STRÁŽNA VEŽA – ŠTUDIJNÉ VYDANIE Júl 2013

V tomto čísle sa predkladá viacero úprav v našom porozumení časového zaradenia udalostí z Ježišovho proroctva a totožnosti verného a rozvážneho otroka.

„Povedz nám, kedy to bude?“

Aké je naše upravené porozumenie časového zaradenia udalostí opísaných v Ježišovom proroctve z 24. a 25. kapitoly Matúša?

„Hľa, ja som s vami po všetky dni“

Ježišovo podobenstvo o pšenici a burine opisuje čas siatia, rastu a žatvy. Ako po úprave rozumieme časti o žatve?

Mnohí sa sýtia prostredníctvom niekoľkých

Ako Ježiš poskytoval duchovný pokrm zborom v prvom storočí? Je to vzor aj pre dnešok?

„Kto je teda ten verný a rozvážny otrok?“

V tomto článku sa predkladá upravené porozumenie totožnosti verného a rozvážneho otroka. Prečítaj si, ako od tohto komunikačného prostriedku závisí naše duchovné zdravie.

Nový člen vedúceho zboru

Prvého septembra 2012 začal ako nový člen vedúceho zboru Jehovových svedkov slúžiť Mark Sanderson.

ŽIVOTNÝ PRÍBEH

Túžime slúžiť Jehovovi, kdekoľvek nás pošle

Prečítaj si o tom, ako sa manželský pár z Holandska naučil plne dôverovať Jehovovi napriek skúškam a meniacim sa okolnostiam.

„Pozri na ten obrázok!“

Obrázky v našich publikáciách slúžia ako vyučovacie pomôcky, ktoré nám pomáhajú premýšľať a vyvolávajú v nás určité pocity. Aký úžitok môžeme mať z týchto krásnych ilustrácií?