Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kristus — Božia moc

Kristus — Božia moc

„Zvestujeme Krista... Božiu moc.“ (1. KOR. 1:23, 24)

1. Prečo Pavol označil Ježiša za „Božiu moc“?

JEHOVA prejavil svoju moc výnimočným spôsobom prostredníctvom Ježiša Krista. Štyri evanjeliá sú plné správ o Ježišových zázrakoch, ktoré posilňujú našu vieru. No Ježiš určite vykonal oveľa viac zázrakov. (Mat. 9:35; Luk. 9:11) Preto môžeme povedať, že sa na ňom prejavila Jehovova moc. Apoštol Pavol výstižne označil Ježiša za „Božiu moc“. (1. Kor. 1:24) Aký vplyv by mali mať správy o Ježišových zázrakoch na náš život?

2. Čo sa môžeme naučiť z Ježišových zázrakov?

Apoštol Peter povedal, že Ježišove zázraky boli „predzvesťami“. (Sk. 2:22) V akom zmysle? Boli ukážkou ešte väčších požehnaní, ktoré ľudstvo zažije pod Ježišovou vládou. V Božom novom svete bude Ježiš konať mocné skutky na celej zemi. Navyše keď čítame o jeho zázrakoch, lepšie spoznávame jeho osobnosť i osobnosť jeho Otca. Pozrime sa teraz na niektoré Ježišove zázraky a pritom uvažujme, aký vplyv môžu mať na náš život dnes i v budúcnosti.

 ZÁZRAK, KTORÝ NÁS UČÍ ŠTEDROSTI

3. a) Za akých okolností vykonal Ježiš svoj prvý zázrak? b) Ako Ježiš prejavil v Káne štedrosť?

Na svadobnej hostine v Káne Galilejskej vykonal Ježiš svoj prvý zázrak. Možno prišlo viac hostí, ako novomanželia čakali. V každom prípade, stala sa nepríjemná vec — minulo sa víno. Medzi hosťami bola aj Ježišova matka Mária. Určite celé roky uvažovala o všetkých tých proroctvách, ktoré sa týkali jej syna. Vedela, že sa má nazývať „Syn Najvyššieho“. (Luk. 1:30–32; 2:52) Možno verila, že sa v ňom skrýva moc, ktorú zatiaľ nepoužil. To, čo sa stalo v Káne, však ukazuje, že Mária i Ježiš sa vžili do pocitov novomanželov. Chceli ich ušetriť hanby. Ježiš totiž vedel, že postarať sa o hostí sa považuje za povinnosť. A tak zázračne premenil skoro 400 litrov vody na „znamenité víno“. (Prečítajte Jána 2:3, 6–11.) Bol povinný to urobiť? Nie. Ale záležalo mu na pocitoch ľudí a napodobnil tým štedrosť svojho nebeského Otca.

4., 5. a) Čo sa učíme z Ježišovho prvého zázraku? b) Prísľubom akej budúcnosti je zázrak v Káne?

Ježiš sa zázračne postaral o to, aby bolo dosť kvalitného vína pre všetkých. Čo sa z toho učíme? To, že Ježiš a jeho Otec nie sú skúpi a že je pre nich dôležité, ako sa ľudia cítia. Teraz si predstav, ako Jehova použije svoju moc v novom svete a urobí bohatú hostinu „pre všetky národy“. (Prečítajte Izaiáša 25:6.)

Blíži sa čas, keď Jehova dá každému človeku na zemi to, čo potrebuje a po čom prirodzene túži. Všetci budú mať dostatok výživného jedla a pekné bývanie. Už teraz sa tešíme na všetky tie dobré veci, ktoré nám v raji Jehova štedro dá.

Keď druhým venujeme svoj čas, napodobňujeme Ježišovu štedrosť (Pozri 6. odsek.)

6. V čí prospech používal Ježiš svoju zázračnú moc a ako ho môžeme napodobňovať?

Je zaujímavé, že keď Diabol pokúšal Ježiša, aby premenil kamene na chlieb, Ježiš to odmietol. Nikdy nepoužil svoju zázračnú moc na uspokojenie vlastných túžob. (Mat. 4:2–4) Ale keď potrebovali pomoc druhí, ochotne im ju poskytol. Ako môžeme napodobňovať jeho nesebecký záujem o iných? Ježiš nás povzbudzuje k štedrosti, keď hovorí: „Dávajte.“ (Luk. 6:38) Čo keby sme túto príťažlivú vlastnosť prejavili tak, že pozveme druhých k sebe domov na nejaké jedlo a spojíme to s duchovným povzbudením? Mohli by sme po zhromaždení venovať čas niekomu, kto to potrebuje, napríklad bratovi, ktorý si chce precvičiť úlohu? Mohli by sme niektorému spolukresťanovi pomôcť,  aby sa zlepšil vo zvestovateľskej službe? Keď ochotne pomáhame druhým v hmotnom i v duchovnom ohľade, napodobňujeme Ježišovu štedrosť.

„VŠETCI JEDLI A NASÝTILI SA“

7. Aký problém bude existovať, kým bude trvať tento systém vecí?

Chudoba je takmer taká stará ako ľudstvo samo. Jehova povedal starovekému Izraelu, že v ich krajine budú stále nejakí chudobní. (5. Mojž. 15:11) O stáročia neskôr Ježiš uznal: „Chudobných máte pri sebe vždy.“ (Mat. 26:11) Myslel tým, že chudoba bude existovať stále? Nie. Ježiš chcel povedať, že chudoba tu bude iba dovtedy, kým bude trvať tento skazený systém vecí. Preto je veľmi utešujúce vedieť, že Ježišove zázraky sú predzvesťou lepších čias, ktoré sú pred nami. Pod vládou Kráľovstva budú môcť všetci jesť do sýtosti!

8., 9. a) Prečo Ježiš zázračne nasýtil veľký zástup ľudí? b) Ako na teba pôsobí tento zázrak?

Žalmista o Jehovovi povedal: „Otváraš svoju ruku a uspokojuješ túžbu všetkého živého.“ (Žalm 145:16) Kristus, „Božia moc“, v tom svojho Otca napodobňoval. Aj on často otváral svoju ruku a uspokojoval túžby svojich nasledovníkov. A nerobil to iba preto, aby ukázal svoju moc. Úprimne sa o ľudí zaujímal. Zamerajme sa teraz na správu zapísanú v Matúšovi 14:14–21. (Prečítajte.) Ježiša nasledovali zástupy ľudí z rôznych miest. (Mat. 14:13) Večer za ním prišli jeho učeníci, lebo videli, že ľudia sú unavení a hladní, a robili si o nich starosti. Preto ho poprosili, aby poslal zástup preč, nech si môžu kúpiť niečo na jedenie. Čo urobil Ježiš?

Použil svoju zázračnú moc a piatimi chlebmi a dvoma rybami nasýtil asi 5 000 mužov a mnoho žien a detí. Ako to na teba pôsobí, že Ježiš sa tak súcitne postaral o celé rodiny vrátane malých detí? Správa hovorí, že zástupy „jedli a nasýtili sa“. Z toho vyplýva, že jedla bolo dosť. Ježiš im nedal iba kúsok chleba, ale toľko jedla, aby zvládli aj dlhú cestu domov. (Luk. 9:10–17) Dokonca sa zvýšilo ešte 12 košov!

10. Čo sa zakrátko stane s chudobou?

10 Dnes vinou chamtivých a skorumpovaných vlád žijú stámilióny ľudí v chudobe. Týka sa to aj niektorých našich bratov, ktorí síce nehladujú, ale ani nemajú toľko jedla, aby „sa nasýtili“. No blíži sa čas, keď bude poslušné ľudstvo žiť vo svete bez chudoby a korupcie. Nedal by si ľuďom to, čo potrebujú, keby si mal na to moc? Všemohúci Boh však má nielen moc to urobiť, ale po tom aj túži. A urobí to už veľmi skoro! (Prečítajte Žalm 72:16.)

11. Čo ťa presviedča o tom, že Kristus čoskoro použije svoju moc v prospech ľudí na celej zemi, a k čomu ťa to motivuje?

11 Keď bol Ježiš na zemi, pôsobil na relatívne malom území a mal iba obmedzený čas — tri a pol roka. (Mat. 15:24) No ako Kráľ bude pomáhať ľuďom na celej zemi tisíc rokov. (Žalm 72:8) Jeho zázraky nás uisťujú o tom, že je schopný i ochotný použiť svoju moc na naše dobro. Hoci my nemôžeme robiť zázraky, to, čo môžeme, je s nadšením hovoriť druhým o proroctvách z Božieho Slova. Tieto proroctvá sú zárukou lepšej budúcnosti. Keďže  sme oddali svoj život Jehovovi a vieme, aká nádherná budúcnosť je pred nami, cítime dlh voči ľuďom, ktorí takéto poznanie nemajú. Cítiš to tak aj ty? (Rim. 1:14, 15) Keď budeme rozjímať o tom, čo Kristus zanedlho urobí, podnieti nás to oznamovať druhým dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. (Žalm 45:1; 49:3)

MOC NAD PRÍRODNÝMI SILAMI

12. Prečo si môžeme byť istí, že Ježiš rozumie všetkým procesom v prírode?

12 Keď Boh tvoril Zem a všetko na nej, jeho jednosplodený Syn bol po jeho boku ako „majster v diele“. (Prísl. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15–17) Preto Ježiš rozumie všetkým procesom v prírode a vie, ako správne využívať a ovládať prírodné sily.

Ako to na teba pôsobí, keď čítaš o prejavoch Ježišovej zázračnej moci? (Pozri 13. a 14. odsek.)

13., 14. Uveď príklad, z ktorého vidno Kristovu moc nad prírodnými živlami.

13 Ježiš sa počas svojho života na zemi prejavil ako „Božia moc“ aj tým, že mal moc nad prírodnými živlami. Pouvažujme o tom, ako si poradil s prudkou víchricou, ktorá ohrozovala život jeho učeníkov. (Prečítajte Marka 4:37–39.) Istý biblický učenec napísal: „Grécke slovo [pre „víchricu“ v Markovi 4:37] sa používa na zúrivú búrku alebo uragán. Nikdy sa nevzťahuje na jediný poryv vetra... ale na búrku, ktorá sa strhne z čiernych mračien a je sprevádzaná zavýjajúcim vetrom s prívalmi dažďa a zanecháva po sebe spúšť.“

14 Predstav si túto scénu: Na mori vyčíňa búrka. Vzdúvajúce sa vlny narážajú do člna a ten sa hrozivo nakláňa zo strany na stranu. Pri každom náraze sa doň vovalí spenená voda. Hukot búrky je ohlušujúci. Napriek tomu Ježiš pokojne spí, lebo je unavený po náročnej službe. Vystrašení učeníci ho budia a volajú: „Hynieme!“ (Mat. 8:25) Ježiš vstáva a prikazuje vetru a moru: „Mlč! Buď ticho!“ (Mar. 4:39) Búrlivý vietor zrazu utícha a „nastáva veľký pokoj“. Nie je to pôsobivý prejav Ježišovej moci?

15. Ako Všemohúci Boh dokázal, že má moc nad prírodnými silami?

15 Zdrojom Kristovej moci je Jehova, takže sme presvedčení, že aj on ako Všemohúci Boh dokáže ovládať prírodné sily. Uveďme si niekoľko príkladov. Pred potopou Jehova vyhlásil: „Už o sedem dní spôsobím, aby pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.“ (1. Mojž. 7:4) V 2. Mojžišovej 14:21 zase čítame: „Jehova nechal ustupovať more počas celej noci pod silným východným vetrom.“ A v Jonášovi 1:4 sa píše: „Jehova vrhol na more veľký vietor a na mori nastala veľká búrka; a lodi hrozilo stroskotanie.“ Je veľmi utešujúce vedieť, že Jehova má moc nad prírodnými živlami. Budúcnosť našej planéty je teda v dobrých rukách.

16. Prečo je utešujúce vedieť, že náš Stvoriteľ a jeho prvorodený Syn majú moc nad prírodnými silami?

16 Rozjímanie o úžasnej moci nášho Stvoriteľa a jeho „majstra v diele“ nám dodáva pocit istoty. Počas Kristovej tisícročnej vlády budú všetci ľudia na zemi bývať v bezpečí. Strašné prírodné katastrofy sa stanú vecou minulosti. Ľudí už viac nebudú ohrozovať tajfúny, cunami, sopky ani zemetrasenia. Prírodné sily nebudú ničiť ani zabíjať, lebo „Boží stan [bude] s ľudstvom“.  (Zjav. 21:3, 4) Nie je dôvod pochybovať, že Jehova dá Kristovi počas Milénia moc nad prírodnými silami.

NAPODOBŇUJME BOHA A KRISTA

17. Napríklad ako môžeme napodobňovať Boha a Krista?

17 Samozrejme, na rozdiel od Jehovu a Ježiša nemáme moc nad prírodnými živlami, takže katastrofám nedokážeme zabrániť. Ale určitú moc máme. Ako ju využijeme? O jednom spôsobe sa píše v Prísloviach 3:27. (Prečítajte.) Keď naši bratia zažívajú ťažkosti, môžeme ich utešiť a poskytnúť im praktickú, citovú a duchovnú pomoc. (Prísl. 17:17) Napríklad môžeme pomáhať tým, ktorí sa spamätávajú z následkov prírodnej katastrofy. Istá vdova prišla pri hurikáne o dom, no napriek tomu napísala takéto úprimné slová vďaky: „Som nesmierne šťastná, že patrím do Jehovovej organizácie! Ďakujem bratom nielen za hmotnú pomoc, ale aj za duchovnú.“ Jedna slobodná sestra bola zúfalá a bezradná, lebo búrka jej poškodila dom. Keď jej ho bratia pomohli opraviť, povedala: „Je to neopísateľné! Nedokážem ani vyjadriť, ako sa cítim... Ďakujem ti, Jehova!“ Sme šťastní, že naši bratia a sestry sa o druhých úprimne zaujímajú. No ešte väčší dôvod na radosť máme z toho, že sa o nás stará Jehova a Ježiš Kristus.

18. Čo je pozoruhodné na tom, prečo Ježiš robil zázraky?

18 Ježiš počas svojej služby dokázal, že je „Božia moc“. Túto moc však nikdy nepoužil vo svoj prospech ani na to, aby urobil dojem na druhých. Čo ho teda motivovalo robiť zázraky? Bola to láska k ľuďom. Viac sa o tom dozvieme v nasledujúcom článku.