Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pokoj na tisíc rokov — a potom navždy!

Pokoj na tisíc rokov — a potom navždy!

„Aby bol Boh každému všetkým.“ ​(1. KOR. 15:28)

1. Akú nádhernú vyhliadku má „veľký zástup“?

VIEŠ si predstaviť, koľko dobrého by za tisíc rokov mohla pre svojich poddaných urobiť mocná vláda na čele so spravodlivým a súcitným panovníkom? Nespočítateľný „veľký zástup“ prežije definitívny koniec tohto skazeného sveta vo „veľkom súžení“ a bude svedkom úžasných udalostí. (Zjav. 7:9, 14)

2. Čo ľudstvu prinieslo 6 000 rokov úsilia o nezávislosť?

Ľudstvo sa už 6 000 rokov usiluje o slobodu a nezávislosť, no prinieslo mu to len nesmiernu bolesť a utrpenie. V Biblii sa píše: „Človek panoval nad človekom na jeho škodu.“ ​(Kaz. 8:9) V akom stave je dnešný svet? Okrem vojen a nepokojov sužujú ľudí aj ďalšie ťaživé problémy, napríklad chudoba, choroby, ničenie životného prostredia či klimatické zmeny. Vládni predstavitelia varujú, že ak neprestaneme byť k tomu, čo sa deje, ľahostajní, následky budú katastrofické.

3. Čo prinesie Kristova tisícročná vláda?

Ježiš Kristus, Mesiáš a Kráľ Božieho Kráľovstva, bude so svojimi 144 000 spoluvládcami postupne odstraňovať škody napáchané na ľuďoch a na zemi, ktorá je naším domovom. Počas Kristovej tisícročnej vlády Boh Jehova splní tento utešujúci sľub: „Tvorím nové nebesia a novú zem a skoršie veci sa nebudú pripomínať, ani nevstúpia do srdca.“ ​(Iz. 65:17) Poďme sa teraz pomocou proroctiev zapísaných v Božom Slove pozrieť, aké úžasné, hoci zatiaľ „neviditeľné“, udalosti nás čakajú. (2. Kor. 4:18)

 ‚BUDÚ STAVAŤ DOMY A VYSÁDZAŤ VINICE‘

4. Aká je súčasná situácia s bývaním?

Kto by nechcel mať vlastný dom — miesto istoty a bezpečia pre seba a svoju rodinu? V dnešnom svete je však vyhovujúce bývanie vážny problém. Ľudia sa tlačia v preplnených mestách. Mnohí musia žiť v nedôstojných podmienkach, provizórnych chatrčiach a slumoch. Títo ľudia nemôžu o vlastnom dome ani len snívať.

5., 6. a) Ako sa splnia proroctvá z Izaiáša 65:21Micheáša 4:4? b) Čo musíme urobiť, aby sme tieto požehnania získali?

Boh sľúbil, že počas vlády Kráľovstva bude túžba ľudí po vlastnom domove naplnená. Prostredníctvom proroka Izaiáša predpovedal: „Istotne budú stavať domy a bývať v nich a istotne budú sadiť vinice a jesť ich ovocie.“ ​(Iz. 65:21) Boh však sľúbil viac ako len to, že každý bude mať svoj domov. Koniec koncov mnohí majú už dnes vlastný dom a niektorí dokonca honosnú vilu. No žijú v strachu, že oň pre finančné problémy môžu prísť alebo že sa doň vlámu lupiči. Pod vládou Božieho Kráľovstva nič také hroziť nebude! Prorok Micheáš napísal: „Budú sedieť každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikto nespôsobí, aby sa chveli.“ ​(Mich. 4:4)

K čomu by nás táto nádherná vyhliadka mala podnecovať? Je pravda, že každý z nás potrebuje primerané bývanie. No bolo by rozumné sústrediť všetky svoje sily na to, aby sme svoj vysnívaný dom získali už teraz — možno aj za cenu toho, že by sme sa veľmi zadlžili? Nebolo by múdrejšie zameriavať sa na Jehovove sľuby? Spomeň si, čo o sebe povedal Ježiš: „Líšky majú brlohy a nebeskí vtáci majú hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by zložil hlavu.“ ​(Luk. 9:58) Keby Ježiš chcel, mohol si postaviť alebo kúpiť ten najlepší dom. Prečo to neurobil? Je zrejmé, že Ježiš sa nechcel zapliesť do niečoho, čo by ho rozptyľovalo a bránilo mu dávať záujmy Kráľovstva na prvé miesto. Nebolo by múdre tak ako Ježiš zachovať si prosté oko a nezaťažiť sa hmotnými záväzkami či úzkostlivými starosťami? (Mat. 6:33, 34)

„VLK A BARÁNOK SA BUDÚ SVORNE PÁSŤ“

7. Aký mal byť pôvodne vzťah medzi ľuďmi a zvieratami?

Jehova ako posledné zo svojich diel vytvoril ľudí — korunu pozemského tvorstva. Svojmu Majstrovi v diele, prvorodenému Synovi, oznámil, aké má predsavzatie. Povedal: „Urobme človeka na svoj obraz, podľa svojej podoby, a nech majú v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a domáce zvieratá a celú zem a každého pohybujúceho sa živočícha, ktorý sa pohybuje na zemi.“ ​(1. Mojž. 1:26) To znamená, že Adam a Eva, aj všetci ich budúci potomkovia, boli splnomocnení vládnuť nad zvieratami.

8. Aké city dokážu zvieratá prejavovať?

Je naozaj možné, aby ľudia mali v podriadenosti všetky zvieratá a spolunažívali s nimi v pokoji? Mnohí ľudia majú blízky vzťah k svojim domácim miláčikom, napríklad k psom alebo mačkám. Ale čo divé zvieratá? V jednej knihe sa písalo: „Vedci, ktorí mali možnosť zblízka pozorovať zvieratá, zistili, že všetky cicavce dokážu prejavovať city.“ Každý z nás už asi  videl vystrašené alebo rozzúrené zviera. Sú však zvieratá schopné prejavovať aj city, ktoré by sa dali opísať ako nežné? V knihe sa ďalej písalo: „Starostlivosť o mladé je ukážkou najúžasnejšej črty cicavcov — ich mimoriadnej schopnosti prejavovať nežné city.“

9. Aké zmeny môžeme očakávať v súvislosti so správaním zvierat?

Preto by sme nemali byť prekvapení, keď v Biblii čítame, že medzi ľuďmi a zvieratami zavládne mier. (Prečítajte Izaiáša 11:6–9; 65:25.) Spomeň si na to, čo Jehova povedal Noachovi a jeho rodine, keď po potope vystúpili z korábu. V Písme čítame: „Strach z vás a zdesenie z vás bude na každom živom zemskom tvorovi.“ ​(1. Mojž. 9:2, 3) Malo to slúžiť ako ochrana pre zvieratá. Nemohol by Jehova časť strachu a zdesenia odstrániť, aby sa obnovili podmienky, ktoré vládli v Edene, a ľudia si mohli plniť pôvodné poverenie? (Hoz. 2:18) Aké radostné chvíle budú zažívať tí, ktorí budú žiť na zemi!

„ZOTRIE IM KAŽDÚ SLZU“

10. Prečo sú slzy bežnou súčasťou ľudského života?

10 Keď Šalamún „videl všetky skutky útlaku, ktoré sa dejú pod slnkom,“ nariekal: „Hľa, slzy tých, ktorí boli utláčaní, ale nemali žiadneho utešiteľa.“ ​(Kaz. 4:1) Dnes je situácia podobná, ak nie horšia. Kto z nás ešte nikdy nevyronil slzu? Pravda, niekedy môžeme plakať od radosti, ale vo všeobecnosti sú slzy prejavom uboleného srdca.

11. Ktorá biblická správa najviac zapôsobila na teba?

11 Spomeň si na mnohé dojímavé scény plné emócií, o ktorých čítame v Biblii. Keď Sára vo veku 127 rokov zomrela, „Abrahám vošiel, aby oplakával Sáru a plakal nad ňou“. (1. Mojž. 23:1, 2) Keď sa Noema lúčila so svojimi dvomi ovdovenými nevestami, „ony pozdvihli svoj hlas a plakali“ a o chvíľu „pozdvihli svoj hlas a plakali ešte viac“. (Rút 1:9, 14) Keď ťažko chorému kráľovi Ezechiášovi hrozila smrť, modlil sa k Bohu a „usedavo [sa] rozplakal“. Jehova bol jeho slzami zjavne dojatý. (2. Kráľ. 20:1–5) A kto by nebol pohnutý správou o tom, ako Peter zaprel Ježiša? Keď Peter počul zakikiríkať kohúta, „vyšiel von a horko plakal“. (Mat. 26:75)

12. Ako prinesie vláda Kráľovstva ľudstvu úľavu?

12 Keďže nás postihujú tragické udalosti, či už malé, alebo veľké, zúfalo potrebujeme útechu a úľavu. A presne to prinesie svojim poddaným Kristova tisícročná vláda. Boh sľúbil, že ľuďom zotrie „každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti“. (Zjav. 21:4) Hoci je predstava o odstránení smútku, kriku a bolesti sama osebe nádherná, Boh sľúbil, že odstráni aj najhoršieho nepriateľa ľudí — smrť. Ako sa to stane?

„VŠETCI V PAMÄTNÝCH HROBKÁCH... VYJDÚ“

13. Ako smrť vplýva na ľudí odvtedy, čo Adam zhrešil?

13 Odvtedy ako Adam a Eva zhrešili, smrť neprestajne vládla nad ľudstvom ako kráľ. Ľudstvo tohto nepriateľa, ktorý mu spôsobil nepredstaviteľný žiaľ a smútok, nedokázalo premôcť a nikto z hriešnych ľudí mu neunikol. (Rim. 5:12, 14) Skutočnosť je taká, že  milióny ľudí sú „zo strachu pred smrťou po celý život podrobení otroctvu“. (Hebr. 2:15)

14. Čo prinesie zničenie smrti?

14 Biblia hovorí, že „ako posledný nepriateľ má byť zničená smrť“. (1. Kor. 15:26) Z toho budú mať úžitok dve skupiny. Dnes žijúci „veľký zástup“ prežije do sľúbeného nového sveta s vyhliadkou na nekonečný život a milióny tých, ktorí zomreli, budú vzkriesení. Vieš si predstaviť tú radosť a nadšenie, keď bude prvá skupina vítať druhú? Keď sa pozrieme bližšie na niektoré biblické správy o vzkriesení, pomôže nám to lepšie si predstaviť, aké to asi bude. (Prečítajte Marka 5:38–42; Lukáša 7:11–17.)

15. Ako by si asi reagoval, keby si videl, že niekto z tvojich milovaných znova žije?

15 Zamysli sa nad vyjadreniami „od veľkého nadšenia zostali celí bez seba“ a „oslavovali Boha“. Ak by si bol medzi týmito ľuďmi, zrejme by si sa cítil rovnako. Vidieť, ako sú naši milovaní, ktorí zomreli, kriesení, bude pre nás dôvodom na neopísateľnú radosť. Ježiš povedal: „Prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas a vyjdú.“ ​(Ján 5:28, 29) Hoci nikto z nás doposiaľ nič také nevidel, nepochybne to bude jedna z najúžasnejších vecí, ktoré sú zatiaľ „neviditeľné“.

‚BOH BUDE KAŽDÉMU VŠETKÝM‘

16. a) Prečo by sme sa mali s nadšením rozprávať o budúcich požehnaniach? b) Akými slovami Pavol povzbudzoval kresťanov v Korinte?

16 Áno, tých, ktorí zostanú v týchto kritických časoch Jehovovi verní, čaká skvelá  budúcnosť! Hoci tieto veľkolepé požehnania zatiaľ ešte nevidíme, ak budeme na ne stále pamätať, pomôže nám to zameriavať sa na veci, ktoré sú naozaj dôležité, a nedať sa odviesť prchavými lákadlami tohto sveta. (Luk. 21:34; 1. Tim. 6:17–19) Na rodinnom štúdiu, pri rozhovoroch so spoluveriacimi, na biblických štúdiách i v službe s nadšením hovorme o našej úchvatnej nádeji. Pomôže nám to udržať si ju v našom srdci a mysli živú. Presne to robil aj Pavol, keď povzbudzoval spolukresťanov. Pomáhal im v mysli sa preniesť na koniec Kristovej tisícročnej vlády. Predstav si, čo všetko bude znamenať splnenie Pavlových slov z 1. Korinťanom 15:24, 25, 28. (Prečítajte.)

17., 18. a) Akým spôsobom bol Jehova „každému všetkým“ na začiatku ľudskej histórie? b) Ako Ježiš obnoví jednotu a súlad?

17 ‚Boh bude každému všetkým‘ — lepšie sa už život na konci Kristovej vlády ani nedá opísať. Ako týmto slovám rozumieť? Spomeň si, že v Edene boli Adam a Eva ako dokonalí ľudia časťou Jehovovej pokojnej a harmonickej rodiny. Jehova, Zvrchovaný Panovník, priamo vládol nad celým svojím stvorením — nad anjelmi i ľuďmi. Mohli s ním rozprávať a uctievať ho bez akéhokoľvek sprostredkovateľa a on ich žehnal. Bol „každému všetkým“.

Keď Ježiš splní úlohy, ktoré má ako Kráľ, pokorne odovzdá Kráľovstvo svojmu Otcovi

18 Tento harmonický vzťah bol narušený, keď sa na Satanov podnet ľudia vzbúrili proti Jehovovej zvrchovanosti. Od roku 1914 mesiášske Kráľovstvo podniká kroky, aby sa jednota a súlad obnovili. (Ef. 1:9, 10) Počas Kristovej tisícročnej vlády sa úžasné veci, ktoré zatiaľ nevidíme, stanú realitou. Potom príde „koniec“, teda záver Kristovej tisícročnej vlády. A čo bude ďalej? Kristus pokorne „odovzdá kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi“. Hoci Ježiš dostal „všetku moc v nebi aj na zemi“, nie je ctižiadostivý. Ani ho nenapadne robiť si nárok na Jehovovo miesto. Svoje jedinečné postavenie a moc bude používať „na slávu Boha“. (Mat. 28:18; Fil. 2:9–11)

19., 20. a) Ako poddaní Kráľovstva dokážu, že uznávajú Jehovovu zvrchovanosť? b) Akú veľkolepú vyhliadku máme?

19 V tom čase už budú všetci poddaní Kráľovstva na zemi dokonalí. Budú nasledovať Ježišov príklad a pokorne a ochotne uznávať Jehovovu zvrchovanosť. V záverečnej skúške budú mať príležitosť to dokázať. (Zjav. 20:7–10) Následne budú všetci buriči — ľudia i anjeli — navždy odstránení. Bude to čas veľkej radosti! Celá rodina inteligentných tvorov bude nadšene chváliť Jehovu, ktorý bude „každému všetkým“. (Prečítajte Žalm 99:1–3.)

20 Motivujú ťa tieto veľkolepé veci, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom Kráľovstva, aby si zameriaval svoju pozornosť a úsilie na konanie Božej vôle? Nedovolíš, aby klamná nádej a sľuby, ktoré ponúka Satanov svet, odsunuli konanie Božej vôle v tvojom živote na vedľajšiu koľaj? Budeš posilňovať svoje odhodlanie zastávať sa Jehovovej zvrchovanosti a podporovať ju? Kiež skutkami dokážeš, že túžiš po tom, aby si to mohol robiť večne. Tak sa budeš môcť tešiť z pokoja a prosperity nielen tisíc rokov, ale navždy!