Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Stojí to za námahu!

Stojí to za námahu!

 Stojí to za námahu!

RODINNÉ UCTIEVANIE a štúdium Biblie sú nevyhnutné, ak majú byť deti vychovávané „v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“. (Ef. 6:4) Ak si rodič, iste vieš, že deti sa môžu ľahko začať nudiť. Ako môžeš udržať ich pozornosť? Všimni si, ako sa to darí niektorým rodičom.

George z Kalifornie v Spojených štátoch hovorí: „Keď boli deti menšie, s manželkou sme sa snažili o to, aby bolo rodinné biblické štúdium živé. Niekedy sme sa všetci preobliekli za biblické postavy a zahrali sme príbeh, o ktorom sme čítali v Mojej knihe biblických príbehov. Vyrobili sme si aj rekvizity — meče, žezlá, koše a podobne. Hrali sme tiež biblické hry ‚Hádaj, kto som‘ a vytvorili sme si biblickú stolovú hru s otázkami rôznej náročnosti. Potom sme napríklad vyrobili model Noachovho korábu alebo časovú os s biblickými udalosťami. Inokedy sme kreslili biblické postavy či príbehy. Teraz máme naplánované, že budeme kresliť duchovnú výzbroj opísanú v Efezanom 6:11–17, a každý z nás vysvetlí, čo predstavujú jednotlivé časti. Tieto metódy nám pomáhajú tešiť sa z nášho rodinného štúdia.“

Debi, matka, ktorá žije v Michigane v Spojených štátoch, rozpráva: „Keď mala naša dcérka asi tri roky, s manželom sme ju nijako nevedeli zaujať. Jedného dňa, keď sme nahlas čítali príbeh o Izákovi a Rebeke z Mojej knihy biblických príbehov, som zobrala dve bábiky a začala som s nimi ten príbeh hrať. Teraz naša dcérka hltala každé slovo! V nasledujúcich mesiacoch som s tými dvoma bábikami zahrala veľa rôznych biblických postáv. Keď sme prečítali nejaký príbeh, naša dcérka začala hľadať po dome hračky alebo iné veci, ktoré by sa dali použiť na zahranie príbehu. Bolo to ako hľadanie pokladov! Škatuľa na topánky a červená stuha sa stali Rachabiným domom so šarlátovým povrazom. Meter a pol dlhý hračkársky had obtočený okolo metly dobre poslúžil ako medený had zo 4. Mojžišovej 21:4–9. Tieto rekvizity sme mali uložené vo veľkej plátennej taške. Tešilo nás, že naše dievčatko často sedávalo v obývačke a prehrabávalo sa vo svojej ‚taške biblických príbehov‘. Mali sme veľkú radosť, keď sme videli, ako predvádza príbehy svojím vlastným výnimočným spôsobom!“

Vychovávať deti nie je ľahké a vštepiť im túžbu slúžiť Jehovovi si vyžaduje viac ako len študovať s nimi každý týždeň. No rodinné uctievanie a biblické štúdium môže byť základ pre ďalšie duchovné poučovanie. Niet pochýb o tom, že to stojí za námahu!