Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Návrhy na rodinné uctievanie a osobné štúdium

Návrhy na rodinné uctievanie a osobné štúdium

 Návrhy na rodinné uctievanie a osobné štúdium

NA ZAČIATKU roka 2009 bol v zboroch Jehovových svedkov po celom svete upravený rozvrh zhromaždení. Dve zhromaždenia, ktoré sa konali cez týždeň, boli spojené a všetci boli povzbudení využívať voľný večer na rodinné uctievanie alebo na osobné štúdium. Využívate toto nové opatrenie? Máte z neho čo najväčší úžitok?

Niektorí by radi vedeli, čo by bolo vhodné rozoberať na rodinnom uctievaní. Cieľom vedúceho zboru nie je to, aby všetky rodiny jednotne študovali ten istý materiál. Keďže každá rodina má iné okolnosti, je vhodné, aby hlava rodiny či jednotlivec zvážil, ako každý týždeň využiť tento čas čo najlepšie.

Niektorí sa na rodinnom uctievaní pripravujú na zborové zhromaždenia, ale to nemusí byť jeho jediná náplň. Iní si čítajú a rozoberajú biblické pasáže. Ďalší si ich dokonca zahrajú, aby z nich mali úžitok najmä ich malé deti. Nemusí byť vždy nevyhnutné, dokonca ani vhodné viesť uctievanie formou otázok a odpovedí, tak ako je to na zhromaždeniach. Uvoľnená atmosféra často vedie k povzbudzujúcim a otvoreným rozhovorom. Taká atmosféra podnecuje ku kreatívnemu mysleniu, vďaka čomu si látku všetci zapamätajú a budú mať zo štúdia radosť.

Jeden otec troch detí píše: „To, čo robíme, je väčšinou založené na týždennom čítaní Biblie. Každý si tie kapitoly dopredu prečíta, deti si vyberú, čo by chceli preskúmať, a potom povedia, čo zistili. Michael [sedemročný] často nakreslí nejaký obrázok alebo napíše niekoľko slov o tom, čo čítal. David [13-ročný] a Kaitlyn [15-ročná] niekedy opíšu biblickú správu z pohľadu pozorovateľa. Napríklad keď sme čítali o tom, ako Jozef vykladal sny faraónovmu pekárovi a čašníkovi, Kaitlyn napísala prácu z pohľadu väzňa, ktorý sledoval, ako sa táto scéna odohrávala.“ ​(1. Moj., 40. kap.)

Prirodzene, situácie sú rôzne. To, čo funguje v jednej rodine alebo u jedného človeka, nemusí fungovať u druhých. V sprievodnom rámčeku je niekoľko návrhov, ktoré môžete uplatniť na svojom rodinnom uctievaní či na osobnom štúdiu. Pravdepodobne vám prídu na myseľ aj mnohé ďalšie.

[Rámček/obrázok na stranách 6, 7]

 Pre rodiny s dospievajúcimi deťmi:

• Čítajte si a rozoberajte kapitoly z knihy Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede.

• Predstavujte si, že žijete v biblických časoch. (Pozri Strážnu vežu z 15. mája 1996, strana 14, odseky 17, 18.)

• Rozprávajte sa o dlhodobých a krátkodobých cieľoch.

• Z času na čas si pozrite niektorý z našich videofilmov založených na Biblii a porozprávajte sa o ňom.

• Preberte si rubriku „Pre mladých“ zo Strážnej veže.

Pre bezdetné manželské dvojice:

• Rozoberte si 1., 3., 11. – 16. kapitolu knihy Rodinné šťastie — aké je jeho tajomstvo?

• Rozprávajte sa o tom, čo ste sa dozvedeli pri čítaní a hlbšom štúdiu Biblie.

• Pripravujte sa na zborové štúdium Biblie alebo na štúdium Strážnej veže.

• Porozprávajte sa o tom, ako by ste mohli rozšíriť svoju službu ako manželia.

Pre slobodných alebo pre tých, ktorí žijú v nábožensky rozdelenej domácnosti:

• Študujte nové publikácie, ktoré dostávame na oblastných zjazdoch.

• Čítajte si najnovšiu Ročenku, ako aj Ročenky z minulých rokov.

• Urobte si výskum k otázkam bežným vo vašom obvode.

• Pripravte si úvody do zvestovateľskej služby.

Pre rodiny s malými deťmi:

• Zahrajte si biblické scény.

• Hrajte hry, aké sú napríklad na 30. a 31. strane Prebuďte sa!

• Občas robte niečo, čo podporí predstavivosť vašich detí. (Pozri článok „Štúdium Biblie v zoo!“ v Prebuďte sa! z 8. marca 1996 na stranách 16 – 19.)

• Používajte rubriku „Učte svoje deti“, ktorá je v Strážnej veži.