Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo sa môžeme naučiť od Joany

Čo sa môžeme naučiť od Joany

MNOHÍ ľudia vedia, že Ježiš mal 12 apoštolov. Menej známe je však to, že medzi učeníkmi, ktorí s ním chodili, boli aj ženy. Jednou z nich bola Joana. (Mat. 27:55; Luk. 8:3)

Akú úlohu zohrala táto žena v Ježišovej službe? A čo sa od nej môžeme naučiť?

KTO BOLA JOANA?

Joana bola „žena Chuzu, Herodesovho poverenca“. Chuza slúžil Herodesovi Antipasovi, možno ako úradník pre vnútorné záležitosti. Joana bola jednou zo žien, ktoré Ježiš uzdravil. Spolu s ďalšími ženami potom sprevádzala Ježiša a jeho apoštolov na ich zvestovateľských cestách. (Luk. 8:1–3)

Podľa rabínskeho učenia sa ženy nemali stretávať s mužmi, ktorí neboli ich príbuzní. A už vôbec sa nepatrilo, aby s nimi cestovali. Židovskí muži sa zase mali so ženami rozprávať len minimálne. No Ježiš napriek týmto zvykom súhlasil, aby sa Joana a ďalšie ženy pripojili k jeho skupine.

Keď sa Joana rozhodla sprevádzať Ježiša a apoštolov, riskovala, že ju vtedajšia spoločnosť odsúdi. Všetci, ktorí sa pripojili k Ježišovi, museli počítať s tým, že sa ich život od základu zmení. Ježiš o svojich nasledovníkoch povedal: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, ktorí počujú Božie slovo a uplatňujú ho.“ (Luk. 8:19–21; 18:28–30) Z týchto slov vidno, aký blízky vzťah má Ježiš k tým, ktorí sú ochotní ho nasledovať, aj keď sa musia niečoho vzdať.

SLÚŽILA ZO SVOJHO MAJETKU

Joana a mnoho ďalších žien slúžilo Ježišovi a jeho apoštolom „zo svojho majetku“. (Luk. 8:3) Jeden autor napísal: „Lukáš svojim čitateľom nehovorí, že tieto ženy varili, umývali riad alebo opravovali oblečenie. Možno to robili... ale Lukáš sa o tom nezmieňuje.“ Spomínané ženy zrejme Ježiša a jeho učeníkov podporovali finančne.

Ani Ježiš, ani apoštoli si popri svojich zvestovateľských cestách nijako nezarábali. Preto ich skupina v počte asi 20 ľudí pravdepodobne nemala vždy dostatok peňazí na nákup jedla a ďalších potrebných vecí. Občas ich možno niekto pozval na jedlo. No správa o tom, že mali pokladničku, naznačuje, že sa nemohli spoliehať iba na  pohostinnosť druhých. (Ján 12:6; 13:28, 29) Joana a iné ženy im asi pomáhali uhradiť potrebné výdavky.

Niektorí kritici namietajú, že židovské ženy nemali žiadne finančné prostriedky. Z historických prameňov však vyplýva, že peniaze si mohli zadovážiť z niekoľkých zdrojov: (1) mohli zdediť majetok po smrti svojho otca, ak nemal žiadneho syna; (2) mohli dostať dar; (3) mohli dostať peniaze, ktoré im mali byť podľa manželskej zmluvy vyplatené po rozvode; (4) mohli dostávať výnosy z nehnuteľností po zosnulom manželovi a (5) mohli si nejaké peniaze zarobiť.

Ježišovi nasledovníci, medzi ktorými možno boli i bohaté ženy, určite prispievali všetkým, čím mohli. Pretože Joana bola manželkou Herodesovho úradníka, niektorí dospeli k záveru, že bola dobre zabezpečená. Možno to bola práve ona alebo iný bohatý človek, kto Ježišovi daroval drahý odev bez švov. Istá autorka uviedla, že takýto odev by si „ženy rybárov nemohli nikdy dovoliť“. (Ján 19:23, 24)

Biblia konkrétne nehovorí, že by Joana finančne podporovala Ježiša a apoštolov. No v každom prípade robila, čo mohla. V tomto smere nám dala dobrý príklad. Záleží na nás, čo alebo koľko toho Jehovovi dávame. Preňho je však podstatné to, či robíme všetko, čo môžeme, a či to robíme s radosťou. (Mat. 6:33; Mar. 14:8; 2. Kor. 9:7)

PO JEŽIŠOVEJ SMRTI

Joana bola zrejme prítomná pri Ježišovej poprave spolu s inými ženami, „ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei“. (Mar. 15:41) Keď bolo Ježišovo telo zložené z mučeníckeho kola, „ženy, ktoré prišli s ním z Galiley“, sa išli pozrieť „na pamätnú hrobku a na to, ako bolo uložené jeho telo; a vrátili sa pripraviť korenie a vonné oleje“. Tieto ženy — podľa Lukášovej správy „Mária Magdaléna a Joana a Jakubova matka Mária“ — prišli po sabate znova a uvideli anjelov, ktorí im povedali, že Ježiš bol vzkriesený. (Luk. 23:55–24:10)

Joana a ďalšie ženy podporovali svojho Pána, ako len mohli

Je možné, že Joana spolu s Ježišovou matkou a jeho bratmi bola medzi učeníkmi, ktorí sa zhromaždili v Jeruzaleme na Letnice v roku 33 n. l. (Sk. 1:12–14) A vďaka tomu, že jej manžel pôsobil na kráľovskom dvore, práve ona mohla poskytnúť Lukášovi podrobné informácie o Herodesovi Antipasovi. K tomuto záveru môžeme dôjsť najmä preto, lebo Lukáš je jediný evanjelista, ktorý Joanu spomína menovite. (Luk. 8:3; 9:7–9; 23:8–12; 24:10)

Zo správy o Joane sa môžeme mnoho naučiť. Snažila sa, aby bola Ježišovi čo najviac užitočná. Určite mala veľkú radosť, že ho finančne podporovala, aby mohol so svojimi učeníkmi cestovať a oznamovať dobré posolstvo. Pomáhala mu zo všetkých síl a stála pri ňom aj počas skúšok. Jej postoj i skutky sú pre kresťanské ženy vynikajúcim príkladom.