Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Spomínaš si?

Spomínaš si?

 Spomínaš si?

Mal si radosť z čítania posledných čísel Strážnej veže? Ak áno, vyskúšaj sa, či vieš odpovedať na nasledujúce otázky:

• Ako môžeme plynule hovoriť „čistým jazykom“ pravdy o Bohu a jeho predsavzatiach? (Sof. 3:9)

Podobne ako je to pri učení sa akéhokoľvek iného jazyka, ak chceme plynule hovoriť „čistým jazykom“, musíme pozorne počúvať, napodobňovať tých, ktorí ním hovoria plynule, naučiť sa naspamäť názvy biblických kníh a niektoré verše, opakovať si to, čo sme sa naučili, čítať nahlas, študovať gramatiku, čiže vzor pravdy, stále napredovať, mať študijný plán a „hovoriť“ týmto jazykom. — 15. augusta, strany 21 – 25.

• Napríklad čo musíme o Bohu vedieť, aby sme ho naozaj poznali?

„Jehova je jeho meno“ a chce, aby sme ho podľa jeho mena poznali. (2. Mojž. 15:3) Je ‚Bohom lásky a pokoja‘. (2. Kor. 13:11) Je „Bohom poznania“ a „záchrany“. (1. Sam. 2:3; Žalm 25:5) Boh sa priblíži k ľuďom, ktorí ho takto poznajú. — 1. septembra, strany 4 – 7.

• Ako možno myšlienku o ‚trojnásobnom povraze‘ spojiť s manželstvom?

„Trojnásobný povraz“ je obrazné vyjadrenie. (Kaz. 4:12) Keď ho vztiahneme na manželstvo, prvé dva pramene povrazu sú manžel a manželka a sú prepletené s ústredným prameňom, ktorým je Boh. Jednota s Bohom dáva manželom duchovnú silu prekonávať ťažkosti a je kľúčom k tomu, ako dosiahnuť v manželstve šťastie. — 15. septembra, strana 16.

• Na čo sa vzťahuje „kladenie rúk“, o ktorom sa hovorí v Hebrejom 6:2?

Nejde o vymenúvanie kresťanských starších, ale pravdepodobne sa tu hovorí o kladení rúk, ktorým sa odovzdávali zázračné dary svätého ducha. (Sk. 8:14–17; 19:6) — 15. septembra, strana 32.

• Čo si dobrý otec uvedomuje vzhľadom na potreby svojich detí?

Deti okrem iného potrebujú (1) jeho lásku, (2) dobrý príklad, (3) prostredie, v ktorom sa cítia šťastné, (4) duchovné vyučovanie, (5) naprávanie, (6) ochranu. — 1. októbra, strany 18 – 21.

• Ako môžu muži, ktorí sa ujímajú vedenia, preukazovať úctu druhým?

Jeden spôsob, ako to môže starší robiť, je nikdy nežiadať niečo, čo by sám nebol ochotný robiť. Okrem toho môže úctu preukazovať aj tým, že svoju prosbu alebo pokyn zdôvodní. — 15. októbra, strana 22.

• Napríklad čo pomôže manželom zachovať vernosť manželskému sľubu?

Pomôžu v tom dve veci: (1) Pozerajte sa na vaše manželstvo ako na prvoradú vec. (2) Vyhnite sa každej forme nevery. Či už je vaše manželstvo stabilné, alebo v ňom pociťujete napätie, váš manželský partner potrebuje vedieť, že chcete urobiť všetko pre to, aby vaše manželstvo bolo úspešné. — 1. novembra, strany 18 – 21.

• Čo sa môže kresťanský starší naučiť z toho, ako izraelský pastier používal zahnutú palicu?

Pastier používal zahnutú palicu na usmerňovanie stáda. Keď ovce vchádzali do košiara alebo z neho vychádzali, ‚prechádzali pod zahnutou palicou‘, a tak ich pastier mohol spočítať. (3. Mojž. 27:32) Podobne aj kresťanský pastier musí poznať Božie stádo a stav jednotlivých oviec, ktoré má na starosti. — 15. novembra, strana 9.

• Ako môže dať matka najavo, že považuje čistotu za dôležitú?

Jedlo sa môže kontaminovať rôznymi spôsobmi, preto si umýva ruky, skôr než začne niečo robiť s jedlom, a vždy ho prikrýva. Udržiava dom uprataný a čistý, aby sa vyhla problémom s potkanmi, myšami a hmyzom. Dôležitý je tiež čistý odev, pravidelné umývanie sa a sprchovanie. Tieto činnosti sú v súlade s Bibliou. — 1. decembra, strany 9 – 11.