Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Buď odvážny a nedaj sa premôcť ťažkosťami

Buď odvážny a nedaj sa premôcť ťažkosťami

„Boh je pre nás útočišťom a silou, pomocou, ktorá sa pohotovo nájde v tiesňach.“ ​(ŽALM 46:1)

1., 2. S akými ťažkosťami sa mnohí stretávajú a na čo sa chcú Boží služobníci pripraviť?

ŽIJEME v dobe plnej ťažkostí. Jedna katastrofa strieda druhú. Zemetrasenia, cunami, požiare, záplavy, výbuchy sopiek, tornáda, tajfúny, hurikány či víchrice zanechávajú za sebou spúšť. Ďalšie trápenie nám spôsobujú rodinné a osobné problémy. Aké pravdivé je, že „čas a nepredvídaná udalosť postihujú všetkých“! (Kaz. 9:11)

Boží ľud ako celok zvláda nepríjemné životné situácie dobre. Je však potrebné, aby sme boli pripravení vyrovnať sa s akýmkoľvek problémom, ktorý nás v tomto systéme môže ešte postretnúť. Čo robiť, aby nás problémy nepremohli? Čo nám pomôže prekonávať životné ťažkosti s odvahou?

UČ SA OD TÝCH, KTORÍ SA PREBÍJALI ŽIVOTOM S ODVAHOU

3. Odkiaľ môžeme podľa Rimanom 15:4 čerpať útechu, keď sa stretávame so skľučujúcimi situáciami?

Hoci dnes zažíva problémy viac ľudí ako kedykoľvek v minulosti, ťažkosti nie sú ničím novým. Pozrime sa, čo sa môžeme naučiť od niektorých Božích služobníkov, ktorí sa prebíjali životom s odvahou. (Rim. 15:4)

4. Aké ťažkosti zažíval Dávid a čo mu pomohlo?

Pouvažujme o Dávidovi. Medzi problémy, ktoré zažíval, patril hnev kráľa, útoky nepriateľov, únos jeho manželiek, zrada vo vlastných radoch a citové napätie. (1. Sam. 18:8, 9; 30:1–5; 2. Sam. 17:1–3; 24:15, 17; Žalm 38:4–8) Z toho, čo v Biblii o Dávidovi čítame, jasne vidíme, že hoci mu všetky tieto ťažkosti spôsobovali veľkú bolesť, duchovne  ho nezničili. Dávid mal silnú vieru, a preto povedal: „Jehova je pevnosť môjho života. Koho sa budem desiť?“ ​(Žalm 27:1; prečítajte Žalm 27:5, 10.)

5. Čo pomohlo Abrahámovi a Sáre úspešne zvládnuť životné ťažkosti?

Abrahám a Sára strávili väčšinu svojho života v stanoch ako cudzinci v neznámych krajinách. Ich život nebol vždy ľahký. No nedali sa premôcť ťažkosťami ani vtedy, keď ich postihol hlad a ohrozovali okolité národy. (1. Mojž. 12:10; 14:14–16) Čo im v tom pomohlo? V Božom Slove čítame, že Abrahám „očakával mesto, ktoré má skutočné základy a ktorého staviteľom a tvorcom je Boh“. (Hebr. 11:8–10) Abrahám a Sára sa stále zameriavali na veci, ktoré boli pred nimi, a nedovolili, aby ich to, čo zažívali, zrazilo na kolená.

6. V čom môžeme Jóba napodobňovať?

Jób bol pod extrémnym tlakom. Predstav si, ako sa musel cítiť, keď prichádzala jedna zlá správa za druhou. (Jób 3:3, 11) Situáciu ešte zhoršovalo to, že Jób plne nechápal, prečo sa mu to všetko stalo. No aj tak sa nikdy nevzdal. Zachoval si rýdzosť i vieru v Boha. (Prečítajte Jóba 27:5.) Naozaj vynikajúci príklad hodný napodobňovania!

7. Čo zažíval Pavol v službe Bohu a čo mu dodávalo odvahu pokračovať?

Pouvažujme aj o príklade apoštola Pavla. Zažil ‚nebezpečenstvá v meste, na pustatine a na mori‘. Písal o ‚hlade a smäde, zime i nahote‘. Spomínal aj to, že ‚noc a deň strávil v hlbine‘, pravdepodobne vtedy, keď stroskotal. (2. Kor. 11:23–27) Napriek tomu všetkému si zachoval znamenitý postoj. Po jednej situácii, v ktorej pre konanie Božej vôle takmer prišiel o život, povedal: „Bolo to preto, aby sme sa nespoliehali sami na seba, ale na Boha, ktorý kriesi mŕtvych. Zachránil a zachráni nás dokonca z takej veľkej veci, ako je smrť.“ ​(2. Kor. 1:8–10) Nie je veľa ľudí, ktorí majú toľko zlých zážitkov ako Pavol. Ale mnohí z nás sa dokážu vžiť do jeho pocitov a čerpajú útechu z jeho príkladu.

NEDAJ SA ZDRVIŤ ŤAŽKOSŤAMI

8. Ako na nás môžu vplývať dnešné problémy? Uveď príklad.

V dnešnom svete plnom katastrof, problémov a tlakov, sa mnohí cítia preťažení. Také pocity majú dokonca aj niektorí kresťania. Lani, * ktorá sa so svojím manželom tešila zo služby celým časom v Austrálii, povedala, že keď jej zistili rakovinu prsníka, bolo to ako blesk z jasného neba. Bola zdrvená. Hovorí: „Po liečbe som veľmi zoslabla a úplne som stratila sebaúctu.“ Okrem toho všetkého sa musela starať o manžela, ktorý bol po operácii chrbtice. Čo môžeme urobiť, keď sa ocitneme v podobnej situácii?

9., 10. a) Čo nesmieme Satanovi dovoliť? b) Ako sa môžeme vyrovnať so skutočnosťou spomenutou v Skutkoch 14:22?

Je dobré uvedomiť si, že Satan chce využiť ťažkosti, ktoré máme, aby podkopal našu vieru a obral nás o radosť. No my mu to nesmieme dovoliť. V Prísloviach 24:10 sa píše: „Stratil si odvahu v deň tiesne? Tvojej sily bude málo.“ Keď budeme uvažovať o biblických príkladoch, ako sú tie uvedené v tomto článku, pomôže nám to nestratiť odvahu ani vtedy, keď budeme zažívať ťažkosti.

10 Mali by sme pamätať na to, že všetky problémy sa odstrániť nedajú.  Či chceme, či nechceme, musíme s nimi počítať. (2. Tim. 3:12) V Skutkoch 14:22 čítame: „Do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia.“ Nemali by sme vešať hlavu, ale pozerať sa na ne ako na príležitosť ukázať svoju odvahu, ktorá pramení z viery, že Boh je schopný pomôcť nám.

11. Čo môžeme urobiť, aby nás nepremohli životné ťažkosti?

11 Musíme sa zamerať na pozitívne veci. Božie Slovo nám hovorí: „Radostné srdce dobre pôsobí na výzor, ale pre bolesť srdca je skrúšený duch.“ ​(Prísl. 15:13) Vedci v oblasti medicíny už dlho poznajú liečivé účinky pozitívneho zmýšľania. Mnohí pacienti, ktorým boli podávané tabletky z cukru (placebo), sa začali cítiť lepšie, pretože si mysleli, že im pomáhajú. Ukázalo sa, že to funguje aj naopak (takzvaný nocebo efekt). Pacientom sa pohoršilo len preto, že im bolo oznámené, že liek bude mať negatívne účinky. Keď budeme neprestajne uvažovať o tom, čo nemôžeme zmeniť, bude nás to oberať o silu a radosť. Jehova nám ponúka pomoc, a nie sú to len nejaké „tabletky z cukru“. Dokonca i vtedy, keď v živote prechádzame mimoriadne náročnými situáciami, poskytuje nám skutočnú pomoc prostredníctvom svojho Slova, spolukresťanov a svätého ducha. Naplno ju využívaj a získaš silu. Nedovoľ, aby tvojou mysľou stále vírili negatívne myšlienky; urob všetko, čo môžeš, aby si problém vyriešil, a zameraj sa na to, čo je v tvojom živote pozitívne. (Prísl. 17:22)

12., 13. a) Čo pomohlo Božím služobníkom vyrovnať sa s následkami katastrof? Uveď príklad. b) Ako katastrofy odhalia, čo je v živote človeka najdôležitejšie?

12 V poslednom období postihli niektoré krajiny veľké prírodné katastrofy. Je pozoruhodné, akú húževnatosť prejavili mnohí bratia v týchto krajinách. To však neznamená, že to bolo pre nich jednoduché. Začiatkom roku 2010 zasiahlo Čile rozsiahle zemetrasenie a cunami, ktoré zničilo domy a majetok mnohých bratov, pričom niektorí z nich prišli aj o živobytie. Bratia napriek tomu zostali duchovne aktívni. Samuel, ktorého dom bol úplne zničený, hovorí: „Ani za týchto extrémnych okolností sme s manželkou neprestali chodiť na zhromaždenia a do zvestovateľskej služby. Som presvedčený, že práve to nám pomohlo neprepadnúť zúfalstvu.“ Tak ako mnohí ďalší, aj oni sa dokázali preniesť ponad to, čo sa im stalo, a pokračovali v službe Jehovovi.

13 V septembri 2009 zaplavili prívalové dažde vyše 80 percent Manily na Filipínach. Istý bohatý muž, ktorý prišiel o veľa, povedal: „Záplavy si nevyberali, spôsobili problémy a utrpenie tak bohatým, ako aj chudobným.“ To nám pripomína Ježišovu múdru radu: „Radšej si ukladajte poklady v nebi, kde ani moľa, ani hrdza nežerie a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ ​(Mat. 6:20) Keď sa človek v živote sústreďuje na materiálne veci, o ktoré môže ľahko prísť, často to vedie ku sklamaniu. O koľko múdrejšie je zameriavať sa na svoj vzťah s Jehovom, lebo ten zostane nedotknutý bez ohľadu na to, čím v živote prechádzame. (Prečítajte Hebrejom 13:5, 6.)

DÔVODY NA ODVAHU

14. Prečo môžeme byť odvážni?

14 Ježiš vedel, že počas jeho prítomnosti budú problémy, no svojim učeníkom povedal: „Nedeste sa.“ ​(Luk. 21:9) Keďže Ježiš je náš Kráľ a podporuje nás  aj Stvoriteľ vesmíru, môžeme byť odvážni. Timotej dostal od Pavla takéto povzbudenie: „Boh nám nedal ducha zbabelosti, ale ducha moci a lásky a zdravej mysle.“ ​(2. Tim. 1:7)

15. Čo niektorí Boží služobníci povedali o svojej dôvere v Jehovu a ako si môžeme zachovať odvahu my?

15 Všimni si vyjadrenia niektorých Božích služobníkov. Dávid povedal: „Jehova je moja sila a môj štít. V neho dôverovalo moje srdce, a dostal som pomoc, takže moje srdce jasá.“ ​(Žalm 28:7) Pavol svoje presvedčenie vyjadril takto: „Z toho všetkého vychádzame úplne víťazne prostredníctvom toho, ktorý nás miloval.“ ​(Rim. 8:37) Ježiš jasne vyjadril, aký blízky vzťah má k Jehovovi. V čase, keď mu hrozilo nebezpečenstvo, povedal: „Nie som sám, lebo je so mnou Otec.“ ​(Ján 16:32) Čo vidíme z týchto výrokov? Každý je vyjadrením neochvejnej dôvery v Jehovu. Keď si aj my vypestujeme podobnú dôveru v Boha, v čase tiesne nestratíme odvahu. (Prečítajte Žalm 46:1–3.)

OPATRENIA, KTORÉ NÁM POMÔŽU ZACHOVAŤ SI ODVAHU

16. Prečo je dôležité, aby sme študovali Božie Slovo?

16 Odvaha, ktorú majú kresťania, nie je výsledkom toho, že sa spoliehajú sami na seba. Súvisí s tým, že poznajú Boha a spoliehajú sa naňho. Boha môžeme spoznávať štúdiom jeho písaného Slova, Biblie. Istá sestra, ktorá trpí depresiami, vysvetľuje, čo jej pomáha: „Opakovane si čítam pasáže, ktoré ma utešia.“ Vyhradzuješ si pravidelne čas na rodinné uctievanie, tak ako je nám to odporúčané? Keď to budeme robiť, pomôže nám to zachovať si podobný postoj, ako mal žalmista, ktorý povedal: „Ako ja milujem tvoj zákon! Celý deň sa ním zaoberám.“ ​(Žalm 119:97)

17. a) Čo nám môže pomôcť zachovať si pozitívny pohľad? b) Pomohol nejaký uverejnený životný príbeh aj tebe? Uveď príklad.

17 Našu dôveru v Jehovu posilňujú aj publikácie založené na Biblii. Mnohým bratom pomáhajú najmä životné príbehy uverejnené v našich časopisoch. Jednu sestru z Ázie, ktorá trpí bipolárnou afektívnou poruchou, veľmi potešilo, keď si prečítala životný príbeh o bývalom misionárovi, ktorý sa vyrovnával s rovnakým problémom. Napísala: „Pomohlo mi to pochopiť môj problém a získala som nádej.“

Keď zažívaš ťažkosti, využívaj pomoc, ktorú poskytuje Jehova

18. Prečo by sme sa mali často modliť?

18 Modlitba pomáha v akejkoľvek situácii. Pavol opísal hodnotu modlitby nasledovne: „O nič sa úzkostlivo  nestarajte, ale nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou; a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša.“ ​(Fil. 4:6, 7) Využívaš v ťažkostiach tento druh pomoci, aby si získal silu? Alex, ktorý býva v Británii a už dlho trpí depresiami, povedal: „To, že sa môžem rozprávať s Jehovom v modlitbe a počúvať ho, keď si čítam jeho Slovo, ma drží nad hladinou.“

19. Ako by sme sa mali pozerať na kresťanské zhromaždenia?

19 Zhromaždenia sú ďalším životne dôležitým opatrením, cez ktoré dostávame pomoc. Istý žalmista napísal: „Moja duša dychtila a hynula po Jehovových nádvoriach.“ ​(Žalm 84:2) Cítiš to tak aj ty? Lani, ktorú sme už spomínali, sa o kresťanských zhromaždeniach vyjadrila takto: „Nikdy som nerozmýšľala nad tým, či mám ísť na zhromaždenie, alebo nie. Vedela som, že tam musím byť, ak chcem, aby mi Jehova pomohol.“

20. Ako nám pomáha účasť na zvestovateľskej službe?

20 Odvahu získavame aj pravidelnou účasťou na zvestovaní o Kráľovstve. (1. Tim. 4:16) Istá sestra z Austrálie, ktorá zažila množstvo problémov, hovorí: „Ísť do služby bolo to posledné, čo som chcela, ale jeden starší ma pozval, aby som išla s ním. A tak som išla. Musel byť za tým Jehova; vždy, keď som bola v službe, cítila som sa veľmi šťastná.“ ​(Prísl. 16:20) Mnohí z nás zistili, že keď pomáhajú druhým nadobudnúť vieru v Jehovu, posilňujú tým aj svoju vieru. Tiež im to pomáha zabudnúť na vlastné problémy a zameriavať sa na dôležitejšie veci. (Fil. 1:10, 11)

21. Čím si môžeme byť istí, keď čelíme ťažkostiam?

21 Jehova nám bohato zaobstaral pomoc, aby sme boli odvážni a nedali sa premôcť ťažkosťami. Ak využijeme všetky tieto opatrenia, budeme rozjímať o vynikajúcich príkladoch odvážnych Božích služobníkov a napodobňovať ich, môžeme si byť istí, že ťažkosti zvládneme. V tomto systéme možno zažijeme ešte mnoho negatívnych vecí, ale pozerajme sa na ne ako Pavol, ktorý povedal: „Sme zrážaní, ale nie zničení... Nevzdávame [sa].“ ​(2. Kor. 4:9, 16) Jehova nám pomôže, aby sme nestratili odvahu a nedali sa premôcť ťažkosťami. (Prečítajte 2. Korinťanom 4:17, 18.)

^ 8. ods. Niektoré mená boli zmenené.