matúš 6:9, 10) Nasledujúce biblické verše nám umožňujú nahliadnuť do budúcnosti. Opisujú udalosti, ktoré sa zakrátko dotknú každého jednotlivca na zemi.

Žalm 46:8, 9: „Poďte, pozrite na Jehovovu činnosť, ako uviedol na zem úžasné udalosti. Pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme. Láme luk a kopiju seká na kusy; vozy páli ohňom.“

Izaiáš 35:5, 6: „V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. V tom čase sa bude chromý šplhať ako jeleň a jazyk nemého vykríkne radosťou. Veď v pustatine vytrysknú vody a v púšťovej rovine bystriny.“

Izaiáš 65:21, 22: „Istotne budú stavať domy a bývať v nich a istotne budú sadiť vinice a jesť  ich ovocie. Nebudú stavať a niekto iný obývať; nebudú sadiť a niekto iný jesť.“

Daniel 2:44: „Nebeský Boh [zriadi] kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá a ono samo bude stáť až na neurčité časy.“

Ján 5:28, 29: „Prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť [Ježišov] hlas a vyjdú.“

Zjavenie 21:3, 4: „Sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“

Odpoveď z Biblie prináša pravý pokoj mysle

Keď človek prvýkrát počuje o podmienkach, ktoré sú tu opísané, môže sa mu to zdať príliš pekné na to, aby to bola pravda. Ale tieto sľuby nepochádzajú od ľudí, ale od Boha. A Jehova Boh „nemôže luhať“. — Títovi 1:2.

Ak sa naučíte dôverovať Božím sľubom a žiť v súlade s jeho zákonmi, zachováte si pokoj mysle aj napriek tým najnáročnejším okolnostiam. Vojny, chudoba, choroby a dokonca ani ťažkosti spojené s pokročilým vekom či hrozba smrti — nič z toho vás natrvalo neoberie o pokoj. Prečo? Lebo budete presvedčený o tom, že Božie Kráľovstvo odstráni následky všetkých týchto ťažkostí.

Ako môžete získať takúto nádej do budúcnosti? Musíte ‚obnoviť svoju myseľ‘ a presvedčiť sa, „aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa“. (Rimanom 12:2) Pravdepodobne budete potrebovať ďalšie dôkazy o tom, že biblické sľuby sú spoľahlivé. Takéto skúmanie je hodné úsilia. Sotva by ste v živote našli niečo, čo by vám prinieslo väčší pokoj mysle.

[Obrázky na stranách 8, 9]

Čo hovorí Božie Slovo o budúcnosti?

Izaiáš 35:5

Izaiáš 35:6

Ján 5:28, 29