Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo pre nás znamená Ježišovo vzkriesenie

Čo pre nás znamená Ježišovo vzkriesenie

„Bol vzkriesený.“ (MAT. 28:6)

1., 2. a) Čo chceli vedieť niektorí náboženskí vodcovia a čo im Peter odpovedal? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Prečo bol Peter taký odvážny?

NIEKOĽKO týždňov po Ježišovej smrti stojí apoštol Peter zoči-voči mužom, ktorí sú nepriateľsky naladení a ide z nich strach. Sú to vplyvní židovskí náboženskí vodcovia, tí istí ľudia, ktorí zosnovali Ježišovu smrť. Žiadajú od Petra vysvetlenie. Peter uzdravil muža, ktorý bol od narodenia chromý, a teraz chcú vedieť, akou silou alebo v akom mene to urobil. Tento apoštol im odvážne odpovedá: „V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste pribili na kôl, ale ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, prostredníctvom toho tu stojí tento pred vami zdravý.“ (Sk. 4:5–10)

Prednedávnom Peter Ježiša tri razy zaprel, lebo mal strach. (Mar. 14:66–72) Ako to, že je teraz pred náboženskými vodcami taký odvážny? Okrem toho, že cíti pomoc svätého ducha, jeho odvaha pramení aj z presvedčenia, že Ježiš bol vzkriesený. Prečo si je tým taký istý? A prečo o tom môžeme byť presvedčení aj my?

3., 4. a) Aké prípady vzkriesenia sa odohrali ešte pred narodením apoštolov? b) Koho vzkriesil Ježiš?

Myšlienka, že mŕtvi môžu znova žiť, nebola pre  Ježišových apoštolov ničím novým. Prípady vzkriesenia sa odohrali už aj predtým, ako sa apoštoli narodili. Boh dal moc na vykonanie takýchto zázrakov prorokom Eliášovi a Elizeovi. (1. Kráľ. 17:17–24; 2. Kráľ. 4:32–37) Jeden mŕtvy muž dokonca ožil tak, že sa jeho telo v hrobe dotklo Elizeových kostí. (2. Kráľ. 13:20, 21) Raní kresťania verili týmto správam rovnako, ako my veríme, že Božie Slovo je pravda.

Na každého z nás určite silno pôsobia správy o ľuďoch, ktorých vzkriesil Ježiš. Len si predstav, aká užasnutá musela byť vdova, keď Ježiš vzkriesil jej jediného syna! (Luk. 7:11–15) Pri inej príležitosti vzkriesil 12-ročné dievča. Jej rodičia, zdrvení žiaľom, boli odrazu šťastím celí bez seba, keď ich dcérka ožila. (Luk. 8:49–56) A aké nadšenie muselo prepuknúť medzi tými, ktorí videli Lazara vychádzať z hrobky živého a zdravého! (Ján 11:38–44)

ČÍM BOLO JEŽIŠOVO VZKRIESENIE JEDINEČNÉ

5. Čím sa vzkriesenie Ježiša líšilo od iných prípadov vzkriesenia?

Apoštoli vedeli, že vzkriesenie Ježiša bolo iné ako vzkriesenie všetkých ostatných ľudí pred ním. Tí boli totiž vzkriesení v ľudskom tele a časom znova zomreli. No Ježiš dostal duchovné telo, ktoré bolo nezničiteľné. (Prečítajte Skutky 13:34.) Peter napísal, že Ježiš „bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu“. Navyše „je po Božej pravici, lebo odišiel do neba; a boli mu podriadení anjeli a vrchnosti a moci“. (1. Petra 3:18–22) Predošlé prípady vzkriesenia boli nepochybne úžasnými zázrakmi. Ježišovo vzkriesenie však bolo tým najväčším zázrakom, aký sa kedy stal.

6. Aký vplyv malo vzkriesenie Ježiša na jeho učeníkov?

Vzkriesenie Ježiša malo na jeho učeníkov mocný vplyv. Ježiš nebol mŕtvy, ako si to mysleli jeho nepriatelia. Bol živý a bol mocným duchovným tvorom, ktorému nikto z ľudí nemohol ublížiť. Jeho vzkriesenie poskytlo dôkaz, že je Boží Syn. Učeníci už nesmútili, ich žiaľ vystriedala ohromná radosť. A nemali už ani strach, naopak, boli veľmi odvážni. Ježišovo vzkriesenie bolo nevyhnutné, aby sa uskutočnilo Jehovovo predsavzatie a aby Ježišovi nasledovníci mohli smelo oznamovať dobré posolstvo široko-ďaleko.

7. Čo dnes Ježiš robí a aké otázky vznikajú?

Vieme, že Ježiš nebol iba nejaký významný človek. Ježiš žije a vedie celosvetovú zvestovateľskú činnosť. Vládne ako Kráľ Božieho nebeského Kráľovstva. Čoskoro očistí zem od všetkej skazenosti a premení ju na raj, kde budú ľudia žiť večne. (Luk. 23:43) Nič z toho by sa nemohlo stať, keby Ježiš nebol vzkriesený. Prečo si teda môžeme byť istí, že vstal z mŕtvych? A čo znamená jeho vzkriesenie pre nás?

JEHOVA DOKAZUJE SVOJU MOC NAD SMRŤOU

8., 9. a) Prečo židovskí náboženskí vodcovia chceli, aby bola Ježišova hrobka strážená? b) Čo sa stalo, keď ženy prišli k hrobke?

Keď bol Ježiš pribitý na kôl, hlavní kňazi a farizeji prišli za Pilátom a povedali: „Pane, spomenuli sme si, že keď bol ten podvodník ešte nažive, povedal: ‚Po troch dňoch mám byť vzkriesený.‘ Preto prikáž, aby bol  hrob zabezpečený až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: ‚Bol vzkriesený z mŕtvych!‘, a posledný podvod bude horší ako ten prvý.“ Pilát im na to povedal: „Máte stráž. Choďte a zabezpečte ho, ako najlepšie viete.“ Presne tak to aj urobili. (Mat. 27:62–66)

Ježišovo telo bolo uložené do hrobky vytesanej v skalnom masíve, ktorá bola uzavretá veľkým kameňom. Židovskí náboženskí vodcovia si nič nepriali viac, len aby tam zostalo naveky. Ale Jehova si prial niečo úplne iné. Keď Mária Magdaléna a druhá Mária prišli na tretí deň k hrobke, kameň bol odvalený a sedel na ňom anjel. Navrhol ženám, aby sa pozreli dnu a presvedčili sa, že hrobka je prázdna. Povedal: „Nie je tu, lebo bol vzkriesený.“ (Mat. 28:1–6) Ježiš bol nažive!

10. Aké dôkazy o Ježišovom vzkriesení uviedol Pavol?

10 Udalosti, ktoré sa odohrali v nasledujúcich 40 dňoch, nenechali nikoho na pochybách o tom, že Ježiš bol vzkriesený. Apoštol Pavol zhrnul tieto udalosti, keď Korinťanom napísal: „Lebo som vám odovzdal medzi prvými vecami, čo som aj ja prijal, že Kristus podľa Písma zomrel za naše hriechy; a že bol pochovaný, áno, že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písiem; a že sa zjavil Kéfasovi, neskôr dvanástim. Potom sa zjavil viac než päťsto bratom naraz, z ktorých je tu väčšina až doteraz, ale niektorí zosnuli. Nato sa zjavil Jakubovi, potom všetkým apoštolom, ale poslednému zo všetkých sa zjavil aj mne, akoby nedochôdčaťu.“ (1. Kor. 15:3–8)

NA ZÁKLADE ČOHO VIEME, ŽE JEŽIŠ BOL VZKRIESENÝ

11. Ako bolo Ježišovo vzkriesenie predpovedané v Písme?

11 Prvý dôvod, prečo máme istotu, že Ježiš vstal z mŕtvych, je ten, že jeho vzkriesenie bolo „podľa Písma“. V Božom Slove bolo toto vzkriesenie predpovedané. Napríklad Dávid napísal, že Boží hlavný „verne oddaný“ nezostane v šeole, čiže v hrobe. (Prečítajte Žalm 16:10.) V deň Letníc roku 33 n. l. apoštol Peter vztiahol tieto prorocké slová na Ježiša, keď povedal: „[Dávid] vidiac to vopred hovoril o Kristovom vzkriesení, že nebol zanechaný v hádese, ani jeho telo nevidelo porušenie.“ (Sk. 2:23–27, 31)

12. Kto mohol potvrdiť, že videl vzkrieseného Ježiša?

12 Druhý dôvod, prečo máme istotu, že Ježiš bol privedený k životu, je svedectvo mnohých svedkov. Ježiš sa 40 dní po svojom vzkriesení zjavoval učeníkom na rôznych miestach — v záhrade, kde sa nachádzala jeho hrobka, na ceste do dediny Emaus a inde. (Luk. 24:13–15) Pri týchto príležitostiach sa rozprával s jednotlivcami, napríklad s Petrom, ale aj s viacerými ľuďmi. Raz sa dokonca zjavil viac ako 500 ľuďom! A svedectvo toľkých očitých svedkov nemožno len tak prehliadnuť.

13. Ako dokazuje horlivosť učeníkov, že si boli istí Ježišovým vzkriesením?

13 Tretí dôvod, prečo sme si istí, že Ježiš bol vzkriesený, je horlivosť, s akou o tom Ježišovi učeníci rozprávali druhým. Tým, že horlivo vydávali svedectvo o Kristovom vzkriesení, znášali utrpenie, prenasledovanie a niektorí dokonca prišli o život. Keby Ježiš nebol vzkriesený a celé by to bol iba podvod,  prečo by Peter riskoval život, keď hovoril o Kristovom vzkriesení tým istým ľuďom, ktorí Krista nenávideli a dali ho zabiť? Peter a ďalší učeníci si však boli istí, že Ježiš žije a riadi zvestovateľské dielo. Navyše vzkriesenie Ježiša uisťovalo jeho nasledovníkov o tom, že aj oni budú vzkriesení. Napríklad Štefan zomrel s pevnou nádejou na vzkriesenie. (Sk. 7:55–60)

14. Prečo si presvedčený, že Ježiš žije?

14 Štvrtý dôvod, prečo máme istotu, že Ježiš bol vzkriesený, sú dôkazy o tom, že vládne ako Kráľ a slúži ako Hlava kresťanského zboru. Vďaka tomu pravé kresťanstvo prekvitá. Bolo by to tak, keby Ježiš nevstal z mŕtvych? V takom prípade by sme o ňom pravdepodobne ani nepočuli. Máme však všetky dôvody veriť, že Ježiš žije a dohliada na celosvetovú zvestovateľskú činnosť.

AKÝ VÝZNAM MÁ JEŽIŠOVO VZKRIESENIE PRE NÁS

15. Prečo je pre nás Ježišovo vzkriesenie zdrojom odvahy v službe?

15 Kristovo vzkriesenie je pre nás zdrojom odvahy pri zvestovaní dobrého posolstva. Boží nepriatelia sa už 2 000 rokov všemožne snažia zastaviť zvestovanie dobrého posolstva. Využívajú na to odpadlíctvo, posmech, davové násilie, zákazy, mučenie i popravy. Nás však vo zvestovaní posolstva o Kráľovstve a v robení učeníkov nič nezastaví. V Biblii sa píše: „Akákoľvek zbraň vytvorená proti tebe, nebude mať úspech.“ (Iz. 54:17) Nebojíme sa ani ľudí, ktorí slúžia Satanovým záujmom. Ježiš je s nami a podporuje nás, presne tak, ako to sľúbil. (Mat. 28:20) Preto sa nemáme čoho báť. Nech sa naši nepriatelia akokoľvek snažia, nikdy sa im nepodarí umlčať nás!

Ježišovo vzkriesenie je pre nás zdrojom odvahy v službe (Pozri 15. odsek.)

16., 17. a) Ako sa vzkriesením Ježiša potvrdilo to, čo učil? b) Akú moc dal Boh Ježišovi podľa slov v Jánovi 11:25?

16 Vzkriesením Ježiša sa potvrdilo všetko, čo učil. Pavol napísal, že keby Kristus nebol vzkriesený z mŕtvych, kresťanská viera i zvestovanie o Kráľovstve by bolo márne. Jeden biblický učenec napísal: „Ak Kristus nebol vzkriesený... kresťania sa stali dôverčivými obeťami kolosálneho podvodu.“ Keby Ježiš nebol vzkriesený, správy v evanjeliách by boli iba smutným príbehom o dobrom a múdrom mužovi, ktorého nepriatelia zabili. No Ježiš vstal z mŕtvych, čím sa potvrdila pravdivosť všetkého, čo učil, vrátane jeho sľubov týkajúcich sa budúcnosti. (Prečítajte 1. Korinťanom 15:14, 15, 20.)

17 Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto prejavuje vieru vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť.“ (Ján 11:25) Splnenie tohto nádherného sľubu je viac ako isté. Jehova dal Ježišovi moc, aby priviedol späť k životu nielen tých, ktorí budú vládnuť v nebi, ale aj miliardy tých, ktorí budú môcť žiť večne tu na zemi. To, že Ježiš obetoval svoj život a bol vzkriesený, nám dáva záruku, že smrť bude odstránená. Z tejto vyhliadky môžeme čerpať silu a odvahu na to, aby sme vytrvali v akejkoľvek skúške, dokonca aj vtedy, keby nám hrozila smrť.

18. O čom nás uisťuje Ježišovo vzkriesenie?

18 Ježišovo vzkriesenie nás uisťuje o tom, že ľudia budú súdení podľa Jehovových láskyplných noriem. Pavol skupine mužov a žien v starovekých  Aténach povedal: „[Boh] chce súdiť obývanú zem v spravodlivosti mužom, ktorého ustanovil, a zaobstaral záruku všetkým tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Sk. 17:31) Boh teda vymenoval Ježiša za nášho Sudcu. Nemusíme mať žiadne pochybnosti o tom, že bude súdiť spravodlivo a na základe lásky. (Prečítajte Izaiáša 11:2–4.)

19. Ako nás ovplyvňuje viera v Ježišovo vzkriesenie?

19 Viera v Ježišovo vzkriesenie nás motivuje konať Božiu vôľu. Keby Ježiš neobetoval svoj život a nebol vzkriesený, zostali by sme pod rozsudkom hriechu a smrti. (Rim. 5:12; 6:23) V takom prípade by sme sa mohli riadiť heslom: „Jedzme a pime, lebo zajtra máme zomrieť.“ (1. Kor. 15:32) Ale my sa nezameriavame na pôžitky. Naopak, veľmi si ceníme nádej na vzkriesenie a ochotne vo všetkom poslúchame Jehovu.

20. Ako Ježišovo vzkriesenie svedčí o Božej veľkosti?

20 Kristovo vzkriesenie je výrečným svedectvom o veľkosti Boha Jehovu, ktorý „sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebr. 11:6) V tom, že Jehova vzkriesil Ježiša k nesmrteľnému životu v nebi, sa zračí jeho úžasná moc a múdrosť. Ukázal tiež, že je schopný splniť všetky svoje sľuby. Patrí k nim aj prorocký sľub, že pri vyriešení spornej otázky týkajúcej sa Jehovovej zvrchovanosti zohrá dôležitú úlohu výnimočné „semeno“. Aby sa tento sľub mohol splniť, bolo potrebné, aby Ježiš, sľúbené „semeno“, zomrel a bol privedený späť k životu. (1. Mojž. 3:15)

21. Čo znamená nádej na vzkriesenie pre teba?

21 Sme z hĺbky srdca vďační Jehovovi za to, že nám dáva spoľahlivú nádej na vzkriesenie. V Biblii je zaznamenaný tento sľub: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ Tento úžasný pohľad do budúcnosti opísal verný apoštol Ján, ktorému bolo povedané: „Píš, lebo tieto slová sú verné a pravdivé.“ Od koho Ján dostal toto zjavenie? Dostal ho od vzkrieseného Ježiša Krista! (Zjav. 1:1; 21:3–5)