Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehova sa nežne stará o svojich zostarnutých služobníkov

Jehova sa nežne stará o svojich zostarnutých služobníkov

 Jehova sa nežne stará o svojich zostarnutých služobníkov

„Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu.“ — HEBR. 6:10.

1, 2. a) Čo ti to môže pripomenúť, keď vidíš bielovlasého brata alebo sestru? b) Aký pohľad má Jehova na vekovo starších kresťanov?

SPOMENIEŠ si pri pohľade na starších bratov a sestry v zbore na tú časť biblickej knihy Daniel, kde Jehova vo videní, ktoré dal Danielovi, zobrazil sám seba s bielymi vlasmi? Daniel napísal: „Pozeral som sa ďalej a boli rozmiestnené tróny a Pradávny dní sa posadil. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy na hlave mal ako čistú vlnu.“ — Dan. 7:9.

Nespracovaná vlna býva často biela. Teda biele vlasy a titul „Pradávny dní“ obracajú pozornosť na vysoký vek a veľkú múdrosť Boha, za ktoré si zaslúži našu hlbokú úctu. Ako sa teda Pradávny dní, Jehova, pozerá na verných starších mužov a ženy? Božie Slovo hovorí, že „šediny sú korunou krásy, keď sa nachádzajú na ceste spravodlivosti“. (Prísl. 16:31) Áno, ak vernému kresťanovi zosiveli alebo zbeleli vlasy, Jehova ho pre tieto prejavy vyššieho veku považuje za krásneho. Pozeráš sa na zostarnutých bratov a sestry rovnako ako Jehova?

Prečo sú takí vzácni?

3. Prečo sú pre nás starší spoluveriaci vzácni?

K takým vzácnym starším Božím služobníkom patria členovia vedúceho zboru Jehovových svedkov, súčasní i bývalí cestujúci dozorcovia, horliví priekopníci a zrelí zvestovatelia Kráľovstva, čiže bratia a sestry, ktorí verne slúžia v našich zboroch. Možno poznáš niektorých, ktorí horlivo hlásajú dobré posolstvo celé desiatky rokov a svojím dobrým príkladom sú povzbudením pre mladších a pomáhajú ich formovať. Niektorí naši starší spoluveriaci niesli veľkú zodpovednosť a znášali prenasledovanie pre dobré posolstvo. Tak Jehova, ako aj „verný a rozvážny otrok“ si vysoko cenia to, čo urobili pre Kráľovstvo v minulosti, i to, čo robia dnes. — Mat. 24:45.

4. Prečo by sme si mali zostarnutých kresťanov ceniť a modliť sa za nich?

Takí verní vekovo starší Boží služobníci si zaslúžia vďačnosť a úctu ostatných služobníkov Jehovu Boha. V Zákone danom prostredníctvom Mojžiša sa úcta k takým ľuďom dokonca spája s bázňou pred Jehovom. (3. Mojž. 19:32) Za týchto verných kresťanov by sme sa mali pravidelne modliť a mali by sme ďakovať Bohu za ich prácu, ktorú konajú z lásky. Apoštol Pavol sa modlil za svojich spolupracovníkov, či už boli mladí, alebo starí. — Prečítajte 1. Tesaloničanom 1:2, 3.

5. Aký úžitok môžeme mať zo spoločnosti starších ctiteľov Jehovu?

Navyše zo spoločnosti starších kresťanov má úžitok celý zbor. Verní Jehovovi ctitelia nadobudli štúdiom, pozorovaním a skúsenosťami neoceniteľné poznanie. Naučili sa  prejavovať trpezlivosť a empatiu a prináša im veľkú radosť a uspokojenie, že to, čo sa naučili, môžu odovzdávať ďalšej generácii. (Žalm 71:18) Vy, mladí, prejavte múdrosť a čerpajte z tejto studnice, akoby ste čerpali vodu z hlbokej studne. — Prísl. 20:5.

6. Ako môžeš dať starším kresťanom najavo, že si ich skutočne ceníš?

Dávaš vekovo starším spoluslužobníkom najavo, že sú pre teba nesmierne cenní rovnako ako pre Jehovu? Môžeš to robiť napríklad tak, že im povieš, ako veľmi ich miluješ za vernosť a ako veľmi si vážiš ich názory. A keď ešte aj konáš v súlade s ich radami, dávaš najavo, že to myslíš úprimne. Mnoho starších kresťanov si spomína na nejakú múdru radu, ktorú v mladosti dostali od verného staršieho kresťana, a na to, ako im v živote pomáhala, keď sa jej držali. *

Prejav nežnú láskavosť praktickým spôsobom

7. Predovšetkým komu Jehova zveril zodpovednosť za starostlivosť o vekovo starších kresťanov?

Hlavnú zodpovednosť za starostlivosť o vekovo starších kresťanov zveril Boh ich rodine. (Prečítajte 1. Timotejovi 5:4, 8.) Jehovovi sa páči, keď si príbuzní spĺňajú túto povinnosť, a tak dávajú najavo, že si zostarnutých členov rodiny cenia tak ako on. Takéto rodiny podporuje a žehná ich za úsilie a obete, ktoré prinášajú. *

8. Prečo by mal zbor prejavovať záujem o zostarnutých kresťanov?

Jehova sa teší aj vtedy, keď sa o verných zostarnutých kresťanov, ktorí to potrebujú, starajú miestne zbory. Je to nutné v prípade, keď kresťan nemá veriacich ani iných príbuzných, ktorí by boli ochotní postarať sa oňho. (1. Tim. 5:3, 5, 9, 10) Zbory tým dávajú najavo, že majú „súcit... bratskú lásku, nežnú náklonnosť“. (1. Petra 3:8) Túto starostlivosť o starších členov zboru dobre znázorňujú Pavlove slová, že ak trpí jeden úd tela, „všetky ostatné údy trpia s ním“. (1. Kor. 12:26)  Keď praktickými spôsobmi prejavujeme súcit vekovo starším spolukresťanom, konáme v súlade so zásadou, ktorú Pavol vyjadril slovami: „Neste bremená jedni druhých, a tak naplňte Kristov zákon.“ — Gal. 6:2.

9. S čím zápasí človek vo vysokom veku?

S čím starší ľudia zápasia? Mnohí sa ľahko unavia. Môžu mať pocit, že už aj základné činnosti — ísť k lekárovi, vybaviť si niečo, upratať alebo navariť — sú nad ich sily. A keďže s vekom často slabne chuť do jedla i pocit smädu, nejedia a nepijú toľko, koľko by mali. Podobné to môže byť aj s prijímaním duchovného pokrmu. Sluch a zrak postihnutý vekom môže sťažovať čítanie a počúvanie duchovných vecí a už aj vychystať sa na zhromaždenie môže byť pre nich vyčerpávajúce. Teda čo môžu druhí urobiť pre takých spoluveriacich?

Ako môžeme pomôcť

10. Ako môžu starší zabezpečiť praktickú pomoc vekovo starším členom zboru?

10 V mnohých zboroch sa o starších kresťanov príkladne starajú. Láskaví bratia a sestry im pomáhajú s nakupovaním, varením a upratovaním. Pomáhajú im študovať, pripravovať sa na zhromaždenia a zostať pravidelnými v službe. Mladí svedkovia ich sprevádzajú, keď treba, a poskytnú im dopravu. Keď zostarnutí bratia alebo sestry nemôžu vychádzať z domu, zabezpečuje sa pre nich zvukový prenos alebo záznam zhromaždení. Vždy, keď je to možné, starší urobia praktické opatrenia, aby sa uspokojili potreby vekovo starších členov zboru. *

11. Porozprávaj, ako jedna rodina pomohla istému bratovi.

11 Aj jednotliví kresťania môžu preukázať pohostinnosť a štedrosť. Keď istému bratovi zomrela manželka, sám už nedokázal platiť nájomné. Kedysi spolu s manželkou študovali Bibliu s jednou rodinou, s otcom, matkou a dvoma dospievajúcimi dcérami. Táto rodina mala veľký dom a poskytla mu na bývanie dve izby. Nasledujúcich 15 rokov bol akoby členom ich rodiny, spolu jedávali a prežili veľa príjemných chvíľ. Mladých veľmi obohatila jeho viera a skúsenosti a on sa zasa tešil z ich príjemnej spoločnosti. Brat žil s nimi až do veku 89 rokov, keď zomrel. Táto rodina dodnes ďakuje Bohu za mnohé požehnania, ktoré zažili vďaka spoločnosti tohto brata. ‚Nestratili svoju odmenu‘ za to, že pomohli človeku, ktorý bol tak ako oni učeníkom Ježiša Krista. — Mat. 10:42. *

12. Ako môžeš prejaviť nežnú láskavosť bratom a sestrám v pokročilom veku?

12 Možno nemôžeš pomôcť vekovo starším tak ako táto rodina, ale azda by si im mohol pomôcť dostať sa na zhromaždenie alebo do služby. Môžeš ich pozvať k sebe alebo ich zobrať na výlet. Môžeš ich navštíviť, a to zvlášť, keď sú chorí alebo nemôžu vychádzať z domu. Okrem toho vždy by si mal s nimi zaobchádzať ako s dospelými ľuďmi. A pokiaľ im slúži myseľ, mali by byť zapojení do rozhodovania o všetkom, čo sa ich týka. Dokonca aj tí, ktorým myseľ už z väčšej časti neslúži, môžu vycítiť, či okolie rešpektuje ich dôstojnosť.

Jehova nezabudne na vašu prácu

13. Prečo je dôležité brať ohľad na pocity zostarnutých spolukresťanov?

13 Brať ohľad na pocity zostarnutých spoluveriacich je nesmierne dôležité. Často sa stáva, že sú veľmi smutní, keď nedokážu robiť toľko, koľko robili, keď boli mladší a zdravší. Napríklad istá sestra, ktorá horlivo slúžila Jehovovi asi 50 rokov a bola pravidelnou  priekopníčkou, dostala ťažkú chorobu, a tak už aj zúčastniť sa na zhromaždení je pre ňu veľmi náročné. Keď porovnávala to, čo v službe robila v minulosti, s tým, čo pre svoje obmedzenia môže robiť teraz, vtisli sa jej do očí slzy. Sklonila hlavu a povedala: „Už nerobím vôbec nič.“

14. Aké povzbudenie môžu načerpať vekovo starší kresťania zo žalmov?

14 Patríš aj ty k vekovo starším a trápia ťa niekedy také pocity? Alebo mávaš občas pocit, že ťa Jehova opustil? Také pocity mal v pokročilom veku zrejme aj žalmista, lebo Jehovu prosil: „Neodvrhuj ma v čase staroby; práve, keď zlyháva moja sila, ma neopúšťaj... Ba až do staroby a do šedín ma, ó, Bože, neopúšťaj.“ ​(Žalm 71:9, 18) Jehova sa, prirodzene, nechystal opustiť skladateľa tohto žalmu a neopustí ani teba. V inom žalme vyjadril Dávid dôveru, že Boh ho bude podporovať. (Prečítajte Žalm 68:19.) Buď si istý, že ak si verným kresťanom, Jehova je s tebou a bude ťa naďalej každý deň podporovať.

15. Čo môže vekovo starším pomôcť udržať si pozitívny postoj?

15 Boh bude vždy pamätať na to, čo ste vy, vekovo starší služobníci, urobili na jeho slávu v minulosti, a všíma si aj to, čo robíte teraz. „Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu,“ píše sa v Biblii. (Hebr. 6:10) Názor, že pre vysoký vek už nie ste Jehovovi užitoční, je nesprávny, a preto sa bráňte takému negatívnemu uvažovaniu. Snažte sa vytláčať pesimistické myšlienky optimistickými. Tešte sa z požehnaní, ktoré zažívate, i z nádeje na budúcnosť! Máme najlepšiu „budúcnosť a nádej“ — a za tú ručí náš Stvoriteľ. (Jer. 29:11, 12; Sk. 17:31; 1. Tim. 6:19) Premýšľajte o svojej nádeji, usilujte sa zostať duchom mladí a nikdy nepodceňujte svoj vklad, ktorým prispievate v zbore! *

16. Prečo si jeden starší brat začal myslieť, že by už nemal slúžiť ako starší, a ako ho povzbudila rada starších?

16 Zamyslime sa teraz nad Johanom, ktorý sa vo svojich 80 rokoch nepretržite stará o vernú manželku Sannie, ktorá je teraz ťažko postihnutá. * Sestry sa pri nej striedajú, aby mohol chodiť na zhromaždenia a do služby. Ale nedávno mal pocit, že sa citovo zrúti, a začal si myslieť, že by už nemal slúžiť ako zborový starší. So slzami v očiach sa pýtal: „Načo som starším? Nič užitočné už pre zbor nerobím.“ Ostatní starší v zbore ho uistili, že jeho skúsenosti a úsudok si nesmierne vážia. Povzbudili ho, aby ďalej slúžil ako starší, i keď toho nemôže robiť veľa. Veľmi ho to povzbudilo, ďalej slúži ako starší a pre zbor je to veľké požehnanie.

Jehova sa o vás naozaj zaujíma

17. O čom Biblia uisťuje zostarnutých kresťanov?

17 Z Písma jasne vyplýva, že vekovo starším Božím služobníkom sa môže duchovne dariť napriek ťažkostiam, ktoré prichádzajú s vekom. Žalmista spieval, že ‚tým, ktorí sú zasadení v Jehovovom dome, sa bude stále dobre dariť, i keď zošedivejú, tuční a svieži budú ďalej‘. (Žalm 92:13, 14) Apoštol Pavol, ktorý možno zápasil s nejakým telesným postihnutím, sa ‚nevzdával, aj keď človek, ktorým  bol navonok, chradol‘. — Prečítajte 2. Korinťanom 4:16–18.

18. Prečo starší spoluveriaci a ich opatrovatelia potrebujú pomoc druhých?

18 Z mnohých novodobých príkladov vidno, že vekovo starším Božím služobníkom sa môže „stále dobre dariť“. Ale ťažkosti spojené s chorobou a starobou môžu skľučovať dokonca aj tých, o ktorých sa členovia rodiny dobre starajú. A aj tí, ktorí sa starajú, sa môžu vyčerpať. Pre zbor je rovnako výsadou, ako aj povinnosťou prejaviť lásku skutkami v prospech zostarnutých kresťanov i tých, ktorí sa o nich starajú. (Gal. 6:10) Takou pomocou ukazujeme, že nie sme ľuďmi, ktorí len povedia „zohrejte sa a dobre sa najedzte“, ale neposkytnú žiadnu praktickú pomoc. — Jak. 2:15–17.

19. Prečo sa verní zostarnutí kresťania môžu pozerať do budúcnosti s dôverou?

19 Pokročilý vek môže zostarnutých verných kresťanov do určitej miery obmedziť v ich činnosti, ale to neznamená, že by tým zoslabla Jehovova láska k nim. Naopak, všetci títo verní kresťania sú v jeho očiach vzácni a on ich nikdy neopustí. (Žalm 37:28; Iz. 46:4) Jehova ich bude počas celej staroby podporovať a viesť. — Žalm 48:14.

[Poznámky pod čiarou]

^ 6. ods. Pozri článok „Vy v pokročilom veku ste požehnaním pre mladých“Strážnej veži z 1. júna 2007.

^ 7. ods. Pozri Prebuďte sa! z 8. februára 1994, strany 3 – 10.

^ 10. ods. V niektorých krajinách to môže znamenať pomôcť im uplatniť si nárok na dávky sociálnej pomoci. Pozri článok „Boh sa zaujíma o starších ľudí“Strážnej veži z 1. júna 2006.

^ 11. ods. Pozri článok „Jehova sa o nás vždy stará“Strážnej veži z 1. septembra 2003.

^ 15. ods. Pozri článok „Nádhera šedín“Strážnej veži z 15. marca 1993.

^ 16. ods. Mená boli zmenené.

Ako by si odpovedal?

• Prečo považuješ vekovo starších kresťanov za vzácnych?

• Ako môžeme prakticky prejaviť nežnú láskavosť zostarnutým spoluctiteľom?

• Čo môže starším Jehovovým služobníkom pomôcť udržať si pozitívny postoj?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 18]

Členovia zboru si hlboko vážia zostarnutých spolukresťanov