STRÁŽNA VEŽA – ŠTUDIJNÉ VYDANIE December 2012

V tomto čísle sa rozoberá, čo znamená byť v živote skutočne úspešný a ako sú Jehovovi svedkovia zjednotení ako medzinárodná rodina.

Daj si pozor na poverčivé používanie Biblie

Niektorí veria, že Biblia má magickú moc. A čo ty? Ako ti môže byť na úžitok poznanie Biblie?

Dosiahni v živote skutočný úspech

Kedy je človek v živote úspešný? Zamysli sa nad príkladom kráľa Šalamúna a apoštola Pavla.

Si správca, ktorému bola prejavená dôvera!

Všetci Boží služobníci sú v istom zmysle správcami. Ktoré 3 zásady nám môžu pomôcť dobre si plniť túto úlohu?

Otázky čitateľov

Aké zásady by kresťania mali brať do úvahy v otázke uchovávania embryí? Čo môžu záujemcovia robiť, keď im zákon neumožňuje uzavrieť manželstvo a chcú sa dať pokrstiť?

Spomínaš si?

Čítal si pozorne posledné čísla Strážnej veže? Otestuj sa, čo si z nich pamätáš.

Nezabudnime, že sme „dočasnými usadlíkmi“

V akom zmysle majú byť praví kresťania v tomto systéme „dočasnými usadlíkmi“? Čo sa od nás v tomto smere očakáva?

„Dočasní usadlíci“ zjednotení v pravom uctievaní

Ako Jehovovi svedkovia zvestujú zjednotene ako medzinárodná rodina?

Zjednodušené vydanie Strážnej veže — komu je určené?

Prečítaj si, ako toto vydanie Strážnej veže pomáha dospelým i deťom.

Tematický index Strážnej veže 2012

Index všetkých článkov uverejnených v Strážnej veži v roku 2012 rozdelený podľa tém.