Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Udržiavaj si horlivosť v službe

Udržiavaj si horlivosť v službe

ZVESTOVANIE dobrého posolstva je tá najdôležitejšia činnosť, aká dnes na zemi prebieha. Určite si ceníš, že môžeš pomáhať ľuďom stať sa Kristovými učeníkmi. Ale zrejme uznáš, že pre zvestovateľov i priekopníkov nie je vždy ľahké udržiavať si v službe horlivosť. Prečo je to tak?

Čo môžeš robiť, aby si si udržiaval horlivosť v službe?

Na niektorých miestach je veľmi ťažké nájsť v službe z domu do domu niekoho, s kým sa dá porozprávať. Často sa totiž stáva, že väčšina ľudí nie je doma. A keď aj doma, možno reagujú na posolstvo o Kráľovstve ľahostajne alebo až nepriateľsky. Inde je situácia úplne opačná. Zvestovatelia slúžia v obrovskom obvode, kde má veľa ľudí záujem o Bibliu, a oni majú pocit, že sa im nikdy nepodarí osloviť všetkých. Ďalší bratia a sestry zase zvestujú už celé roky — oveľa dlhšie, ako predpokladali — a možno strácajú nadšenie.

Malo by nás prekvapovať, že všetci bojujeme s niečím, čo by nás mohlo oberať o horlivosť vo zvestovateľskej službe? Nie. Žijeme vo svete, ktorý je v moci „toho zlého“, Satana Diabla, a preto nečakáme, že bude ľahké oznamovať druhým Božie posolstvo zachraňujúce život. (1. Jána 5:19)

Bez ohľadu na to, aké ťažkosti v službe zažívaš, buď si istý, že Jehova ti ich pomôže prekonať. Ale čo môžeš urobiť ty, aby tvoja horlivosť v službe rástla? Preskúmajme niekoľko návrhov.

POMÁHAJ MENEJ SKÚSENÝM ZVESTOVATEĽOM

Každý rok tisíce ľudí symbolizujú svoju oddanosť Bohu krstom vo vode a stávajú sa Jehovovými svedkami. Ak si aj ty jedným z tých, ktorí sa nedávno pokrstili, určite by si bol rád, keby si sa mohol učiť od skúseného zvestovateľa. A ak si skúsený zvestovateľ, ktorý už dlhé roky chodí do služby, nemohol by si školiť nových? Uvidíš, aké je to odmeňujúce.

 Ježiš vedel, že jeho učeníci potrebujú pomoc, aby dokázali účinne vyučovať druhých. Sám im ukázal, ako majú túto prácu konať. (Luk. 8:1) Rovnako je aj dnes potrebné školiť ďalších, aby sa z nich stali dobrí zvestovatelia.

Nemali by sme si myslieť, že nový zvestovateľ sa naučí dobre vyučovať len tak, že bude chodiť do služby. Potrebuje osobné rady od ohľaduplného a láskavého učiteľa. Skúsenejší zvestovateľ by ho mal učiť (1) pripravovať si úvody do služby a nacvičovať si ich, (2) zapájať poslucháča do rozhovoru, (3) ponúkať literatúru, (4) rozvíjať záujem a (5) zavádzať biblické štúdiá. K dobrým výsledkom povedie aj to, keď bude nový zvestovateľ pozorovať v službe svojho učiteľa a napodobňovať ho. (Luk. 6:40) Menej skúsený zvestovateľ sa bude určite cítiť istejšie, keď bude mať vedľa seba niekoho, kto mu pomôže, ak to bude potrebovať. A bude sa tešiť, keď ho jeho učiteľ pochváli a dá mu užitočné rady. (Kaz. 4:9, 10)

VYUŽI SPOLUPRÁCU V SLUŽBE NA ROZHOVOR

Napriek našim najlepším snahám sa niekedy stáva, že ten najlepší rozhovor, ktorý v službe vedieme, je s naším spolupracovníkom. Pamätaj, že Ježiš vyslal svojich učeníkov do služby „po dvoch“. (Luk. 10:1) Prečo? Aby mohli povzbudzovať jeden druhého. Teda keď spolupracujeme s bratom či so sestrou pri zvestovaní dobrého posolstva, je to vynikajúca možnosť, aby sme sa „vzájomne povzbudili“. (Rim. 1:12)

O čom sa môžeme v službe rozprávať? Mal si v poslednom čase nejakú peknú skúsenosť? Objavil si pri osobnom alebo rodinnom štúdiu niečo zaujímavé? Počul si na zhromaždení nejakú myšlienku, ktorá ťa posilnila? Možno ideš do služby s niekým, koho až tak dobre nepoznáš. Čo keby si sa ho spýtal, ako spoznal pravdu? Čo ho presvedčilo, že toto je Jehovova organizácia? Kde všade mal možnosť slúžiť a čo všetko za svoj kresťanský život zažil? Možno mu budeš chcieť porozprávať o tom, čo zaujímavé si v službe zažil ty. Nech sa v obvode stretávame s akýmikoľvek reakciami, spolupráca s druhými je vždy príležitosťou „vzájomne sa budovať“. (1. Tes. 5:11)

UDRŽIAVAJ SI DOBRÉ ŠTUDIJNÉ NÁVYKY

Ak si chceme udržať v službe horlivosť, je nevyhnutné vytvoriť si dobré študijné návyky a držať sa ich. „Verný a rozvážny otrok“ uverejňuje materiál na najrôznejšie témy, takže rozhodne si  máme z čoho vyberať. (Mat. 24:45) Dobrou témou na osobné štúdium by mohla byť napríklad otázka: Prečo je zvestovanie posolstva o Kráľovstve také dôležité? Niektoré dôvody sú spomenuté v rámčeku „Prečo si udržiavať horlivosť v službe?“

Keď budeš uvažovať o jednotlivých bodoch v rámčeku, môže ťa to motivovať, aby si vytrvával v horlivej službe. Čo keby si sa v rámci osobného štúdia pokúsil nájsť ďalšie dôvody, prečo byť horlivý? Rozjímaj o nich a tiež o biblických veršoch, na ktorých sú tieto dôvody založené. Ak to budeš robiť, tvoja horlivosť určite porastie.

OCHOTNE UPLATŇUJ NOVÉ NÁVRHY

Jehovova organizácia nám pravidelne poskytuje návrhy, ako zlepšiť zvestovateľskú službu. Okrem služby z domu do domu by sme mohli napríklad písať listy, vydávať svedectvo cez telefón, na uliciach a na iných verejných miestach, v obvode s obchodmi a firmami alebo hovoriť s ľuďmi o dobrom posolstve pri neformálnych príležitostiach. Môžeme si tiež zariadiť veci tak, aby sme mohli slúžiť v zriedka prepracúvanom obvode.

Si prístupný takýmto návrhom? Vyskúšal si už niektoré z nich? Mnohí bratia a sestry to urobili a mali obrovskú radosť z výsledkov, ktoré to prinieslo. Uveďme si tri príklady.

Sestra menom April sa rozhodla, že uplatní návrh z jedného článku v Našej službe Kráľovstva o tom, ako zavádzať biblické štúdiá. Ponúkla teda štúdium trom kolegyniam. Bola prekvapená a nadšená, keď všetky tri ponuku prijali a začali chodiť aj na zhromaždenia.

 Druhý príklad súvisí s rozširovaním časopisov. Sme nabádaní, aby sme hľadali ľudí, ktorých by mohol zaujať určitý článok z našich časopisov. Krajský dozorca zo Spojených štátov napísal, že ponúkal časopis Prebuďte sa!, v ktorom bol článok o pneumatikách, vedúcim vo všetkých predajniach pneumatík v tej oblasti. S manželkou tiež navštívili viac ako 100 ordinácií v kraji a nechali tam Prebuďte sa!, ktoré obsahovalo sériu článkov „Ceníte si prácu svojho lekára?“ Rozpráva: „Také návštevy sú veľmi užitočné, lebo ľudia sa môžu oboznámiť s našou činnosťou a literatúrou. Keď sme sa s nimi spriatelili, mohli sme u nich vykonať viac opätovných návštev.“

Tretí príklad sa týka zvestovania dobrého posolstva telefónom. Sestra, ktorá sa volá Judy, napísala do svetového ústredia a poďakovala za povzbudenie k vydávaniu svedectva telefónom. Uviedla, že jej 86-ročná mama, ktorá má veľa zdravotných ťažkostí, sa pravidelne zapája do tohto druhu svätej služby. A má obrovskú radosť, lebo cez telefón vedie biblické štúdium s 92-ročnou paňou!

Návrhy v našich časopisoch týkajúce sa toho, ako účinne zvestovať, naozaj fungujú. Vyskúšaj ich! Môžeš si tak udržať v službe radosť i horlivosť.

DÁVAJ SI ROZUMNÉ CIELE

Podľa čoho sa dá určiť, či je naša služba úspešná? Podľa toho, koľko publikácií rozšírime, koľko biblických štúdií vedieme alebo koľkým ľuďom sme pomohli stať sa Jehovovými služobníkmi? Nie. Zamyslime sa nad Noachom. Koľkým ľuďom okrem svojej najbližšej rodiny pomohol, aby začali uctievať Jehovu? A predsa o ňom môžeme povedať, že ako zvestovateľ dobrého posolstva bol úspešný. To, na čom záleží, je, že verne slúžime Jehovovi. (1. Kor. 4:2)

Mnohí zvestovatelia Kráľovstva zisťujú, že ak chcú mať zo služby väčšiu radosť, musia si dávať rozumné ciele. Aké ciele to môžu byť? Niektoré nájdeš v rámčeku „Dávaj si rozumné ciele“.

Pros Jehovu, aby ti pomohol nájsť spôsoby, ako v službe dosahovať dobré výsledky a mať z nej radosť. Keď dosiahneš ciele, ktoré si si stanovil, budeš sa tešiť z dobre vykonanej práce. A budeš cítiť spokojnosť, lebo vieš, že robíš všetko, čo je v tvojich silách, aby si zvestoval dobré posolstvo.

Je pravda, že oznamovať dobré posolstvo je niekedy náročné. No môžeš byť horlivým zvestovateľom Kráľovstva, ak pre to niečo urobíš. Využi spoluprácu v službe na budujúci rozhovor so svojím partnerom, vytvor si dobré študijné návyky a drž sa ich, ochotne uplatňuj návrhy od verného otroka a dávaj si rozumné ciele. A predovšetkým pamätaj na to, že máš mimoriadnu česť byť Jehovovým svedkom a oznamovať druhým dobré posolstvo. (Iz. 43:10) Keď si budeš naďalej udržiavať v službe horlivosť, zažiješ úžasnú radosť!