Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Existuje pravá láska?

Existuje pravá láska?

„Žiara [lásky] je žiarou ohňa, plameňom Jah.“ (PIES. 8:6)

1., 2. Kto môže mať úžitok zo štúdia Šalamúnovej piesne a prečo? (Pozri obrázok v úvode článku.)

ODZNIEVAJÚ posledné slová svadobného prejavu. Starší, ktorý sobáši mladý pár, ich s potešením pozoruje. Nežne sa držia za ruky a zaľúbene si hľadia do očí. Môže niekto pochybovať, že sa vrúcne milujú? Keď ich starší o niečo neskôr vidí ladne sa vznášať po tanečnom parkete, v mysli sa mu vynoria otázky: Obstojí ich manželstvo v prúde času? Bude ich láska rokmi rásť, alebo sa rozplynie ako hmla? Ak je láska medzi mužom a ženou pevná a trvalá, môžu sa tešiť z krásneho vzťahu po celý život. No je veľmi smutné, že dnes sa mnoho manželstiev rozpadá. Preto je namieste otázka: Je láska na celý život vôbec možná?

Pravá láska bola vzácna už v dňoch Šalamúna. Tento kráľ starovekého Izraela opísal morálne ovzdušie svojej doby slovami: „Jedného [bezúhonného] muža z tisíca som našiel, ale ženu som medzi tými všetkými nenašiel. Hľa, iba toto som našiel, že pravý Boh urobil ľudstvo priame, ale oni sami si vyhľadali mnohé plány.“ (Kaz. 7:26–29) V Šalamúnových dňoch bola bežná nízka morálka. Do veľkej miery to bolo spôsobené vplyvom cudzozemských žien, ktoré uctievali Baala. Šalamún zistil, že je ťažké nájsť človeka, ktorý by  sa pridržiaval vysokých mravných noriem. * Avšak asi 20 rokov pred napísaním týchto slov zložil báseň, známu ako Šalamúnova pieseň, ktorá prezrádza, že pravá láska medzi mužom a ženou je možná. Nachádzame v nej aj živý opis toho, aká je pravá láska a čím sa prejavuje. Všetci Jehovovi služobníci, či už sú v manželstve, alebo sú slobodní, sa môžu o takejto láske veľa dozvedieť, keď si túto časť Biblie starostlivo preštudujú.

PRAVÁ LÁSKA JE MOŽNÁ!

3. Prečo je pravá láska medzi mužom a ženou možná?

Prečítajte Šalamúnovu pieseň 8:6. Výraz „plameň Jah“ nám o láske veľa prezrádza. Pravá láska je „plameňom Jah“ v tom zmysle, že jej zdrojom je Jehova. Vytvoril človeka na svoj obraz, teda so schopnosťou milovať. (1. Mojž. 1:26, 27) Keď Boh priviedol prvú ženu Evu k prvému mužovi Adamovi, Adam pri tej príležitosti vyslovil slová, ktoré sa dajú označiť za poéziu. Nepochybne aj Eva cítila blízky vzťah k Adamovi, z ktorého „bola vzatá“. (1. Mojž. 2:21–23) Jehova obdaril ľudí schopnosťou milovať a vďaka tomu si muž a žena dokážu navzájom prejavovať neochvejnú vernú lásku.

4., 5. Stručne porozprávaj obsah Šalamúnovej piesne.

Láska medzi mužom a ženou sa vyznačuje aj inými črtami než je stálosť. Niektoré sú nádherne opísané v Šalamúnovej piesni. Toto poetické dielo by sa dalo prirovnať k libretu, čiže textu opery. Je to príbeh lásky medzi mladou ženou z dediny Šunem alebo Šulem a jej milovaným pastierom. Príbeh sa začína tým, ako dievčina pracuje vo viniciach svojich bratov. Neďaleko si rozložil tábor Šalamún. Mladá žena sa mu veľmi zapáči, a preto ju dá priviesť do tábora. Avšak hneď na začiatku sa ukáže, že je zaľúbená do jedného pastiera. Šalamún sa usiluje o jej priazeň, ale ona odvážne vyjadruje túžbu po svojom milovanom. (Pies. 1:4–14) Pastier prichádza do tábora a obaja si nežnými slovami vyznávajú lásku. (Pies. 1:15–17)

Šalamún sa vracia do Jeruzalema a mladú ženu berie so sebou. Pastier sa však od nej nevzďaľuje. (Pies. 4:1–5, 8, 9) Všetky Šalamúnove snahy získať priazeň dievčiny sú márne. (Pies. 6:4–7; 7:1–10) Nakoniec jej kráľ dovoľuje vrátiť sa domov. Pieseň sa končí slovami, v ktorých dievčina vyjadruje túžbu, aby sa k nej jej milovaný pastier ponáhľal rýchlo „ako gazela“. (Pies. 8:14)

6. Prečo je v Šalamúnovej piesni ťažké určiť totožnosť postáv?

Šalamúnova pieseň sa označuje aj ako „Pieseň piesní“ alebo „Najskvelejšia Šalamúnova pieseň“, pretože je nádherne napísaná a má hlboký význam. (Pies. 1:1) Obsahuje dialógy, monológy a opisy snívania, no niekedy je v nej ťažké určiť totožnosť postáv. Jeden slovník o tejto piesni uvádza, že „veci ako zápletka, príbeh, to, akým smerom sa bude dej uberať, a postavy nie sú až také dôležité“. (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Pisateľ možno vynechal mená postáv, aby nezatienil poetickú stránku tejto piesne. Jednotlivé postavy sa však dajú rozlíšiť podľa toho, čo hovoria alebo čo im hovoria druhí. *

 „TVOJE PREJAVY NEŽNOSTI SÚ LEPŠIE AKO VÍNO“

7., 8. Čo sa dá povedať o vyznaniach lásky, ktoré nachádzame v Šalamúnovej piesni? Uveď príklad.

Šalamúnova pieseň oplýva vyjadreniami, ktorými si mladá žena a pastier vyznávajú lásku. Dnešnému čitateľovi môžu pripadať nezvyčajné, lebo vznikli v orientálnom prostredí asi pred 3 000 rokmi. Napriek tomu majú hlboký význam a opisujú pocity, ktoré sú nám blízke. Napríklad keď pastier ospevuje nežné oči dievčaťa, prirovnáva ich k „očiam holubíc“. (Pies. 1:15) Ona zase prirovnáva jeho oči k samotným holubiciam. (Prečítajte Šalamúnovu pieseň 5:12.) Tmavá dúhovka pastierových očí obklopená očným bielkom sa jej zdá taká krásna ako holubica kúpajúca sa v mlieku.

Nie všetky vyznania lásky v tejto piesni opisujú telesnú krásu. Všimnime si, čo pastier hovorí o reči, ktorá vychádza z úst mladej ženy. (Prečítajte Šalamúnovu pieseň 4:7, 11.) Pastier prirovnáva jej pery k „medu z plástov“. Čo sa skrýva za týmto vyjadrením? Med z plástov je chutnejší a sladší ako med, ktorý bol vystavený vzduchu. Slová „pod jazykom máš med a mlieko“ znamenajú, že jej spôsob vyjadrovania je príjemný a dobrý ako med a mlieko. A keď pastier o dievčine hovorí, že je „celá krásna... a niet na [nej] chyby“, má na mysli niečo viac než len jej vonkajšiu krásu.

9. a) Čo zahŕňa láska medzi manželmi? b) Prečo je dôležité, aby si manželia stále vyznávali lásku?

Manželský zväzok nie je len akási zmluva či formálna dohoda, v ktorej by chýbala láska. Manželstvo muža a ženy, ktorí slúžia Jehovovi, by malo láskou vynikať. Ale o aký druh lásky ide? Je to láska, ktorá sa riadi biblickými zásadami? (1. Jána 4:8) Je to prirodzený cit, aký majú medzi sebou členovia rodiny? Je to dôverný vzťah, z ktorého sa tešia najlepší priatelia? (Ján 11:3) Je to romantická láska? (Prísl. 5:15–20) Pravda je taká, že pravá a stála láska medzi manželmi zahŕňa všetky tieto druhy lásky. Človek sa cíti milovaný vtedy, keď mu to druhí prejavujú slovami i skutkami. Manželia by nikdy nemali pripustiť, aby ich každodenné činnosti natoľko pohltili, že by si prestali vyznávať lásku. Takéto vyznania veľmi prispievajú k tomu, že obaja manželia majú pocit bezpečia a sú šťastní. V niektorých kultúrach, kde manželstvo dohadujú príbuzní, sa muž a žena pred svadbou nemajú možnosť dobre spoznať. Ale aj v takomto manželstve môže láska rásť a vzájomný vzťah môže prekvitať, ak sa obaja partneri uisťujú o tom, že sa ľúbia.

10. Aký ďalší účinok majú na manželstvo vyznania lásky?

10 Uistenia o vzájomnej láske majú na manželstvo aj ďalší pozitívny účinok. Kráľ Šalamún ponúkol Šulamitke, že jej dá urobiť „zlaté krúžky so striebornými guličkami“. Zahrnul ju slovami chvály, keď jej povedal, že je „krásna ako spln mesiaca, čistá ako žiariace slnko“. (Pies. 1:9–11; 6:10) No mladá žena zostala verná svojmu milovanému pastierovi. V čom nachádzala silu a útechu, keď bola od neho odlúčená? Sama hovorí, že v spomienkach na pastierove „prejavy nežnosti“. (Prečítajte Šalamúnovu pieseň 1:2, 3.) Pastierove slová boli pre ňu „lepšie ako víno“, ktoré rozradostňuje srdce, a jeho meno ju upokojovalo  ako „olej, ktorý sa vylieva“ na hlavu. (Žalm 23:5; 104:15) Je dôležité, aby si manželia často vyznávali lásku, lebo tak bude rásť. A vždy, keď si na tieto vyznania spomenú, ich vzájomné puto sa upevní.

NEPREBÚDZAJTE LÁSKU, „DOKIAĽ K TOMU NEBUDE NAKLONENÁ“

11. Aké poučenie si môžu vziať slobodní kresťania z toho, čo Šulamitka povedala ženám v Šalamúnovom paláci?

11 V Šalamúnovej piesni nachádzajú poučenie aj slobodní kresťania, najmä tí, ktorí si hľadajú manželského partnera. Šulamitka sa nezaľúbila do Šalamúna. Ženám v kráľovom paláci rázne povedala, aby sa „nepokúšali prebudiť či roznietiť [v nej] lásku, dokiaľ k tomu nebude naklonená“. (Pies. 2:7; 3:5) Prečo? Jednoducho preto, lebo nie je vhodné rozvíjať si romantický vzťah s hocikým, kto sa objaví. Kresťan, ktorý by rád vstúpil do manželstva, koná múdro, keď trpezlivo čaká na niekoho, koho dokáže skutočne milovať.

12. Prečo Šulamitka milovala pastiera?

12 Prečo Šulamitka milovala pastiera? Je pravda, že bol urastený a Šulamitke pripomínal „gazelu“. Jeho ruky boli mocné ako „zlaté valce“ a jeho nohy pripodobnila k „mramorovým stĺpom“, pretože boli silné a krásne. Jeho krása však nespočívala len v sile a urastenej postave. Šulamitka vedela, že pastier miluje Jehovu a má cenné vlastnosti. V jej očiach bol taký výnimočný, že o ňom povedala: „Ako jabloň medzi lesnými stromami, taký je môj milý medzi synmi.“ (Pies. 2:3, 9; 5:14, 15)

13. Prečo pastier miloval Šulamitku?

13 A čo sa dá povedať o Šulamitke? Bola veľmi pekná, lebo jej krása očarila aj kráľa, ktorý už mal „šesťdesiat kráľovien a osemdesiat konkubín a dievok bez počtu“. Napriek tomu sa považovala len za „číry šafran z pobrežnej pláne“, čo bola bežná rastlina. Bola teda mimoriadne skromná a pokorná. Nie div, že pre pastiera bola ako „ľalia medzi tŕnistou burinou“. V jeho očiach bola výnimočnou ženou, lebo verne slúžila Jehovovi. (Pies. 2:1, 2; 6:8)

14. Čo sa môžu slobodní kresťania naučiť z príbehu pastiera a Šulamitky?

14 Kresťania sú v Písme nabádaní, aby vstupovali do manželstva „iba  v Pánovi“. (1. Kor. 7:39) To znamená, že tí, ktorí sa chcú oženiť alebo vydať, by si nemali rozvíjať romantický vzťah s niekým, kto nie je Jehovovým svedkom. Mali by si hľadať manželského partnera len medzi vernými Jehovovými služobníkmi. Prečo je to rozumné? Manžel a manželka sa musia vyrovnávať s každodennými starosťami. Ak však majú obaja blízky vzťah k Jehovovi, pomôže im to zachovať si v manželstve pokoj a šťastie. Ak by si rád vstúpil do manželstva, riaď sa príkladom pastiera a Šulamitky. Hľadaj niekoho, kto miluje Jehovu a má cenné vlastnosti.

Kresťan by si nemal rozvíjať romantické city k niekomu, kto nie je pokrsteným Jehovovým služobníkom (Pozri 14. odsek.)

MOJA NEVESTA JE AKO „UZAVRETÁ ZÁHRADA“

15. V čom je šulamitská dievčina príkladom pre kresťanov, ktorí spolu chodia?

15 Prečítajte Šalamúnovu pieseň 4:12. Prečo pastier opísal svoju milú ako „uzavretú záhradu“? Záhrada obohnaná plotom alebo múrom nie je prístupná každému. Aj šulamitská dievčina sa podobala na takú záhradu, lebo ľúbila iba pastiera — svojho budúceho manžela. Nepodľahla kráľovým lákadlám. V tomto ohľade sa podobala na „múr“, lebo svoje rozhodnutie nezmenila. Nebola ako „dvere“, ktoré si môže hocikto ľahko otvoriť. (Pies. 8:8–10) Rovnako aj dnešní slobodní kresťania, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, si svoju lásku vyhradzujú len pre budúceho manželského partnera.

16. Aké ďalšie poučenie zo Šalamúnovej piesne si môžu vziať slobodní kresťania, ktorí spolu chodia?

16 Jedného jarného dňa pozval pastier Šulamitku na prechádzku. Jej bratia ju však nepustili, namiesto toho jej dali strážiť vinice. Prečo? Nedôverovali jej? Mysleli si, že má nemravné úmysly? Nie. Podnikli len preventívne opatrenia, aby ich sestra nebola vystavená pokušeniu. (Pies. 1:6; 2:10–15) Aj z tohto si môžu slobodní kresťania vziať poučenie: Keď spolu chodíte, mali by ste si dávať pozor, aby ste si zachovali cudnosť. Nestretávajte sa na miestach, kde by ste boli sami. Hoci čisté prejavy lásky nie sú nevhodné, dôsledne sa vyhýbajte situáciám, v ktorých by ste sa mohli dostať do pokušenia.

17., 18. Čo užitočné si sa dozvedel z rozboru Šalamúnovej piesne?

17 Kresťanské dvojice vstupujú do manželstva zvyčajne preto, lebo sa vrúcne milujú. Manželstvo zriadil Jehova a želá si, aby bol manželský zväzok trvalý. Pre manželskú dvojicu je teda veľmi dôležité pracovať na tom, aby plameň ich lásky nikdy nezhasol. Len tak bude ich vzťah stále pevnejší. (Mar. 10:6–9)

18 Pravú lásku môžeš zažiť aj ty. Ak si hľadáš manželského partnera, nájdi si niekoho, koho dokážeš skutočne milovať. Potom sa veľmi usiluj o to, aby bola vaša láska pevná a neochvejná ako láska opísaná v Šalamúnovej piesni. Z rozboru tejto piesne sme sa dozvedeli, že pravá láska skutočne existuje, pretože je „plameňom Jah“. (Pies. 8:6)

^ 6. ods. Pozri encyklopédiu Hlbšie pochopenie Písma, 2. zväzok, rámček na strane 848, čes.