STRÁŽNA VEŽA – ŠTUDIJNÉ VYDANIE Marec 2014

V tomto čísle sa dozviete, ako si udržiavať obetavý a pozitívny postoj. Ako sa môžeme postarať o zostarnutých spolukresťanov a príbuzných?

Pôsob na srdce neveriacich príbuzných

Čo sa učíme z toho, ako Ježiš zaobchádzal so svojimi príbuznými? Ako sa môžeme rozprávať o našej viere s príbuznými, ktorí majú iné náboženstvo alebo vôbec nie sú veriaci?

Ako si udržiavať obetavý postoj

Jeden činiteľ môže nebadane oslabovať náš obetavý postoj. V tomto článku sa dozviete, čo ním je a ako môžeme pomocou Biblie proti nemu bojovať.

Ako si udržiavať pozitívny postoj

Prečo mnohí zápasia s negatívnymi pocitmi? Tento článok hovorí o tom, ako môžeme pomocou Biblie získať a udržiavať si pozitívny pohľad na seba.

Rodinné uctievanie — tešíte sa naň?

Prečítajte si, ako prebieha rodinné uctievanie v rodinách z rôznych krajín a nechajte sa od nich inšpirovať.

Vážme si vekovo starších

Prečítajte si, ako sa Boh pozerá na ľudí v pokročilom veku. Akú zodpovednosť majú dospelé deti voči zostarnutým rodičom? Ako si môže zbor vážiť vekovo starších kresťanov?

Keď rodičia potrebujú opateru

Rodičia a dospelé deti sa môžu porozprávať, ako sa pripraviť na „biedne dni“ staroby a vopred urobiť isté rozhodnutia. Ako môžu zvládnuť túto náročnú situáciu?

Vaša reč — „Áno, a pritom Nie“?

Kresťania by si mali stáť za slovom a nikdy nehovoriť áno, keď myslia nie. No čo ak musíme zrušiť niečo, na čom sme sa dohodli? Pomôže nám príklad apoštola Pavla.