Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Verne slúž Bohu napriek „mnohým súženiam“

Verne slúž Bohu napriek „mnohým súženiam“

„Do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia.“ (SK. 14:22)

1. Prečo Boží služobníci zažívajú „mnohé súženia“?

BOH nám sľúbil krásny dar, večný život. Ale kým ho dostaneme, budeme musieť prejsť cez „mnohé súženia“. Malo by nás to prekvapovať? Nie. Bez ohľadu na to, ako dlho slúžime Jehovovi, určite sme už nejaké ťažkosti zažili. Je to tak preto, lebo žijeme v Satanovom svete. (Zjav. 12:12)

2. a) Aký druh súženia zažívajú kresťania? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Kto stojí za týmto súžením a ako to vieme?

S ťažkosťami sa musia vyrovnávať všetci nedokonalí ľudia. Ale kresťania zažívajú ešte iný druh súženia. (1. Kor. 10:13) Aký? Stretávajú sa so silným odporom, lebo sú odhodlaní za každých okolností poslúchať Božie zákony. Ježiš svojim nasledovníkom povedal: „Otrok nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ (Ján 15:20) Kto stojí za týmto odporom? Nie je to nikto iný ako Satan. V Biblii sa o ňom píše, že je ako „revúci lev“, ktorý chce uloviť Božích služobníkov ako svoju korisť. (1. Petra 5:8) Neváha použiť akékoľvek prostriedky, len aby zlomil rýdzosť Ježišových učeníkov. Pozrime sa,  ako sa o to pokúšal v prípade apoštola Pavla.

AKÉ SÚŽENIE ZAŽIL PAVOL V LYSTRE

3. – 5. a) Aké súženie zažil Pavol v Lystre? b) Ako je možné, že Pavlove slová o súžení učeníkov posilnili?

Pavol bol často prenasledovaný za svoju vieru. (2. Kor. 11:23–27) Raz, keď bol s Barnabášom v meste Lystra, uzdravil muža chromého od narodenia. Zástup bol z toho taký unesený, že Pavla a Barnabáša oslavoval ako bohov. Tí museli ľudí dokonca prosiť, aby ich neuctievali! Situácia sa však rýchlo zmenila. Do Lystry prišli židovskí odporcovia, ktorí začali Pavla a Barnabáša ohovárať a poštvali proti nim dav. Tí istí ľudia ich zrazu začali kameňovať, až kým si nemysleli, že sú mŕtvi. (Sk. 14:8–19)

Pavol a Barnabáš navštívili mesto Derbe a potom „sa vrátili do Lystry, do Ikónia a do Antiochie, posilňovali duše učeníkov a povzbudzovali ich, aby zotrvali vo viere, a hovorili: ‚Do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia.‘“ (Sk. 14:21, 22) Predstava, že človek zažije „mnohé súženia“, ho skôr znepokojí, ako povzbudí. Ako je teda možné, že Pavol a Barnabáš týmito slovami učeníkov posilnili?

Odpoveď zistíme, keď Pavlove slová preskúmame podrobnejšie. Pavol nepovedal len: „Musíme vydržať mnohé súženia.“ Povedal: „Do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia.“ Tým zdôraznil, aká vynikajúca odmena čaká tých, ktorí zostanú Bohu verní. Táto odmena nebola iba nejakým snom. Aj Ježiš povedal: „Ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený.“ (Mat. 10:22)

6. Akú odmenu dostanú tí, ktorí vytrvajú?

Ak vytrváme, dostaneme odmenu. Pomazaní kresťania získajú nesmrteľný život a budú vládnuť s Ježišom v nebi. „Iné ovce“ budú žiť večne na zemi, kde „bude bývať spravodlivosť“. (Ján 10:16; 2. Petra 3:13) Ale tak ako povedal Pavol, kým dostaneme odmenu, zažijeme mnohé ťažkosti. Zamyslime sa teraz nad dvoma spôsobmi, akými sa Satan snaží zlomiť našu rýdzosť.

PRIAME ÚTOKY

7. Akú formu môže mať priamy útok?

Ježiš predpovedal: „Budú vás vydávať miestnym súdom a budete pre mňa bití v synagógach a budete stáť pred miestodržiteľmi a kráľmi.“ (Mar. 13:9) Z týchto slov vyplýva, že niektorí kresťania sa stanú obeťou priamych útokov, napríklad prenasledovania. Môžu ho vyprovokovať politici alebo náboženskí predstavitelia. (Sk. 5:27, 28) Vráťme sa opäť k Pavlovi. Bál sa predstavy, že sa stane terčom prenasledovania? Vôbec nie. (Prečítajte Skutky 20:22, 23.)

8., 9. a) Z čoho vieme, že Pavol bol odhodlaný vytrvať? b) Aké prenasledovanie znášajú niektorí kresťania dnes?

Pavol sa odvážne postavil proti Satanovým priamym útokom a vyhlásil: „Nepovažujem svoju dušu za drahú, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, aby som dôkladne svedčil o dobrom posolstve Božej nezaslúženej láskavosti.“ (Sk. 20:24) Je teda jasné, že Pavol sa nedal zastrašiť tým, že bude prenasledovaný. Naopak, bol odhodlaný vytrvať, nech sa stane čokoľvek. To, na čom mu najviac záležalo, bolo „dôkladne svedčiť“ aj napriek odporu.

 Rovnako odhodlaní sú mnohí bratia a sestry dnes. Napríklad v jednej krajine sú niekoľkí svedkovia už takmer 20 rokov väznení za svoj neutrálny postoj. Ich prípad sa nikdy nedostal pred súd, lebo v tej krajine neexistujú zákony vzťahujúce sa na odopieračov vojenskej služby z dôvodu svedomia. Týchto bratov nesmú vo väzení navštíviť dokonca ani členovia rodiny. Niektorí sú bití a mučení.

10. Prečo nemusíme mať strach, ani keď prenasledovanie vypukne náhle?

10 V niektorých krajinách vypuklo prenasledovanie náhle a nečakane. No bratia sa tým nedali zlomiť. Ak to niekedy zažiješ aj ty, nepodľahni strachu. Pomysli si na Jozefa. Zo dňa na deň sa ocitol v otroctve, ale Jehova „ho vyslobodil zo všetkých súžení“. (Sk. 7:9, 10) To isté môže Jehova urobiť pre teba. Nezabúdaj, že „vie, ako oslobodiť zo skúšky ľudí zbožnej oddanosti“. (2. Petra 2:9) Budeš mu naďalej dôverovať, že ťa oslobodí z tohto zlého systému vecí a odmení ťa večným životom pod vládou jeho Kráľovstva? Máš všetky dôvody na to, aby si mu veril a odvážne sa postavil tvárou v tvár prenasledovaniu. (1. Petra 5:8, 9)

NEPRIAME ÚTOKY

11. Ako sa nepriame útoky líšia od priamych?

11 Satan sa snaží zlomiť našu rýdzosť aj nepriamymi útokmi. Ako sa líšia od tých priamych? Priame útoky sú ako silný príval vody, ktorý pri záplave zmetie dom za niekoľko minút. Nepriame útoky by sa dali pripodobniť ku škodcom, ktoré napadnú drevené časti domu a pomaly ich rozožierajú. Keďže sú nenápadné, človek si ich môže všimnúť až vtedy, keď už je neskoro.

12. a) Čo je jedným zo Satanových nepriamych útokov a prečo je taký účinný? b) S akými pocitmi bojoval Pavol?

12 Satan chce zničiť tvoj vzťah k Jehovovi a je mu jedno, či použije priame útoky ako prenasledovanie, alebo nahlodáva tvoju vieru pomaly a nenápadne. Jeden z jeho najúčinnejších nepriamych útokov je skľúčenosť. Prečo to môžeme povedať? Lebo skľúčenosť spôsobuje, že tvoj vzťah k Jehovovi môže pomaly, ale isto slabnúť. Aj apoštol Pavol bol občas skľúčený. Raz dokonca zvolal: „Ja biedny človek!“ (Prečítajte Rimanom 7:21–24.) Ako to mohol Pavol o sebe povedať? Bol to predsa duchovne silný kresťan, pravdepodobne člen vedúceho zboru. Vyjadril sa tak preto, lebo si uvedomoval vlastnú nedokonalosť. Túžil robiť to, čo je správne, ale nie vždy sa mu to darilo. Mal pocit, akoby proti nemu pôsobila nejaká iná sila. Ak niekedy bojuješ s takými pocitmi, pripomeň si, že aj taký duchovný človek ako Pavol prežíval to isté.

13., 14. a) Prečo sú niektorí Boží služobníci skľúčení? b) Kto chce zničiť našu vieru a prečo?

13 Mnohí bratia a sestry sú z času na čas skľúčení, zmocní sa ich úzkosť alebo sa cítia bezcenní. Napríklad jedna horlivá priekopníčka, ktorú budeme volať Debora, hovorí: „Často sa v mysli vraciam k chybe, ktorú som urobila, a cítim sa stále horšie. Keď si pomyslím na všetko, čo som urobila zle, mám dojem, že ma nemôže mať nikto rád, dokonca ani Jehova.“

14 Prečo sú horliví Jehovovi služobníci, ako je Debora, niekedy takí skľúčení?  Príčin môže byť viac. Niektorí majú jednoducho sklon uvažovať o sebe i o svojej situácii negatívne. (Prísl. 15:15) Iných trápia zdravotné ťažkosti, ktoré ovplyvňujú ich emócie. No nech je príčinou čokoľvek, pripomeňme si, kto chce, aby sme sa tak cítili. Kto chce, aby sme boli takí skľúčení, že sa vzdáme? Kto je odsúdený na zničenie a chce, aby si ani ty nemal žiadnu nádej? (Zjav. 20:10) Je to Satan. Či už použije priamy útok, alebo nepriamy, jeho cieľ je vždy ten istý: chce, aby sme sa trápili, aby sme poľavili v horlivej službe a nakoniec úplne prestali slúžiť Bohu. Áno, Boží ľud vedie duchovnú vojnu!

15. Čo sme odhodlaní robiť podľa 2. Korinťanom 4:16, 17?

15 Rozhodni sa, že tento boj nevzdáš. Stále maj pred očami odmenu, ktorá ťa čaká. Pavol kresťanom v Korinte napísal: „Nevzdávame sa, ale aj keď človek, ktorým sme navonok, chradne, človek, ktorým sme vnútri, sa zo dňa na deň obnovuje. Lebo hoci je súženie chvíľkové a ľahké, pôsobí nám slávu, ktorá má väčšiu a všetko prevyšujúcu váhu a je večná.“ (2. Kor. 4:16, 17)

PRIPRAV SA NA SÚŽENIE UŽ TERAZ

Každý z nás musí tvrdo trénovať, aby obhájil svoju vieru (Pozri 16. odsek.)

16. Prečo je dôležité pripraviť sa na súženie už teraz?

16 Ako sme videli, Satan môže proti nám použiť rôzne nástrahy. (Ef. 6:11) Preto by sa mal každý z nás riadiť nabádaním z 1. Petra 5:9: „Postavte sa proti nemu pevní vo viere.“ Aby sme to dokázali, musíme si už teraz pripravovať myseľ a srdce. Tak budeme vedieť, ako sa v určitej situácii zachovať.  Znázornime si to: vojaci prechádzajú tvrdým výcvikom omnoho skôr, ako príde k útoku. My sme vojakmi v Jehovovej duchovnej armáde. Nevieme, akým útokom budeme musieť čeliť v budúcnosti. Preto je rozumné absolvovať dobrý výcvik teraz, v čase relatívneho pokoja. Pavol Korinťanom napísal: „Stále skúšajte, či ste vo viere, dokazujte, čím ste vy sami.“ (2. Kor. 13:5)

17. – 19. a) Pomocou akých otázok sa môžeme preskúmať? b) Čo pomôže mladým, aby dokázali obhajovať svoju vieru?

17 Jeden spôsob, ako uplatniť Pavlovu radu, je poctivo sa preskúmať. Polož si napríklad otázky: Ako často sa modlím? Keď na mňa iní tlačia, aby som urobil niečo zlé, poslúcham viac Boha ako ľudí? Chodím na zhromaždenia pravidelne? Hovorím odvážne o svojej viere? Prehliadam chyby spoluveriacich, tak ako chcem, aby oni prehliadali moje? Podriaďujem sa starším v zbore i bratom, ktorým bol zverený dohľad nad celosvetovou organizáciou?

18 Zamerajme sa teraz na dve z týchto otázok. Jedna sa týka obhajovania viery a druhá tlaku okolia. Naši mladí, ktorí chodia do školy, vedia, o čom je reč. Mnohí sa naučili odvážne hovoriť o svojej viere a nehanbiť sa za ňu. Čo im v tom pomáha? Užitočné návrhy, ktoré vychádzajú v našich časopisoch. Napríklad v Prebuďte sa! z júla 2009 sa písalo, že keď sa ťa spolužiak opýta: „Prečo neveríš v evolúciu?“, môžeš mu na to povedať: „A prečo by som mal? Veď ani vedci v tom nie sú zajedno — a oni by sa v tom mali vyznať!“ Rodičia, vašou zodpovednosťou je pomáhať svojim deťom. Nacvičujte si s nimi, ako môžu obhajovať svoju vieru v rôznych situáciách. Potom ich v škole nemusí nič zaskočiť.

19 Brániť svoju vieru a robiť ďalšie veci, ktoré od nás Jehova očakáva, nie je vždy ľahké. Napríklad po dlhom dni v práci sa možno musíme prinútiť, aby sme išli na zhromaždenie. Rovnako ťažké môže byť vstať ráno z teplej postele a ísť do služby. Pamätaj však, že keď si už teraz vytvoríš dobré duchovné návyky, budeš pripravený na väčšie skúšky, ktoré prídu v budúcnosti.

20., 21. a) Čo nám pomôže bojovať so skľúčenosťou? b) Na čo by sme mali byť odhodlaní?

20 A čo nám pomôže bojovať so skľúčenosťou, ktorá patrí k nepriamym útokom? Jeden z najúčinnejších spôsobov je rozjímať o výkupnom. Robil to aj apoštol Pavol. Niekedy sa cítil naozaj biedne. No uvedomoval si, že Kristus nezomrel za dokonalých ľudí, ale za hriešnikov. A Pavol bol jedným z nich. Napísal: „Žijem vierou v Božieho Syna, ktorý ma miloval a dal za mňa sám seba.“ (Gal. 2:20) Pavol veril, že výkupná obeť sa vzťahuje naňho osobne.

21 Aj ty sa pozeraj na výkupné ako na dar, ktorý dal Jehova tebe osobne. Môže ti to veľmi pomôcť. To neznamená, že skľúčenosť bude zrazu preč. Niektorí s ňou budú musieť bojovať, až kým nepríde nový svet. Pripomínaj si však, že odmenu dostanú tí, ktorí sa nevzdajú. Každým dňom sme bližšie k Božiemu Kráľovstvu. Na celej zemi zavládne pokoj a ľudstvo získa dokonalosť. Preto buď odhodlaný vojsť do tohto Kráľovstva, aj keď budeš musieť prejsť cez „mnohé súženia“.