Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Naozaj vlastnil Abrahám ťavy?

Naozaj vlastnil Abrahám ťavy?

 Naozaj vlastnil Abrahám ťavy?

MEDZI domácimi zvieratami, ktoré dostal Abrahám od faraóna, boli podľa Biblie aj ťavy. (1. Mojž. 12:16) Keď Abrahámov sluha išiel na dlhú cestu do Mezopotámie, „vzal... desať tiav z tiav svojho pána“. Teda Biblia jasne uvádza, že Abrahám vlastnil ťavy asi na začiatku druhého tisícročia pred n. l. (1. Mojž. 24:10)

Niektorí s tým nesúhlasia. V diele New International Version Archaeological Study Bible sa píše: „Učenci sa nevedia zhodnúť, či tieto zmienky o ťavách sú historicky presné, pretože väčšina z nich je presvedčená, že tieto zvieratá začali byť všeobecne domestikované až okolo roku 1 200 pred n. l., dávno  po Abrahámovi.“ Akákoľvek skoršia biblická zmienka o ťavách by sa preto považovala za anachronizmus, čiže nezrovnalosť v časovom určení.

Iní učenci však tvrdia, že hoci ťavy začali byť domestikované vo veľkom asi na konci druhého tisícročia, neznamená to, že predtým sa vôbec nepoužívali. Kniha Civilizations of the Ancient Near East (Staroveké civilizácie Blízkeho Východu) uvádza: „Nedávny výskum naznačuje, že ťavy sa domestikovali v juhovýchodnej Arábii niekedy v treťom tisícročí [pred n. l.]. Pôvodne sa chovali pre mlieko, srsť, kožu a mäso, ale zrejme netrvalo dlho a ľudia ich začali využívať ako ťažné zvieratá.“ Zdá sa, že určenie času do obdobia pred Abrahámom podporujú aj nálezy úlomkov kostí a iných archeologických pozostatkov.

Existujú aj písomné dôkazy. To isté referenčné dielo hovorí: „V Mezopotámii sa na zoznamoch v klinovom písme spomína toto zviera [ťava] a je aj vyobrazené na niekoľkých pečatiach, čo naznačuje, že toto zviera bolo v Mezopotámii už začiatkom druhého tisícročia“, to znamená v Abrahámových časoch.

Niektorí učenci sú presvedčení, že obchodníci z južnej Arábie, ktorí obchodovali s kadidlom, používali ťavy na prevážanie svojho tovaru cez púšť na sever do takých oblastí ako Egypt a Sýria, a tak sa ťavy dostali do týchto oblastí. Toto obchodovanie bolo pravdepodobne rozšírené už okolo roku 2 000 pred n. l. Je zaujímavé, že v 1. Mojžišovej 37:25–28 sa spomínajú izmaelitskí obchodníci, ktorí asi sto rokov po Abrahámovi prevážali na ťavách suroviny na výrobu kadidla do Egypta.

Ťavy sa zrejme na začiatku druhého tisícročia pred n. l. na Blízkom Východe bežne nepoužívali, no dôkazy podľa všetkého potvrdzujú, že neboli úplne neznáme. Dielo The International Standard Bible Encyclopedia dodáva: „Nie je viac potrebné považovať zmienku o ťavách v príbehoch o patriarchoch za anachronizmus, keďže existujú dostatočné archeologické dôkazy o tom, že ťavy boli domestikované už pred obdobím patriarchov.“