Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Naše miesto uctievania

Naše miesto uctievania

„Horlivosť za tvoj dom ma strávi.“ (JÁN 2:17)

PIESNE: 127, 118

1., 2. a) Na akých miestach uctievali Jehovu jeho služobníci v minulosti? b) Aký vzťah mal Ježiš k Božiemu chrámu v Jeruzaleme? c) Čo je účelom tohto článku?

BOŽÍ služobníci mali odjakživa miesta, na ktorých uctievali Boha. Ábel pravdepodobne predložil svoju obeť Bohu na oltári. (1. Mojž. 4:3, 4) Aj Noach, Abrahám, Izák, Jakob a Mojžiš vystavali oltáre. (1. Mojž. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; 2. Mojž. 17:15) Izraeliti na Jehovov pokyn urobili svätostánok. (2. Mojž. 25:8) Neskôr postavili chrám, v ktorom uctievali Jehovu. (1. Kráľ. 8:27, 29) Keď sa Židia vrátili z vyhnanstva v Babylone, pravidelne sa zhromažďovali v synagógach. (Mar. 6:2; Ján 18:20; Sk. 15:21) Raní kresťania sa stretávali v domoch spoluveriacich. (Sk. 12:12; 1. Kor. 16:19) A dnes sa Jehovov ľud učí o svojom Bohu a uctieva ho v desiatkach tisícov sál Kráľovstva na celom svete.

Ježiš si tak vážil a miloval Jehovov chrám v Jeruzaleme, že jednému z pisateľov evanjelií to pripomenulo žalmistove prorocké slová: „Strávila ma úplná horlivosť pre tvoj dom.“ (Žalm 69:9; Ján 2:17) Dnes nemôžeme žiadnu sálu Kráľovstva označiť za „Jehovov dom“ v takom zmysle, ako bol chrám v Jeruzaleme. (2. Par. 5:13; 33:4) Napriek tomu máme mať naše miesta uctievania v úcte a zaobchádzať  s nimi správne, na čo poukazuje viacero biblických zásad. Účelom tohto článku je rozobrať si tieto zásady a ukázať, ako ich môžeme uplatniť v takých oblastiach, ako je náš postoj k sálam Kráľovstva, ich financovanie a údržba. *

MAJME V ÚCTE NAŠE ZHROMAŽDENIA

3. – 5. a) Na čo slúži sála Kráľovstva? b) Aký postoj by sme mali mať k našim zhromaždeniam?

Sála Kráľovstva je centrum čistého uctievania pre ľudí, ktorí bývajú v jej okolí. Každý týždeň sa v nej konajú zhromaždenia, na ktorých nás Jehova duchovne sýti. Dostávame tam duchovné povzbudenie a pokyny od Božej organizácie. Všetkých, ktorí prichádzajú na zhromaždenia, pozýva sám Jehova a jeho Syn. A hoci toto pozvanie sýtiť sa pri „Jehovovom stole“ platí stále, nemali by sme ho považovať za samozrejmosť. (1. Kor. 10:21)

Jehova chce, aby sme tieto príležitosti na uctievanie a vzájomné povzbudenie pokladali za veľmi dôležité. Z čoho to vieme? Inšpiroval apoštola Pavla k napísaniu slov, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia. (Prečítajte Hebrejom 10:24, 25.) Dávali by sme najavo úctu Jehovovi, keby sme vynechávali zhromaždenia a nemali na to vážne dôvody? No keď sa na zhromaždenia pripravujeme a s radosťou sa na nich zúčastňujeme, Jehova vidí, že sme za ne vďační. (Žalm 22:22)

V našom postoji k sále Kráľovstva by sa mala odzrkadľovať náležitá úcta, jednak k duchovným činnostiam, ktoré v nej prebiehajú, a jednak k samotnej budove. Náš postoj totiž úzko súvisí s tým, ako sa pozeráme na Božie meno, ktoré je obvykle súčasťou nápisu na sále Kráľovstva. (Porovnaj 1. Kráľov 8:17.)

6. Ako sa niektorí vyjadrili o našich sálach Kráľovstva a o ľuďoch, ktorí sa v nich schádzajú? (Pozri obrázok v úvode článku.)

Úctu, s akou pristupujeme k našim miestam uctievania, si často všímajú aj ľudia, ktorí nie sú Jehovovými svedkami. Napríklad istý muž z Turecka povedal: „Zapôsobila na mňa čistota a poriadok v sále Kráľovstva. Ľudia tam boli pekne oblečení, usmievali sa a srdečne ma zdravili. To na mňa urobilo veľký dojem.“ Tento muž začal pravidelne chodiť na zhromaždenia a zakrátko sa dal pokrstiť. Zbor v jednom meste v Indonézii usporiadal deň otvorených dverí v novej sále Kráľovstva, ktorá mala byť čoskoro zasvätená. Bratia naň pozvali predstaviteľov mesta i susedov. Prišiel sa pozrieť aj primátor. Pochválil kvalitu stavby, jej funkčnosť a nádhernú záhradu. Vyjadril sa: „Čistota tejto sály svedčí o vašej živej viere.“

Naše správanie môže byť prejavom neúcty voči Bohu (Pozri 7. a 8. odsek.)

7., 8. Čím všetkým dávame najavo, že máme zhromaždenia v úcte?

Našu úctu voči Bohu, ktorý nás pozýva na zhromaždenia, by sme mali dávať najavo aj správaním, oblečením a úpravou zovňajšku. Chceme sa tiež vyhýbať extrémom. Podľa pozorovaní sa niektorí kresťania správajú na zhromaždeniach príliš upäto, zatiaľ čo iní sú až príliš uvoľnení. Samozrejme, Jehova si želá, aby sme sa my i naši hostia cítili v sále príjemne. Preto nechceme znižovať hodnotu zhromaždení tým, že by sme boli ležérne oblečení alebo by sme  počas programu esemeskovali, rozprávali sa, jedli a podobne. Rodičia by mali svoje deti učiť, že sála Kráľovstva nie je miesto na hranie a behanie. (Kaz. 3:1)

Keď Ježiš uvidel v Božom chráme tých, ktorí tam obchodovali, rozhorčil sa a vyhnal ich odtiaľ. (Ján 2:13–17) Podobne ako kedysi chrám, aj naše sály Kráľovstva slúžia na čisté uctievanie a duchovné vyučovanie. Preto by sme tam nemali vybavovať žiadne obchodné záležitosti. (Porovnaj Nehemiáša 13:7, 8.)

VÝSTAVBA A FINANCOVANIE SÁL KRÁĽOVSTVA

9., 10. a) Ako sa zabezpečuje výstavba a financovanie sál Kráľovstva a aké výsledky to prináša? b) Z akého láskyplného opatrenia majú úžitok zbory, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov?

Jehovova organizácia stále vynakladá enormné úsilie na to, aby sme mohli stavať a financovať účelné sály Kráľovstva. Všetku prácu spojenú s ich projektovaním, výstavbou a rekonštrukciou robia neplatení dobrovoľníci. Aké výsledky to prináša? Od 1. novembra 1999, keď sa začal program výstavby sál Kráľovstva v krajinách s obmedzenými prostriedkami, bolo na celom svete postavených vyše 28 000 krásnych nových centier čistého uctievania. To znamená, že za posledných 15 rokov bolo postavených priemerne päť sál Kráľovstva každý deň.

10 Organizácia sa snaží podporovať výstavbu sál všade tam, kde sú potrebné. Toto láskyplné opatrenie je založené na biblickej zásade, podľa ktorej prebytok niektorých vyváži nedostatok iných, „aby tak došlo k vyrovnaniu“. (Prečítajte 2. Korinťanom 8:13–15.) Vďaka tomu majú peknú novú sálu Kráľovstva aj zbory, ktoré by si ju inak nemohli dovoliť.

11. Ako sa niektorí bratia vyjadrili o svojej novej sále Kráľovstva a ako to na teba pôsobí?

11 Úžitok z takejto pomoci mal aj jeden zbor v Kostarike. Bratia napísali: „Keď stojíme pred našou sálou Kráľovstva, máme pocit, že sa nám sníva! Nemôžeme tomu uveriť. Naša nádherná sála bola postavená a dokončená do posledného detailu iba za osem dní! Bolo to možné vďaka Jehovovmu požehnaniu, vďaka opatreniam Jehovovej organizácie a podpore našich drahých bratov. Toto miesto uctievania je vzácny dar, ozajstný poklad od Jehovu. Nesmierne sa z neho tešíme.“ Nehreje ťa pri srdci, keď čítaš také vyjadrenia vďaky? Podobnú vďačnosť za svoju novú sálu Kráľovstva cítia naši bratia a sestry v mnohých ďalších častiach  sveta. Je to Jehovovo dielo, lebo len čo je nová sála dokončená, často začne navštevovať zhromaždenia viac úprimných ľudí, ktorí túžia spoznávať nášho milujúceho Stvoriteľa. (Žalm 127:1)

12. Ako sa môžeš na výstavbe sál Kráľovstva podieľať aj ty?

12 Veľa bratov a sestier zažíva radosť z toho, že sa môžu podieľať na výstavbe sál Kráľovstva. Ale čo tí, ktorí takú možnosť nemajú? Všetci môžeme podporovať tieto projekty svojimi darmi. Už v biblických časoch Boží služobníci prispievali na teokratické projekty a podnecovala ich k tomu horlivosť za čisté uctievanie. Tá istá horlivosť podnecuje aj nás, aby sme finančne podporovali výstavbu nových miest uctievania. Keď to robíme, prinášame Jehovovi slávu. (2. Mojž. 25:2; 2. Kor. 9:7)

UPRATOVANIE SÁLY KRÁĽOVSTVA

13., 14. Na základe ktorých biblických zásad musíme udržiavať sálu Kráľovstva čistú a upratanú?

13 Sálu Kráľovstva musíme udržiavať čistú a upratanú. Prečo je to dôležité? Lebo má odrážať vlastnosti a osobnosť Boha, ktorého uctievame, a ten je Bohom poriadku. (Prečítajte 1. Korinťanom 14:33, 40.) V Biblii sa svätosť a duchovná čistota spája s telesnou čistotou. (Zjav. 19:8) Preto ľudia, ktorí sa chcú páčiť Jehovovi, musia dbať aj na hygienu.

14 Keď sa staráme o našu sálu Kráľovstva v súlade s týmito biblickými zásadami, môžeme bez zábran pozývať ľudí na zhromaždenia. Máme totiž istotu, že stav sály sa bude zhodovať s dobrým posolstvom, ktoré zvestujeme. Ľudia  tak uvidia, že uctievame svätého Boha, ktorý už onedlho pretvorí túto zem na raj zbavený všetkej nečistoty. (Iz. 6:1–3; Zjav. 11:18)

15., 16. a) Prečo môže byť niekde náročné udržiavať sálu Kráľovstva čistú, ale prečo je to dôležité? b) Ako je zorganizované upratovanie v tvojom zbore a akú príležitosť má každý z nás?

15 Niektorí ľudia kladú na poriadok väčší dôraz ako iní. Ich predstava čistoty je ovplyvnená tým, ako boli vychovaní a v akom prostredí žijú. Niekde je veľa prachu, inde sú cesty plné blata a na ďalších miestach je nedostatok vody alebo čistiacich prostriedkov. No bez ohľadu na to, aká situácia je tam, kde žijeme, naša sála Kráľovstva by mala byť príkladom čistoty, lebo nesie Jehovovo meno a je miestom čistého uctievania. (5. Mojž. 23:14)

16 Upratovanie sály Kráľovstva nemôže byť ponechané na náhodu. Rada starších musí zabezpečiť, aby bol vypracovaný rozpis upratovania a aby boli k dispozícii čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie. Niektoré práce treba urobiť po každom zhromaždení, iné menej často. Preto by mali starší túto prácu dobre zorganizovať a dozerať na to, aby sa na nič nezabudlo. Každý z nás má príležitosť zapojiť sa do upratovania nášho miesta uctievania.

ÚDRŽBA NÁŠHO MIESTA UCTIEVANIA

17., 18. a) Ktoré biblické príklady ukazujú, že je dôležité starať sa o údržbu našich miest uctievania? b) Prečo treba sálu Kráľovstva udržiavať v dobrom stave?

17 Jehovovi služobníci veľmi dbajú aj na to, aby bolo ich miesto uctievania v dobrom stave. Bolo to tak už za vlády judského kráľa Joáša. Prikázal kňazom, nech z peňazí, ktoré ľudia priniesli do Jehovovho domu, „opravia trhliny domu, kdekoľvek sa nájde nejaká trhlina“. (2. Kráľ. 12:4, 5) A o 200 rokov neskôr kráľ Joziáš použil chrámové príspevky na vykonanie opráv, ktoré boli potrebné. (Prečítajte 2. Paralipomenon 34:9–11.)

18 Pobočky podávajú správu, že v niektorých krajinách ľudia vo všeobecnosti nepovažujú za dôležité starať sa o údržbu budov a zariadení. Možno na to nemajú dostatok financií alebo len málo ľudí vie, ako sa to robí. No ak sa údržba sály Kráľovstva zanedbáva, znižuje sa životnosť budovy a nie je to dobré svedectvo pre ľudí v okolí. Na druhej strane, keď členovia zboru robia všetko pre to, aby udržiavali svoju sálu Kráľovstva v poriadku, prináša to chválu Jehovovi a šetrí to prostriedky našich bratov.

Sálu Kráľovstva musíme udržiavať čistú a v dobrom stave (Pozri 16. a 18. odsek.)

19. Ako chceš dávať najavo, že máš v úcte miesto čistého uctievania?

19 Sála Kráľovstva je budova zasvätená Jehovovi. Preto nepatrí žiadnemu jednotlivcovi ani zboru, bez ohľadu na to, kto je uvedený ako majiteľ na liste vlastníctva. Keď sa riadime biblickými zásadami, spolupracujeme na tom, aby sála spĺňala účel, s akým bola postavená. Všetci k tomu môžeme prispieť tým, že máme v úcte naše zhromaždenia i sálu, prispievame na výstavbu nových miest uctievania a dávame k dispozícii svoj čas a energiu, aby sme sálu udržiavali čistú a v dobrom stave. Tým všetkým ukazujeme, že sme tak ako Ježiš horliví za Jehovovo miesto čistého uctievania. (Ján 2:17)

^ 2. ods. Hoci tento článok sa venuje predovšetkým sálam Kráľovstva, tie isté zásady sa vzťahujú aj na zjazdové sály a ďalšie budovy, ktoré používame na uctievanie Jehovu.