STRÁŽNA VEŽA – ŠTUDIJNÉ VYDANIE Február 2013

Toto vydanie hovorí o cennom dedičstve Jehovovho ľudu. Okrem toho sa v ňom dozvieš, ako môžeš zostať pod Jehovovou ochranou.

Toto je naše duchovné dedičstvo

Zamyslite sa nad tým, čo Jehova robí pre ľudstvo a pre svoj ľud a prehĺbte si vďačnosť za naše duchovné dedičstvo.

Ceníš si naše duchovné dedičstvo?

Keď si uvedomujeme a vážime hodnotu nášho duchovného dedičstva, pomôže nám to zachovávať si rýdzosť.

Prétoriánska garda dostáva svedectvo

Pavol vydával svedectvo pri každej príležitosti. Ako vás môže jeho príklad podnietiť robiť to isté?

Zostaň v Jehovovom údolí ochrany

Čo je údolie ochrany a ako tam môžu Jehovovi ctitelia nájsť ochranu?

Maj sa na pozore pred úmyslami srdca

Niekedy sa naše srdce snaží ospravedlňovať zlé konanie. Ako môžeme zistiť, čo je naozaj v našom srdci?

Nech ti nič nebráni zmocniť sa slávy

Ako môžeme získať slávu od Boha? Čo by ti mohlo brániť zmocniť sa jej?

Patrila do Kaifášovej rodiny

Nález Mirjaminho osária potvrdzuje, že v Biblii sa píše o ľuďoch a rodinách, ktoré skutočne existovali.

Z NÁŠHO ARCHÍVU

Bola „nezabudnuteľná“ a prišla v pravý čas

Prečítaj si, ako nová „Dráma Stvorenie“ pomohla Jehovovým svedkom v Nemecku zniesť skúšky viery cez druhú svetovú vojnu.