Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Spomínaš si?

Spomínaš si?

Čítal si pozorne posledné čísla Strážnej veže? Ak áno, skús odpovedať na nasledujúce otázky:

Mali by sa kresťania modliť k Ježišovi Kristovi?

Nie. Sám Ježiš nás učil, aby sme sa modlili k Jehovovi, a dal nám príklad, keď sa modlil k svojmu Otcovi. (Mat. 6:6–9; Ján 11:41; 16:23) Preto sa aj jeho raní nasledovníci modlili k Bohu, nie k Ježišovi. (Sk. 4:24, 30; Kol. 1:3) (1. januára, strana 14)

Ako sa môžeme každý rok pripraviť na Pamätnú slávnosť?

Môžeme si čítať biblické pasáže o tom, čo Ježiš robil tesne pred svojou smrťou. Môžeme sa viac zapájať do služby, modliť sa a hlboko uvažovať o nádeji, ktorú nám Boh dal. (15. januára, strany 14 – 16)

Ako skončili dvaja egyptskí väzni, ktorí porozprávali Jozefovi svoje sny?

Jozef povedal čašníkovi, že sa opäť vráti do svojho postavenia. Sen, ktorý mal pekár, znamenal, že ho dá faraón obesiť. Výklady oboch snov sa splnili. (1. Mojž. 40:1–22) (1. februára, strany 12 – 14)

Aký nečakaný darček dostali bratia v Japonsku?

Dostali publikáciu, ktorá obsahuje Matúšovo evanjelium z Prekladu nového sveta. Ponúkajú ju v službe a prijalo ju už veľa ľudí, ktorí Bibliu dobre nepoznajú. (15. februára, strana 3)

Vďaka čomu sa v prvom storočí rýchlejšie šírilo dobré posolstvo?

V období známom ako Rímsky mier (Pax Romana) bolo málo konfliktov. Raní učeníci mohli využívať kvalitnú cestnú sieť. Rozšírenosť gréčtiny uľahčovala zvestovanie dobrého posolstva, a to aj Židom rozptýleným po celej ríši. A učeníci sa pri obhajobe dobrého posolstva mohli opierať o rímske zákony. (15. februára, strany 20 – 23)

Prečo praví kresťania neoslavujú Veľkú noc?

Ježiš dal svojim nasledovníkom príkaz, aby si pripomínali jeho smrť, nie jeho vzkriesenie. (Luk. 22:19, 20) (1. marca, strana 8)

Prečo sa v posledných rokoch v našich publikáciách len zriedkavo hovorí o predobrazoch a protiobrazoch?

V Biblii sa píše, že niektorí jednotlivci slúžili ako predobrazy niečoho väčšieho, významnejšieho. Jeden príklad je v Galaťanom 4:21–31. No vo všeobecnosti je najlepšie nepripisovať osobám či udalostiam v Biblii symbolický význam. Môžeme sa však zamerať na poučenie, ktoré z týchto správ vyplýva. (Rim. 15:4) (15. marca, strany 17 – 18)

Prečo je papyrusový fragment, ktorý sa našiel na jednom smetisku v Egypte, taký významný?

V minulom storočí sa našiel jeden fragment, ktorý obsahuje časti Jánovho evanjelia. Môže pochádzať z obdobia iba niekoľko desaťročí po tom, ako Ján napísal svoje evanjelium, a jeho obsah sa takmer doslovne zhoduje s tým, čo máme v Biblii dnes. To podčiarkuje spoľahlivosť Biblie. (1. apríla, strany 10 – 11)

Prečo je vylúčenie nekajúcneho hriešnika láskavým opatrením?

Tento vážny krok je založený na Biblii a môže z neho plynúť úžitok. (1. Kor. 5:11–13) Prináša česť Božiemu menu, chráni čistotu zboru a môže viesť k tomu, že sa previnilec spamätá. (15. apríla, strany 29 – 30)