Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Radostní a plne zamestnaní v službe Bohu

Radostní a plne zamestnaní v službe Bohu

 Radostní a plne zamestnaní v službe Bohu

JEHOVA si želá, aby si mal radosť. (Žalm 100:2) Ale ako jeho služobník si určite veľmi zaneprázdnený. Keď si svoj život oddával Bohu, možno si toho nemal toľko, ale teraz azda cítiš, že si príliš zaťažený svetskými i duchovnými povinnosťami. Niekedy možno máš aj pocit viny, že nie si schopný urobiť všetko, čo si si zaumienil. Ako môžeš nájsť vyrovnanosť a udržať si ‚Jehovovu radosť‘? (Neh. 8:10)

Žiješ v kritických časoch a zaťažuje ťa mnoho vecí, a preto si musíš záležitosti dobre organizovať. V tejto súvislosti sú zvlášť aktuálne niektoré inšpirované rady apoštola Pavla. Napríklad táto: „Dávajte prísne pozor, aby ste chodili nie ako nemúdri, ale ako múdri tým, že si pre seba vykupujete príhodný čas, lebo dni sú zlé.“ ​(Ef. 5:15, 16)

Ako si môžeš vzhľadom na túto múdru radu dať realistické ciele a dosiahnuť vyrovnanosť v tom, koľko času venuješ osobnému štúdiu, starostlivosti o rodinu, zvestovateľskej službe, svetskej práci a ďalším nevyhnutným činnostiam?

Spomínaš si, akú radosť si pociťoval, keď si sa oddal Bohu a dal sa pokrstiť? Tvoja radosť pramenila z poznania Jehovu a jeho predsavzatí. Možno si mesiace usilovne študoval, kým si nadobudol toto porozumenie a radosť. Ale rozhodne to stálo za námahu. Štúdium zlepšilo tvoj život.

Aby si si radosť udržal, musíš sa ďalej duchovne sýtiť. Keď je pre teba ťažké nájsť si čas na čítanie a štúdium Biblie, prezri si svoj rozvrh. Už niekoľko minút štúdia a rozjímania denne ťa priblíži k Jehovovi a istotne ti to pridá na radosti.

Väčšina Božích služobníkov si môže vykúpiť určitý čas na životne dôležité činnosti tým, že ho uberie z menej dôležitých vecí. Polož si otázku: ‚Koľko času venujem čítaniu svetských časopisov či novín, pozeraniu televízie,  počúvaniu hudby alebo nejakej záľube?‘ Také činnosti môžu byť príjemné, ale len vtedy, keď sa im venujeme s vyrovnanosťou. (1. Tim. 4:8) Keď si uvedomíš, že tvoj problém je v zlom hospodárení s časom, urob v tom úpravy.

Adam, ktorý má manželku a tri deti a je starší, objasňuje, čo mu pomáha: „Snažím sa žiť jednoducho. Nevenujem sa časovo náročným koníčkom a nevlastním veci, ktoré si vyžadujú veľkú starostlivosť. Ale to neznamená, že by som si všetko len odopieral; len si vyberám nenáročné oddychové činnosti.“

Keď budeš rozjímať o tom, k akým dobrým výsledkom povedú tvoje rozhodnutia, vráti sa ti radosť a pomôže ti to udržať si pozitívny pohľad na život. Napríklad Mariusz, ktorý slúži ako starší a má tri deti, hovorí: „Keď som začal študovať Bibliu, stal sa zo mňa optimista. Aj teraz z času na čas zažívam ťažkosti a o mnohých z nich vie iba Jehova. Ale vďaka jeho podpore pozerám do budúcnosti s radosťou.“

Tak ako Mariusza, ani teba pozitívny postoj nezbaví všetkých úzkostlivých starostí. Ale môže ti pomôcť lepšie sa cítiť a lepšie znášať náročné stránky života. Čítame: „Všetky dni postihnutého sú zlé; ale kto má radostné srdce, má stále hostinu.“ ​(Prísl. 15:15) Premýšľaj aj o tom, akú lásku ti už Boh prejavil. Také rozjímanie prehĺbi tvoju lásku k nemu a zväčší tvoju zbožnú radosť. (Mat. 22:37)

Keď dáte v živote na prvé miesto Jehovu a jeho záujmy, radosť tvojej rodiny bude väčšia. Prejavovanie kresťanských vlastností zmenší vo vašej rodine napätie a vaše vzťahy budú bližšie a príjemnejšie. Vaša domácnosť bude potom pre všetkých jej členov skutočnou oázou pokoja a jednoty. (Žalm 133:1)

Vašej rodine dodá radosť aj aktivita v duchovných činnostiach. Mariusz hovorí: „Cením si čas, ktorý ako rodina trávime spolu. Manželka ma veľmi podporuje. Vždy, keď je to možné, je pri mne, či som vo zvestovateľskej službe, alebo upratujem pred zjazdom na štadióne; a ide so mnou, aj keď mám prednášku v inom zbore. Povzbudzuje ma to.“

Biblia prikazuje kresťanom starať sa o hmotné potreby svojej rodiny. (1. Tim. 5:8) Ale ak ti svetská práca pohlcuje priveľa času a energie, môže ťa obrať o radosť zo služby Bohu. Predlož to Jehovovi v modlitbe. (Žalm 55:22) Niektorí dospeli k záveru, že dať prednosť záujmom Božieho Kráľovstva znamená v ich prípade hľadať si iné zamestnanie. Žiadny kresťan by nemal dovoliť, aby pre finančné výhody náročného zamestnania zanedbával dôležitejšie, duchovné veci. (Prísl. 22:3)

Môže ti pomôcť, keď si spíšeš všetky za a proti možného alebo súčasného zamestnania. Dobrá mzda a uspokojujúca práca sú, pochopiteľne, vítané. Ale pomáha ti tvoje súčasné zamestnanie duchovne sa starať o rodinu? Objektívne zváž všetky činitele a rozhodni sa s ohľadom na vzťah k Jehovovi, ktorý by mal byť prioritou.

Ak ti tvoje zamestnanie neumožňuje, aby si duchovne rástol, mal by si zmeniť svoju situáciu. Mnoho kresťanov urobilo zásadné zmeny, aby si našli čas na duchovné veci. Istý brat z Poľska rozpráva: „Raz mi nezostávalo nič iné, len odísť z firmy, v ktorej som pracoval, lebo som musel často chodiť na služobné cesty. Nemal som čas dobre sa starať ani o duchovné veci, ani o rodinu.“ Teraz si zarába prácou, ktorá si vyžaduje oveľa menej času a energie.

Nachádzaj radosť v poskytovaní pomoci druhým

Ježiš povedal, že „viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní“. (Sk. 20:35) Kresťania majú na také dávanie veľa príležitostí. Občas už len srdečný úsmev, stisk ruky alebo úprimné poďakovanie za usilovnú prácu pri vykonávaní  teokratických úloh postačí, aby z toho mal radosť tak darca, ako aj príjemca.

Apoštol Pavol spolukresťanov povzbudil: „Hovorte utešujúco so skľúčenými dušami, podopierajte slabých.“ ​(1. Tes. 5:14) Skľúčené duše si môžu myslieť, že vlastnými silami problémy nezvládnu. Mohol by si im podať pomocnú ruku? Keď vidíš niektorého brata, ako stráca radosť zo služby Jehovovi, pokús sa ho povzbudiť. To povzbudí aj teba. Niektoré problémy nedokáže vyriešiť žiadny človek. Môžeš však úprimne vyjadriť súcit a môžeš brata podnietiť, aby sa spoliehal na Jehovovu podporu, ktorá nikdy nezlyháva. Ten, kto sa na ňu spolieha, nikdy sa nesklame. (Žalm 27:10; Iz. 59:1)

Ďalší praktický krok, ktorým môžeme pomôcť niekomu, o kom si myslíme, že stráca radosť, je pozvať ho do služby. Keď Ježiš vysielal do služby 70 učeníkov, poslal ich „po dvoch“. (Luk. 10:1) Iste uznáš, že sa im tak postaral o vzájomné povzbudenie. Nemohol by si aj ty takto pomôcť niekomu opäť nadobudnúť radosť?

Život je plný opodstatnených dôvodov na starosti. Ale Pavol nás nabáda: „Vždy sa radujte v Pánovi. Ešte raz hovorím: Radujte sa!“ ​(Fil. 4:4) Keďže miluješ Boha, poslúchaš ho a horlivo vytrvávaš v činnosti, ktorou ťa poveril, tvoj život má zmysel. To ti robí radosť. Ba čo viac, Jehova ti pomáha zvládať tlaky a problémy, ktoré zažívaš. (Rim. 2:6, 7)

Zrakom viery vidíme, ako blízko sme k Jehovovmu sľúbenému novému svetu. Koľko požehnaní a dôvodov na radosť nám prinesie! (Žalm 37:34) Preto sa môžeme tešiť a nestrácať zo zreteľa, ako veľmi nás už dnes Jehova žehná. Teda môžeme ‚slúžiť Jehovovi s plesaním‘. (Žalm 100:2)

[Nákres na strane 8]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

Aby si si udržal radosť, azda budeš musieť urobiť úpravy v tom, koľko času venuješ jednotlivým činnostiam

ODDYCHOVÉ ČINNOSTI a ZÁBAVA

STAROSTLIVOSŤ O DOMÁCNOSŤ a O RODINU

PRÁCA

KRESŤANSKÉ ZHROMAŽDENIA

OSOBNÉ ŠTÚDIUM

SLUŽBA

[Obrázky na strane 10]

Môžeš ďalším pomôcť opäť nadobudnúť radosť?