Prejsť na článok

Prejsť na obsah

‚Predložme Jehovovu obeť‘

‚Predložme Jehovovu obeť‘

AKO vyjadríš vďačnosť niekomu, kto ti prejaví láskavosť? Všimnime si, ako dali vďačnosť najavo vojenskí velitelia v Izraeli po boji s Madiancami. Boj sa odohral po tom, čo Izrael zhrešil v súvislosti s Baalom z Peoru. Boh dal svojmu ľudu víťazstvo a korisť sa rozdelila medzi 12 000 vojakov a zvyšok Izraela. Vojaci dali podľa Jehovovho prikázania istú časť zo svojho podielu kňazom a ostatní Izraeliti dali podobnú časť zo svojho podielu Lévitom. (4. Mojž. 31:1–5, 25–30)

Vojenskí velitelia však chceli urobiť viac. Mojžišovi povedali: „Tvoji sluhovia zistili úhrnný počet bojovníkov, ktorí sú nám zverení, a nebola podaná správa, že by jediný z nás chýbal.“ Rozhodli sa, že predložia Jehovovu obeť v podobe zlata a rôznych ozdôb. Celková váha zlatých ozdôb dosiahla približne 190 kilogramov. (4. Mojž. 31:49–54)

 Podobne aj dnes chcú mnohí ľudia dať najavo, že si cenia to, čo pre nich Jehova robí. A takúto vďačnosť necítia len Boží oddaní služobníci. Zamyslime sa napríklad nad skúsenosťou istého vodiča autobusu, ktorý viezol skupinu delegátov na štadión a späť počas medzinárodného zjazdu, ktorý sa konal v roku 2009 v talianskej Bologni. Keďže to bol veľmi opatrný vodič pokojnej povahy, cestujúci z jeho autobusu sa rozhodli, že mu napíšu krátke poďakovanie, ku ktorému priložia peňažnú odmenu a jeden výtlačok knihy Čo učí Biblia? Vodič na to zareagoval: „Rád prijmem kartičku s poďakovaním aj knihu, ale tie peniaze vám vrátim, pretože chcem, aby ste ich využili a mohli pokračovať v práci, ktorú robíte. Hoci nie som Jehovov svedok, chcem dať tento príspevok, lebo vidím, že to, čo robíte, robíte z lásky.“

Ak si aj ty ceníš, čo pre teba Jehova robí, jeden spôsob, ako môžeš prejaviť vďačnosť, je ten, že prispeješ na celosvetové dielo Jehovových svedkov. (Mat. 24:14) Spôsoby, ako sa niektorí rozhodli dávať, sú uvedené v sprievodnom rámčeku.