Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

Kto je Góg z Magógu, o ktorom sa píše v knihe Ezechiel?

V našich publikáciách už mnoho rokov nachádzame vysvetlenie, že Góg z Magógu je meno, ktoré bolo dané Satanovi Diablovi po tom, ako bol vyhnaný z neba. Toto vysvetlenie bolo založené na pasáži z knihy Zjavenie, kde sa o Satanovi píše, že bude v čele celosvetového útoku na Boží ľud. (Zjav. 12:1–17) Preto sme si mysleli, že Góg musí byť iné meno pre Satana.

Takéto vysvetlenie však vyvolávalo niektoré otázky. Aké? Keď Jehova opisuje porážku Góga, hovorí mu: „Dám ťa za pokrm dravým vtákom, vtákom s krídlami každého druhu a divým poľným zvieratám.“ (Ezech. 39:4) Potom dodáva: „V ten deň sa stane, že tam dám Gógovi miesto, pohrebisko v Izraeli... A tam budú musieť pochovať Góga i celý jeho zástup.“ (Ezech. 39:11) Ale ako môžu „dravé vtáky“ a „divé poľné zvieratá“ zožrať duchovného tvora? A ako môže mať Satan „pohrebisko“ tu na zemi? Biblia nehovorí, že Satan bude zožratý alebo pochovaný, ale že bude na tisíc rokov uvrhnutý do priepasti. (Zjav. 20:1, 2)

Ďalej sa dozvedáme, že na konci tisíc rokov bude prepustený z priepasti. V tom čase „vyjde, aby zvádzal tie národy na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich zhromaždil do vojny“. (Zjav. 20:8) Ale ako môže Satan zvádzať Góga, keď je ním on sám? Preto môžeme usúdiť, že meno Góg sa ani v Ezechielovom proroctve, ani v knihe Zjavenie nevzťahuje na Satana.

Kto je teda Góg z Magógu? Aby sme na túto otázku dostali odpoveď, musíme sa pozrieť do Biblie a zistiť, kto má zaútočiť na Boží ľud. Nehovorí sa v nej iba o útoku „Góga z krajiny Magóg“, ale aj o útoku „kráľa severu“ a o útoku „zemských kráľov“. (Ezech. 38:2, 10–13; Dan. 11:40, 44, 45; Zjav. 17:14; 19:19) Znamená to, že ide o rôzne útoky? Pravdepodobne nie, lebo Biblia môže opisovať ten istý útok a označovať ho rôznymi menami. Prečo sa to dá povedať? Pretože z Písma vyplýva, že do tohto záverečného útoku, ktorý vyústi do vojny v Armagedone, sa zapoja všetky národy zeme. (Zjav. 16:14, 16)

Keď porovnáme tieto biblické zmienky o záverečnom útoku na Boží ľud, je zrejmé, že Góg z Magógu nie je Satan, ale koalícia národov. Bude v čele tohto zoskupenia národov stáť „kráľ severu“? To ešte nemôžeme s istotou povedať. Ale zdá sa, že toto vysvetlenie je v súlade s tým, čo Jehova hovorí Gógovi: „Prídeš zo svojho miesta, z najvzdialenejších častí severu, ty a mnoho národov s tebou, všetci jazdiaci na koňoch, veľký zbor, áno, početná vojenská sila.“ (Ezech. 38:6, 15)

O kráľovi severu píše aj prorok Daniel, ktorý žil v tom istom čase ako Ezechiel. Hovorí: „Budú však správy, ktoré ho znepokoja, od východu slnka a od severu, a vyjde istotne s veľkým zúrivým hnevom, aby vyhladil a aby mnohých oddal zničeniu. A nasadí svoje palácové stany medzi veľkým morom a svätým vrchom Okrasy; a bude musieť prísť celkom k svojmu koncu a nebude toho, kto by mu pomohol.“ (Dan. 11:44, 45) To je v súlade s tým, čo hovorí o Gógovi kniha Ezechiel. (Ezech. 38:8–12, 16)

Čo bude nasledovať po záverečnom útoku na Boží ľud? Daniel hovorí: „V priebehu toho času povstane [v Armagedone] Michael [Ježiš Kristus], veľké knieža, ktoré stojí [od roku 1914] v prospech synov tvojho ľudu. A istotne nastane taký čas tiesne [veľké súženie], aký nenastal od čias, keď vznikol nejaký národ, až do toho času. A počas toho času unikne tvoj ľud, každý, kto bude nájdený zapísaný v knihe.“ (Dan. 12:1) Tento krok, ktorý podnikne Ježiš ako Boží ustanovený zástupca, je opísaný aj v Zjavení 19:11–21.

Ale kto je „Góg a Magóg“ zo Zjavenia 20:8? Toto meno sa vzťahuje na tých, ktorí sa počas záverečnej skúšky na konci tisícročnej vlády vzbúria proti Jehovovi a podniknú útok na jeho ľud. Títo vzbúrenci budú mať rovnaký vražedný postoj ako Góg z Magógu, čiže ako národy, ktoré pred Armagedonom zaútočia na Boží ľud. Obe tieto skupiny čaká rovnaký trest — večná smrť. (Zjav. 19:20, 21; 20:9) Môžeme teda prísť k záveru, že označenie „Góg a Magóg“ sa vzťahuje na všetkých, ktorí sa na konci tisícročnej vlády vzbúria proti Jehovovi.

Zanietene skúmame Božie Slovo, a preto dychtivo očakávame, kto sa v blízkej budúcnosti prejaví ako „kráľ severu“. Ale bez ohľadu na to, kto povedie koalíciu národov, dve veci sú isté: (1) Góg z Magógu a jeho vojská utrpia porážku a budú zničení. (2) Náš vládnuci Kráľ, Ježiš Kristus, zachráni Boží ľud a vovedie ho do nového sveta, kde bude skutočný mier a bezpečie. (Zjav. 7:14–17)