STRÁŽNA VEŽA – ŠTUDIJNÉ VYDANIE Október 2013

Toto číslo sa venuje niektorým dôkazom moci a múdrosti nášho Stvoriteľa, ktoré nachádzame v jeho stvoriteľských dielach. Okrem toho si v ňom prečítate, ako môžeme konať v súlade s jednou Ježišovou modlitbou.

Ochotne sa ponúkli — Filipíny

Prečítajte si, prečo niektorí odišli zo zamestnania, predali svoj majetok a presťahovali sa do odľahlých častí Filipín.

Stvorenie svedčí o živom Bohu

Prečítajte si o tom, ako môžeme pomáhať druhým chápať pravdu o Stvoriteľovi a súčasne si posilňovať svoju vieru v neho.

„Slúžte ako Jehovovi otroci“

Ako sa nestať otrokmi Satana? Aká odmena plynie z toho, že verne slúžime Jehovovi ako jeho otroci?

ŽIVOTNÝ PRÍBEH

Dôvera v Jehovu prináša odmenu

Malcolm a Grace Allenovci slúžia Jehovovi viac ako 75 rokov. Prečítajte si, ako sa naučili, že Jehova odmeňuje všetkých, ktorí sa naňho spoliehajú.

Poučme sa z dobre pripravenej modlitby Lévitov

Čo sa učíme z jednej modlitby Lévitov? Ako môžeme dať svojim modlitbám väčšiu hĺbku?

Konajme v súlade s Ježišovou modlitbou

Keď sa Ježiš modlil, uprednostnil Jehovovu vôľu pred vlastnými želaniami. Ako môžeme konať v súlade s jeho modlitbou?

Môžeš varovať ľudí častejšie?

Prečítajte si, ako niektorí využívajú každú príležitosť, aby vydávali ľuďom svedectvo pri bežných činnostiach.