STRÁŽNA VEŽA – ŠTUDIJNÉ VYDANIE November 2013

Ako môžeme dávať najavo vďačnosť za Božiu trpezlivosť, kým čakáme na Boží zásah proti tomuto zlému systému? Ako dnes Jehova a Ježiš pasú svoje pozemské stádo?

„Buďte bdelí na modlitbách“

Prečo by sa mali praví kresťania stále modliť? Kto má úžitok z toho, keď sa modlíme za druhých?

Čo môžeme robiť pre uspokojenie potrieb druhých

Prečítajte si, ako príspevky na celosvetové dielo Jehovových svedkov, umožňujú postarať sa o telesné a duchovné potreby druhých.

Ako môžeme „stále čakať na Boha“?

Ktoré udalosti naznačia, že naše čakanie na Jehovov deň súdu proti tomuto zlému systému sa blíži ku koncu? Ako môžeme dať najavo, že si ceníme Božiu trpezlivosť?

ŽIVOTNÝ PRÍBEH

Služba Bohu je preňho liek!

Onesmus sa narodil s chorobou nazývanou osteogenesis imperfecta (syndróm vrodenej lámavosti kostí). Ako ho povzbudili Božie sľuby zapísané v Biblii?

Sedem pastierov, osem vojvodcov — koho dnes predstavujú?

Ako Ezechiáš, Izaiáš, Micheáš a kniežatá v Jeruzaleme dokázali, že sú znamenití pastieri? Koho dnes predstavujú siedmi pastieri a ôsmi vojvodcovia?

Poslúchaj pastierov ustanovených Jehovom

Dozorcovia boli ustanovení svätým duchom, aby pásli Boží zbor. Prečo by ich mali ovce počúvať?

Pastieri, napodobňujte najväčších Pastierov

Čo môžu starší urobiť pre člena zboru, ktorý potrebuje duchovnú pomoc? Ako môžu starší napodobňovať „veľkého pastiera“ Ježiša Krista?

Z NÁŠHO ARCHÍVU

„Bol som ako korytnačka — dom som mal stále so sebou“

V roku 1929 zachvátila svetovú ekonomiku veľká hospodárska kríza. Ako zvládli krízu zvestovatelia celým časom?