Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Priekopnícka služba posilňuje náš vzťah k Bohu

Priekopnícka služba posilňuje náš vzťah k Bohu

„Je dobré hrať melódie nášmu Bohu.“ (ŽALM 147:1)

1., 2. a) Aký vplyv na náš vzťah k milovanej osobe má to, že o nej premýšľame a hovoríme? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Nad akými otázkami budeme uvažovať?

VZŤAH k milovanej osobe si posilňujeme okrem iného tým, že o nej premýšľame a hovoríme. Je to tak aj vo vzťahu k Bohu Jehovovi. Dávid ako pastier často upieral pohľad na nočnú oblohu posiatu hviezdami a rozjímal o tom, aký je Stvoriteľ úžasný. Napísal: „Keď vidím tvoje nebesia, diela tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si pripravil, čo je smrteľný človek, že ho uchovávaš v mysli, a syn pozemského človeka, že sa oňho staráš?“ (Žalm 8:3, 4) A keď sa apoštol Pavol zamyslel nad tým, ako obdivuhodne sa spĺňa Jehovovo predsavzatie týkajúce sa duchovného Izraela, zvolal: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva a múdrosti a poznania!“ (Rim. 11:17–26, 33)

2 V službe máme príležitosť o Jehovovi uvažovať i rozprávať. Už to samo na nás vplýva dobre. Mnohí zvestovatelia, ktorí sú v službe celým časom, sú presvedčení, že vyššia účasť na službe Kráľovstvu prehlbuje ich lásku k Bohu. Či už si v službe celým časom, alebo sa o to len snažíš, zamysli sa: Ako môže služba celým časom posilňovať vzťah k Jehovovi? Ak si priekopník, opýtaj sa sám seba: ‚Čo mi pomôže pokračovať v tejto uspokojujúcej forme služby?‘ A ak priekopníkom ešte nie si, popremýšľaj: ‚Aké zmeny môžem urobiť, aby som ním bol?‘ Najprv však pouvažujme nad tým, ako môže služba celým časom posilniť náš vzťah k Bohu.

SLUŽBA CELÝM ČASOM A NÁŠ VZŤAH K BOHU

3. Ako na nás vplýva to, že v službe hovoríme o požehnaniach, ktoré prinesie Kráľovstvo?

3 Keď sa s ľuďmi rozprávame o požehnaniach, ktoré prinesie Kráľovstvo, približuje nás to k Jehovovi.  Ktorý biblický text rád používaš v službe z domu do domu? Možno je to Žalm 37:10, 11, Daniel 2:44, Ján 5:28, 29 alebo Zjavenie 21:3, 4. Zakaždým, keď o týchto sľuboch s niekým hovoríme, sami si pripomíname, že náš štedrý Boh je naozaj darcom ‚všetkého dobrého, čo dostaneme, a každého dokonalého daru‘. A to nás k nemu približuje. (Jak. 1:17)

4. Čo nám pomáha ešte viac si ceniť Božiu dobrotu, keď vidíme, v akom duchovnom stave sú ľudia vo svete?

4 Keď vidíme, v akom zúfalom duchovnom stave sú ľudia, ktorým zvestujeme, ešte viac si ceníme pravdu. Ľudia vo svete nemajú nič, čo by im pomohlo dosiahnuť v živote pravý úspech a šťastie. Väčšina z nich sa bojí budúcnosti a nemá žiadnu nádej. Hľadajú zmysel života. I tí, ktorí majú nejaké náboženstvo, vedia z Biblie veľmi málo. Sú celkom ako obyvatelia starovekého mesta Ninive. (Prečítajte Jonáša 4:11.) Čím viac chodíme do služby, tým jasnejšie vidíme rozdiel medzi duchovným stavom ľudí, ktorým zvestujeme, a duchovným stavom Jehovovho ľudu. (Iz. 65:13) A zároveň si uvedomujeme, akú veľkú dobrotu Jehova prejavuje, keď sa stará nielen o naše duchovné potreby, ale aj o potreby ostatných ľudí, lebo ich pozýva, aby sa prišli duchovne občerstviť, a ponúka im skutočnú nádej. (Zjav. 22:17)

5. Ako sa mení náš pohľad na naše problémy, keď duchovne pomáhame druhým ľuďom?

5 Keď duchovne pomáhame druhým ľuďom, ľahšie nesieme bremeno vlastných problémov. Presvedčila sa o tom aj pravidelná priekopníčka Trisha, keď sa jej rozviedli rodičia. Rozpráva: „Bola to pre mňa jedna z najhorších citových rán v živote.“ Jedného dňa bola taká smutná, že sa jej nechcelo ani vyjsť z domu. Predsa však išla na biblické štúdium s troma deťmi, ktoré mali doma veľmi zlú situáciu. Otec ich opustil a starší brat ich týral. Trisha hovorí: „Moje problémy a trápenie sa nedali s ich ani porovnať. Ako sme študovali, očká sa im rozžiarili a od nadšenia a radosti sa rozchichotali. Tie deti boli pre mňa darom od Jehovu, najmä v ten deň.“

6., 7. a) Prečo naša viera silnie, keď vyučujeme ľudí biblické pravdy? b) Čo to v nás vyvoláva, keď vidíme, ako si záujemcovia zlepšujú život uplatňovaním biblických zásad?

6 Keď ľudí učíme biblické pravdy, posilňujeme si vieru. Apoštol Pavol o niektorých židovských súčasníkoch napísal, že neuplatňujú, čo kážu: „Ty, ktorý učíš iného, sám seba neučíš?“ (Rim. 2:21) Ale priekopníci sú úplne iní! Väčšina z nich má veľa príležitostí učiť pravdu druhých a viesť biblické štúdiá. Aby to mohli robiť dobre, musia sa na každé štúdium pripraviť a možno urobiť aj výskum, aby záujemcom dokázali zodpovedať otázky. Priekopníčka Janeen o tom hovorí: „Vždy, keď mám možnosť s niekým študovať, cítim, že sa mi preberané pravdy vrývajú hlbšie do mysle i srdca. Moja viera tak nestagnuje, ale neprestajne rastie.“

7 Keď vidíme, ako záujemcovia zlepšujú svoj život tým, že uplatňujú biblické zásady, ešte viac si vážime Božiu múdrosť. (Iz. 48:17, 18) To zas upevňuje naše odhodlanie ďalej uplatňovať tieto zásady vo vlastnom živote. Ďalšia priekopníčka, Adrianna, sa k tomu vyjadruje takto: „Keď sa ľudia spoliehajú na vlastnú múdrosť, často idú z problému do problému. No keď sa začnú spoliehať na múdrosť od Jehovu, hneď sa dostavia dobré výsledky.“ Podobne aj Phil hovorí: „Človek vidí, ako Jehova dokáže meniť ľudí, ktorí neboli schopní zmeniť sa, keď to chceli dokázať sami.“

8. Ako na nás vplýva spolupráca s inými zvestovateľmi?

 8 Keď slúžime s inými zvestovateľmi, sme v dobrej spoločnosti a duchovne nás to posilňuje. (Prísl. 13:20) Väčšina priekopníkov strávi veľa hodín služby s inými zvestovateľmi. Tak majú mnoho príležitostí na ‚vzájomné povzbudenie‘. (Rim. 1:12; prečítajte Príslovia 27:17.) Priekopníčka Lisa uvádza: „V práci ľudia často súperia a závidia si. Denne počúvate, ako niekto klebetí alebo nadáva. Každý chce byť stoj čo stoj na špici. Niekedy sa človeku pre kresťanské správanie posmievajú. Ale služba so spolukresťanmi naozaj povzbudí. Domov sa vraciam osviežená, bez ohľadu na to, akú únavu po celom dni cítim.“

9. Ako môže spoločná priekopnícka služba vplývať na manželský zväzok? 

9 Keď slúžime v priekopníckej službe s manželským partnerom, posilňujeme si manželský zväzok. (Kaz. 4:12) Madeline, ktorá slúži ako priekopníčka i s manželom, hovorí: „S manželom sa môžeme rozprávať o tom, aký sme mali deň v službe alebo čo sme si prečítali v Biblii a čo by sme mohli v službe použiť. Každým rokom, čo spolu slúžime ako priekopníci, sme si bližší.“ Podobne to cíti aj Trisha: „Dali sme si za cieľ nezadlžiť sa, a preto sa nehádame pre peniaze. Službu si plánujeme v rovnakom čase, a tak na veľa opätovných návštev a biblických štúdií chodíme spolu, čo nám pomáha byť emocionálne a duchovne zladení.“

Služba celým časom umožňuje žiť uspokojujúcim životom (Pozri 9. odsek.)

10. Aký vplyv na našu dôveru k Jehovovi má to, že kladieme Kráľovstvo na prvé miesto a pociťujeme Jehovovu podporu?

10 Keď kladieme záujmy Kráľovstva na prvé miesto v živote, keď pociťujeme  Jehovovu podporu a keď vidíme, ako Jehova vypočúva naše modlitby, rastie naša dôvera k nemu. To do určitej miery platí o všetkých verných kresťanoch. Ale priekopníci si uvedomujú, že v službe celým časom sú schopní pokračovať len preto, lebo sa spoliehajú na Jehovu. (Prečítajte Matúša 6:30–34.) Curt, ktorý slúži s manželkou ako priekopník a zároveň zastupuje krajského dozorcu, súhlasil s tým, že navštívi zbor, do ktorého by im cesta autom trvala z domu asi dve a pol hodiny. V nádrži mali len toľko benzínu, že by im ledva stačil na cestu tam. A výplatu mal dostať až o týždeň. Curt o tom hovorí: „Začal som pochybovať, či som sa rozhodol dobre.“ Spolu s manželkou sa pomodlili a dospeli k záveru, že tam predsa len pôjdu s dôverou, že Boh sa o ich potreby postará. Krátko pred odchodom im zatelefonovala istá sestra a povedala, že má pre nich darček. Bolo to presne toľko peňazí, koľko potrebovali na spiatočnú cestu. Curt hovorí: „Keď niečo také zažívate opakovane, nemáte problém pochopiť, že je za tým Jehova.“

11. K akým požehnaniam vedie priekopnícka služba?

11 Priekopníci neraz hovoria, že čím bližší vzťah majú k Jehovovi a čím viac toho robia v službe, tým viac dobrodení zažívajú, ‚dostihuje‘ ich takmer nekonečný prúd požehnaní. (5. Mojž. 28:2) Zažívajú však aj krušné chvíle. Žiadnemu Božiemu služobníkovi sa nevyhýbajú problémy vyvolané Adamovou vzburou. Preto museli niektorí s priekopníckou službou skončiť. Ale problémy sa často dajú riešiť alebo sa im dá predísť. Čo môže zvestovateľom celým časom pomôcť pokračovať v službe, ktorú si tak veľmi cenia?

AKO ZOSTAŤ V SLUŽBE CELÝM ČASOM

12., 13. a) Čo by mal priekopník urobiť, ak je preňho ťažké dosahovať cieľ v počte hodín? b) Prečo je veľmi dôležité plánovať si každodenné čítanie Biblie, osobné štúdium a rozjímanie?

12 Väčšina priekopníkov má nabitý rozvrh. Stihnúť všetko, čo by chceli, môže byť náročné, a preto si musia dobre organizovať čas. (1. Kor. 14:33, 40) Ak je pre niektorého priekopníka ťažké dosahovať cieľ v počte hodín, azda bude musieť preskúmať, ako využíva čas. (Ef. 5:15, 16) Mohol by sa zamyslieť: ‚Koľko času v skutočnosti trávim oddychovou alebo voľnočasovou činnosťou? Nemal by som prejavovať väčšiu sebadisciplínu? Nemohol by som si upraviť pracovný čas?‘ Každý kresťan bude iste súhlasiť s tým, že do nášho rozvrhu sa často votrú neplánované činnosti. Zvestovatelia celým časom preto musia pravidelne vyhodnocovať, čomu sa venujú, a podľa potreby urobiť úpravy.

13 Do rozvrhu priekopníka by jednoznačne malo patriť každodenné čítanie Biblie, osobné štúdium a rozjímanie. Preto je nutné, aby priekopník prejavoval sebaovládanie a nedovolil menej dôležitým činnostiam pripraviť ho o čas, ktorý si vyčlenil na dôležitejšie veci. (Fil. 1:10) Predstavme si priekopníka, ako po celom dni strávenom v službe príde domov. Večer sa chce pripraviť na najbližšie zhromaždenie. No najprv si prečíta poštu. Potom zapne počítač, číta si mejly a odpovedá na ne. A keď už je na internete, otvorí si stránku internetového obchodu, lebo chce zistiť, či nezlacnelo to, čo si chce kúpiť. Ani sa nenazdá a ubehnú takmer dve hodiny, ale on sa ešte stále nezačal pripravovať. Prečo je to dôvod na znepokojenie? Ak chcú byť profesionálni atléti dlho aktívni, musia  sa o svoje telo dobre starať. Podobne je to aj s priekopníkmi, ktorí chcú zostať v službe celým časom. Potrebujú dobré študijné návyky, aby mali dostatok duchovnej výživy. (1. Tim. 4:16)

14., 15. a) Prečo by mali priekopníci žiť jednoducho? b) Čo by mal urobiť priekopník, ktorý má ťažkosti?

14 Úspešní priekopníci sa snažia žiť jednoducho. Aj Ježiš svojich učeníkov povzbudzoval, aby mali prosté oko. (Mat. 6:22) Sám žil jednoducho, aby mohol bez rozptyľovania dokončiť svoju službu. Preto mohol povedať: „Líšky majú brlohy a nebeskí vtáci majú hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by zložil hlavu.“ (Mat. 8:20) Priekopník, ktorý sa to chce od Ježiša naučiť, urobí dobre, keď bude pamätať na to, že čím viac hmotných vecí má, tým je toho viac, čo musí udržiavať, opravovať či vymieňať.

15 Priekopníci si uvedomujú, že výsadu slúžiť celým časom nemajú za zásluhy. Vedia, že každý dar alebo výsadu služby máme len vďaka tomu, že nám Boh prejavil nezaslúženú láskavosť. Preto sa každý priekopník, ktorý chce v službe pokračovať, musí spoliehať na Jehovu. (Fil. 4:13) Pochopiteľne, treba počítať aj s náročnými situáciami a ťažkosťami. (Žalm 34:19) Keď sa objavia, priekopníci by mali Jehovu prosiť o radu a dať mu priestor, aby im pomohol. Nemali by sa svojej vzácnej služby rýchlo vzdať. (Prečítajte Žalm 37:5.) Keď pocítia, ako im starostlivý nebeský Otec s láskou pomohol, ich vzťah k nemu ešte viac zosilnie. (Iz. 41:10)

MÔŽEŠ ROZŠÍRIŤ RADY PRIEKOPNÍKOV?

16. Čo by si mal urobiť, ak chceš byť priekopníkom?

16 Ak aj ty chceš mať také požehnania, aké majú zvestovatelia celým časom, povedz o tom Jehovovi. (1. Jána 5:14, 15) Porozprávaj sa s priekopníkmi. Daj si ciele, ktoré ti postupne pomôžu začať s priekopníckou službou. Presne to urobili Keith s Erikou. Pracovali na plný úväzok a ako mnoho manželských párov v ich veku si krátko po svadbe kúpili dom a nové auto. Hovoria: „Mysleli sme si, že keď ich budeme mať, budeme spokojní, ale vôbec sme neboli.“ Keď dali Keithovi výpoveď zo zamestnania, začal slúžiť ako pomocný priekopník. Spomína: „Priekopnícka služba mi pripomenula, koľko radosti možno nájsť vo zvestovaní.“ Spriatelili sa s manželmi, ktorí slúžili ako priekopníci a ktorí im pomohli vidieť, akú radosť prináša jednoduchý život a priekopnícka služba. Čo urobili? „Spravili sme si zoznam duchovných cieľov, dali sme si ho na chladničku a každý splnený cieľ sme vyškrtli.“ Časom sa im podarilo vstúpiť do pravidelnej priekopníckej služby.

17. Prečo by bolo múdre zamyslieť sa nad tým, či si nemôžeš upraviť rozvrh alebo spôsob života tak, aby si mohol byť priekopníkom?

17 Môžeš rozšíriť rady priekopníkov? Ak máš pocit, že momentálne nemôžeš, priblíž sa k Jehovovi ešte viac tým, že sa naplno zapojíš do služby. Keď sa úprimne preskúmaš a poprosíš Jehovu o pomoc, možno zistíš, že ak niečo vo svojom rozvrhu alebo živote upravíš, budeš môcť začať s priekopníckou službou. Potom ako priekopník pocítiš radosť vysoko prevyšujúcu akékoľvek obete, ktoré prinesieš. Budeš pociťovať väčšiu spokojnosť, ktorá pramení z toho, že záujmom Kráľovstva dávaš prednosť pred vlastnými. (Mat. 6:33) Zažiješ väčšie šťastie, ktoré prináša dávanie. A okrem toho budeš mať viac príležitostí premýšľať a hovoriť o Jehovovi, a tak si prehlbovať lásku k nemu a robiť mu radosť.