Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Malé dievčatko s veľkým srdcom

Malé dievčatko s veľkým srdcom

 Malé dievčatko s veľkým srdcom

NEDÁVNO sa jedno deväťročné dievčatko z Brazílie samo rozhodlo rozdeliť peniaze, ktoré nasporilo, na dve časti — na 13 eur a 18 eur. Menšiu sumu vložilo do schránky na dary v miestnej sále Kráľovstva, aby pomohlo s úhradou výdavkov zboru. Väčšiu sumu poslalo odbočke Jehovových svedkov spolu s krátkym listom. V liste uviedlo: „Chcem dať tento dar na celosvetové dielo. Túžim bratom a sestrám na celom svete pomôcť zvestovať dobré posolstvo. Dávam ho, lebo mám Jehovu veľmi rada a ľúbim ho.“

Rodičia toto dievčatko učili, aké je dôležité osobne sa naplno zapájať do zvestovania o Kráľovstve. Okrem toho mu vštepili, aké dôležité je ‚ctiť Jehovu svojimi hodnotnými vecami‘. (Prísl. 3:9) Všetci podobne ako to dievčatko ochotne podporujme záujmy Kráľovstva, tak v mieste svojho bydliska, ako aj na celom svete!