Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Môžeš varovať ľudí častejšie?

Môžeš varovať ľudí častejšie?

Očarujúci nemý film A Trip Down Market Street (Cesta po Market Street) fascinuje divákov tým, ako zobrazuje každodenný život v San Franciscu v Spojených štátoch začiatkom 20. storočia. Tvorcovia upevnili ručne poháňanú kameru na predok vozňa ťahaného lanom a objektív zamerali v smere jazdy na rušnú hlavnú triedu mesta. Kamera zachytila vozy ťahané koňmi i prvé modely automobilov, ale aj ľudí pri nakupovaní a pouličných predavačov novín pri práci.

Film je o to dojemnejší, že zábery sa robili pravdepodobne v apríli 1906 krátko pred ničivým zemetrasením a požiarom, ku ktorým došlo 18. apríla, keď bola takmer úplne zničená časť mesta zobrazená vo filme a o život prišlo tisíce ľudí. Niektoré vysmiate tváre z filmu zrejme patrili ľuďom, ktorým zostávalo už len niekoľko dní života. Scott Miles, potomok jedného z tvorcov filmu, hovorí: „Pozerám sa na tých ľudí a uvedomujem si, že ani netušia, čo ich zakrátko postihne. Človek sa neubráni pocitu ľútosti.“

V roku 1906 bola veľká časť centra San Francisca bez varovania zničená zemetrasením a požiarom

Všimnime si jednu paralelu s dneškom, ktorá nás nenecháva ľahostajnými. Ani my sa nemôžeme ubrániť pocitu ľútosti k našim blížnym. Aj oni sa venujú bežným veciam a nemajú ani poňatia, že je už veľmi blízko veľké nešťastie, zničenie súčasného zlého sveta. Ale Jehovov deň súdu na rozdiel od zemetrasenia neprichádza bez varovania. Pred príchodom tohto dňa máme ešte krátky čas, aby sme ľudí varovali. Pravdepodobne si každý týždeň vyhradzuješ určitý čas na službu od dverí k dverám. Mohol by si však ľudí varovať aj častejšie?

JEŽIŠ NEMAL NIKDY PO SLUŽBE

Ježiš nám dáva príklad okrem iného v tom, že nikdy nemal po službe. Vydával svedectvo každému, koho stretol, či to bol vyberač daní, popri ktorom išiel, alebo žena, ktorú stretol pri studni, keď napoludnie odpočíval. (Luk. 19:1–5; Ján 4:5–10, 21–24) Ešte aj keď si naplánoval čas na oddych, ochotne zmenil plány, aby mohol ľudí učiť pravdu. Súcit s blížnymi ho podnietil vydať dôkladné svedectvo. (Mar. 6:30–34) Ako ho v tom dnes mnohí zvestovatelia napodobňujú?

VYUŽÍVAJÚ KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

Melika býva v stráženej obytnej budove, v ktorej je ubytovaných mnoho zahraničných študentov. Ich telefónne čísla nie sú vo verejných  zoznamoch a ani ich mená nie sú v zozname nájomníkov vo vstupnej hale. Melika je rada, že má príležitosť nadväzovať s nájomníkmi duchovné rozhovory na chodbe či vo výťahu. Hovorí: „Svojím spôsobom je to môj obvod.“ Nosí so sebou literatúru vo viacerých jazykoch a mnohí nájomníci si vzali traktát alebo časopisy. Okrem toho im vždy povie aj o našej webovej stránke, jw.org. Zaviedla už niekoľko biblických štúdií.

Aj Sonia si všíma príležitosti vydať svedectvo každému, komu sa dá. Pracuje v zdravotníckom zariadení a dala si za cieľ vydať dôkladné svedectvo všetkým spolupracovníkom. Najskôr sa ich snažila lepšie spoznať, aby vedela, čo potrebujú a čo ich zaujíma. Potom si cez obedňajšiu prestávku našla príležitosť súkromne sa s nimi porozprávať na duchovnú tému. Tak zaviedla dve biblické štúdiá. Cez niektoré prestávky sa tiež snaží v hale rozprávať s ľuďmi, ktorí sú objednaní k lekárovi.

NENECHAJ SI UJSŤ PRÍLEŽITOSŤ VYDAŤ SVEDECTVO

O spomenutom zemetrasení z roku 1906 sa istý prežijúci vyjadril ako o „najstrašnejšej katastrofe, aká kedy postihla nejaký štát alebo mesto“. Ale v porovnaní s dňom pomsty, ktorý zanedlho príde „na tých, čo nepoznajú Boha“, budú všetky doterajšie katastrofy ničím. (2. Tes. 1:8) Jehova veľmi túži po tom, aby ľudia zmenili spôsob uvažovania i stav srdca a prijali varovné posolstvo jeho svedkov. (2. Petra 3:9; Zjav. 14:6, 7)

Môžeš využiť každú príležitosť vydať svedectvo?

Máš výsadu pomáhať ľuďom pochopiť, v akých závažných časoch žijeme. Ak chcú prežiť, musia sa prestať zameriavať na sebecké ciele a miesto toho hľadať Jehovu. (Sof. 2:2, 3) Môžeš využiť každú príležitosť vydať svedectvo spolupracovníkovi, susedovi a ľuďom, s ktorými sa bežne stretávaš? Si ochotný varovať ľudí častejšie?