Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako zvládnuť nároky služby z domu do domu

Ako zvládnuť nároky služby z domu do domu

 Ako zvládnuť nároky služby z domu do domu

„Pozbierali sme odvahu s pomocou nášho Boha hovoriť vám s veľkým bojom Božie dobré posolstvo.“ — 1. TES. 2:2.

1. S akými ťažkosťami sa stretol Jeremiáš a vďaka čomu ich dokázal prekonať?

JEREMIÁŠ bol človek s takými pocitmi, aké máme aj my. Keď ho Jehova informoval o úlohe byť „prorokom pre národy“, Jeremiáš zvolal: „Beda, ó, Zvrchovaný Pán Jehova! Skutočne neviem, ako hovoriť, lebo som iba chlapec.“ Ale s dôverou k Jehovovi túto úlohu prijal. (Jer. 1:4–10) Vyše 40 rokov sa stretával s ľahostajnosťou, odmietaním, posmechom, ba aj s fyzickým násilím. (Jer. 20:1, 2) Občas mal chuť vzdať sa. Napriek tomu však vytrvalo oznamoval Božie posolstvo ľuďom, z ktorých ho väčšina nepočúvala. Vďaka sile od Boha dokázal niečo, čo by vlastnými silami nikdy nedosiahol. — Prečítajte Jeremiáša 20:7–9.

2, 3. V čom sú pocity Božích služobníkov dnes podobné pocitom, ktoré mal Jeremiáš?

S Jeremiášovými pocitmi sa dnes môže stotožniť mnoho Jehovových služobníkov. Keď sme sa dozvedeli, že by sme mali zvestovať z domu do domu, viacerí z nás si pomysleli: ‚To nikdy nezvládnem.‘ Ale keď sme  si uvedomili, že je Božou vôľou, aby sme hlásali dobré posolstvo, prekonali sme váhavosť a naplno sme sa zapojili do tejto činnosti. No i tak sa dnes mnohí dostávame do situácií, keď je služba pre nás opäť prinajmenšom na určitý čas ťažká. Nemožno poprieť, že začať so službou z domu do domu a vytrvať v nej až do konca je náročné. — Mat. 24:13.

Študuješ Bibliu s Jehovovými svedkami a už nejaký čas navštevuješ zborové zhromaždenia, ale váhaš začať zvestovať z domu do domu? Alebo si pokrstený Jehovov svedok a je pre teba ťažké chodiť do služby od dverí k dverám, hoci nemáš telesné obmedzenia, ktoré by ti v tom bránili? Môžeš si byť istý, že ľudia z každého prostredia zvládajú náročné stránky tejto služby. S Jehovovou pomocou ich môžeš zvládnuť aj ty.

Pozbieraj odvahu

4. Čo umožnilo apoštolovi Pavlovi odvážne hovoriť dobré posolstvo?

Nepochybne budeš súhlasiť s tým, že celosvetové zvestovateľské dielo sa uskutočňuje nie vďaka ľudskej moci alebo múdrosti, ale vďaka Božiemu duchu. (Zech. 4:6) To isté platí aj o službe jednotlivých kresťanov. (2. Kor. 4:7) Zamyslime sa nad apoštolom Pavlom. Keď spomínal na to, ako s ním a s ďalším kresťanom, ktorý s ním slúžil v misionárskej službe, odporcovia zle zaobchádzali, napísal: „Potom, keď sme najprv trpeli a vo Filipi... hanebne s nami zaobchádzali, pozbierali sme odvahu s pomocou nášho Boha hovoriť vám s veľkým bojom Božie dobré posolstvo.“ ​(1. Tes. 2:2; Sk. 16:22–24) Možno si ani nevieme predstaviť, že by pre takého horlivého zvestovateľa, akým bol Pavol, mohlo byť niekedy ťažké zvestovať. Ale podobne ako každý z nás, aj on sa musel spoliehať na Jehovu, keď chcel odvážne hlásať dobré posolstvo. (Prečítajte Efezanom 6:18–20.) Ako môžeme napodobniť Pavlov príklad?

5. Napríklad ako môžeme pozbierať odvahu zvestovať?

Jeden spôsob, ako pozbierať odvahu, je modliť sa o ňu. Istá priekopníčka hovorí: „Modlím sa, aby som hovorila s istotou; modlím sa, aby som dokázala zapôsobiť na srdce ľudí, a modlím sa, aby som v službe nachádzala radosť. Napokon, je to Jehovovo dielo, nie naše, a bez jeho pomoci neurobíme nič.“ ​(1. Tes. 5:17) Každý z nás by sa mal stále modliť o to, aby mu svätý duch pomohol odvážne zvestovať. — Luk. 11:9–13.

6, 7. a) Aké videnie dostal Ezechiel a čo toto videnie znamená? b) Čo sa z Ezechielovho videnia učia Boží služobníci dnes?

Z knihy Ezechiel sa dozvedáme o niečom ďalšom, čo nám pomôže hovoriť s odvahou. Vo videní dal Jehova Ezechielovi zjesť zvitok popísaný po oboch stranách, v ktorom boli „žalospevy a kvílenie a nariekanie“, a povedal mu: „Syn človeka, mal by si spôsobiť, aby sa najedlo tvoje brucho, aby si si týmto zvitkom, ktorý ti dávam, naplnil črevá.“ Čo znamená toto videnie? Ezechiel mal v plnej miere prijať posolstvo, ktoré mal odovzdať. Malo sa stať akoby súčasťou jeho vnútra, malo ovplyvniť jeho najvnútornejšie pocity. Prorok ďalej hovorí: „Začal som ho jesť a bol v mojich ústach sladký ako med.“ Oznamovať Božie posolstvo bolo pre Ezechiela také príjemné ako jesť sladký med. Považoval za veľkú výsadu zastupovať Jehovu a plniť úlohu, ktorú od neho dostal, hoci to znamenalo, že bude neprístupným ľuďom odovzdávať nepopulárne posolstvo. — Prečítajte Ezechiela 2:8–3:4, 7–9.

Z tohto videnia sa Boží služobníci dnes učia niečo veľmi dôležité. Aj my máme závažné posolstvo pre ľudí, z ktorých nie všetci si naše úsilie vážia. Aby sme sa na kresťanskú službu ďalej pozerali ako na výsadu od Boha, musíme sa duchovne dobre sýtiť. Keby sme študovali neplánovite alebo povrchne,  nedokázali by sme prijať Božie Slovo v plnej miere. Mohol by si čítať a študovať Bibliu pravidelne alebo kvalitnejšie? Mohol by si častejšie rozjímať o tom, čo si si prečítal? — Žalm 1:2, 3.

Ako nadviazať rozhovor na biblickú tému

8. Aká metóda pomáha niektorým zvestovateľom Kráľovstva nadväzovať v službe z domu do domu biblické rozhovory?

Pre mnohých zvestovateľov je v službe z domu do domu najťažšie nadviazať rozhovor s domácim. Je pravda, že v niektorých obvodoch je náročné začať rozhovor. Niektorí zvestovatelia sa cítia pri dverách istejšie, keď začnú rozhovor niekoľkými pozorne zvolenými slovami a potom ukážu domácemu traktát, ako je to uvedené v sprievodnom rámčeku. Názov traktátu alebo farebná ilustrácia na ňom môže domáceho zaujať, a tak môžeme mať príležitosť objasniť účel našej návštevy a položiť nejakú otázku. Obmenou tohto spôsobu je ukázať domácemu tri alebo štyri traktáty a dať mu možnosť vybrať si ten, ktorý ho upúta. Pochopiteľne, naším cieľom nie je len rozširovať traktáty alebo ich používať pri každých dverách, ale nadväzovať biblické rozhovory, ktoré povedú k biblickému štúdiu.

9. Prečo je dôležitá dobrá príprava?

 Bez ohľadu na to, akú metódu použiješ, dobrá príprava ti pomôže pociťovať v službe z domu do domu istotu a nadšenie. Istý priekopník poznamenal: „Keď som dobre pripravený, mám zo služby väčšiu radosť. Teším sa na to, že budem môcť vyskúšať ponuku, ktorú som si pripravil.“ Iný priekopník povedal: „Keď sa dobre oboznámim s publikáciou, ktorú chcem ponúkať, ponúkam ju s väčším nadšením.“ I keď môže byť užitočné zopakovať si úvody v mysli, mnohým sa osvedčilo preskúšať si ich nahlas. To im pomáha dávať Jehovovi to najlepšie. — Kol. 3:23; 2. Tim. 2:15.

10. Ako možno dosiahnuť, aby boli schôdzky pred zvestovateľskou službou praktické a užitočné?

10 K našej efektivite a radosti v službe z domu do domu prispievajú aj praktické schôdzky pred zvestovateľskou službou. Ak sa text na daný deň priamo týka zvestovateľskej služby, je možné ho prečítať a stručne rozobrať. Ale brat, ktorý vedie schôdzku pred zvestovateľskou službou, by mal venovať dostatok času tomu, aby pohovoril o stručnej ponuke vhodnej pre ľudí v obvode alebo aby zaradil jej predvedenie. Môže tiež uviesť iné praktické informácie, ktoré sa dajú použiť v ten deň v službe. To všetkým prítomným pomôže, aby boli ešte lepšie pripravení efektívne vydávať svedectvo. Dobrá príprava umožní starším a iným, ktorí vedú schôdzku pred zvestovateľskou službou, dosiahnuť toto všetko a zároveň ukončiť schôdzku vo vyhradenom čase. — Rim. 12:8.

Počúvaním sa dá veľa dosiahnuť

11, 12. Ako môže dobré posolstvo zapôsobiť na srdce ľudí, keď súcitne počúvame? Uveď príklady.

11 Keď sa snažíme nadväzovať biblické rozhovory a pôsobiť na srdce ľudí, nie je dôležitá len dobrá príprava, ale aj hlboký záujem o ľudí, s ktorými sa v službe stretávame. Jeden spôsob, ako dávame taký záujem najavo, je to, ako počúvame. Istý cestujúci dozorca povedal: „Trpezlivosť a ochota počúvať úžasne priťahuje ľudí a je to vynikajúci spôsob, ako o nich prejaviť úprimný záujem.“ Súcit a počúvanie môže viesť k tomu, že domáci otvorí svoje srdce, ako to vidieť z nasledujúcej skúsenosti.

12 V otvorenom liste uverejnenom v novinách Le Progrès, ktoré vychádzajú vo francúzskom meste Saint-Étienne, istá žena opísala, ako jej na dvere zaklopali dve slušne oblečené ženy. Bolo to krátko nato, ako jej tragicky zomrela trojmesačná dcérka. „Hneď som vedela, že sú to Jehovove svedkyne,“ napísala. „Chcela som ich slušne odmietnuť, ale vtom som si všimla brožúru, ktorú ponúkali. Bola na tému prečo Boh pripúšťa utrpenie. Tak som sa rozhodla pozvať ich dnu, aby som vyvrátila ich argumenty... Svedkyne zostali niečo vyše hodiny. Veľmi súcitne ma počúvali a ich návšteva na mňa tak dobre zapôsobila, že som súhlasila, aby prišli opäť.“ ​(Rim. 12:15) Časom táto pani prijala ponuku biblického štúdia. Poučné je, že z prvej návštevy si zapamätala nie to, čo jej svedkyne hovorili, ale ako počúvali.

13. Ako môžeme spôsob predkladania dobrého posolstva prispôsobovať ľuďom, s ktorými sa stretneme?

13 Keď súcitne počúvame, v podstate ľuďom umožňujeme, aby nám povedali, prečo potrebujú Kráľovstvo. To nám pomáha oveľa lepšie sa s nimi podeliť o dobré posolstvo. Pravdepodobne si si všimol, že efektívni zvestovatelia sú zároveň aj pozornými poslucháčmi. (Prísl. 20:5) O ľudí, s ktorými sa stretávajú v službe, prejavujú skutočný záujem. Značia si nielen ich meno a adresu, ale aj to, čo ich zaujíma a čo potrebujú. Keď niektorý z nich prejaví záujem o niečo konkrétne, preskúmajú si to a v krátkom čase ho opäť navštívia a povedia mu, čo zistili. Podobne ako apoštol Pavol prispôsobujú spôsob predkladania posolstva o Kráľovstve ľuďom, s ktorými sa stretnú. (Prečítajte 1. Korinťanom 9:19–23.) Taký úprimný  záujem ľudí veľmi priťahuje k dobrému posolstvu a je nádherným prejavom „nežného súcitu nášho Boha“. — Luk. 1:78.

Udrž si pozitívny postoj

14. Ako môžeme napodobňovať Jehovove vlastnosti v našej službe?

14 Jehova nás poctil tým, že nám dal slobodnú vôľu. Aj keď je Všemohúci Boh, nikoho nenúti, aby mu slúžil, ale priťahuje ľudí svojou láskou, a tých, ktorí si jeho úžasné opatrenia cenia, požehnáva. (Rim. 2:4) My jeho služobníci by sme mali byť pripravení vždy predkladať dobré posolstvo spôsobom, ktorý je hodný nášho milosrdného Boha. (2. Kor. 5:20, 21; 6:3–6) Preto by sme si mali udržiavať pozitívny postoj k ľuďom v našom obvode. Čo nám v tom pomôže?

15. a) Aký postoj mali apoštoli podľa Ježišovej rady zaujať, keď ľudia odmietnu posolstvo? b) Čo nám pomôže zamerať sa na vyhľadávanie ľudí, ktorí si to zaslúžia?

15 Ježiš poradil svojim nasledovníkom, aby sa príliš netrápili, keď niektorí ľudia posolstvo odmietnu, ale aby sa sústredili na vyhľadávanie tých, ktorí si to zaslúžia. (Prečítajte Matúša 10:11–15.) Pomôže nám v tom to, že si budeme dávať malé, dosiahnuteľné ciele. Istý brat sa prirovnáva k zlatokopovi. Má motto: „Teším sa, že dnes nájdem trochu zlata.“ Iný brat má za cieľ „nájsť každý týždeň aspoň jedného človeka, ktorý prejaví záujem o pravdu, a do niekoľkých dní uňho vykonať opätovnú návštevu“. Niektorí zvestovatelia sa snažia prečítať každému domácemu aspoň jeden biblický text, ak je to možné. Aký realistický cieľ by si si mohol dať ty?

16. Aké dôvody máme na to, aby sme ďalej zvestovali?

16 Úspech služby z domu do domu nezávisí iba od reakcie ľudí v obvode. Je pravda, že zvestovateľská činnosť má veľmi dôležitú úlohu pri záchrane úprimných ľudí, ale plní aj iný závažný účel. Kresťanská služba nám dáva príležitosť prejaviť lásku Jehovovi. (1. Jána 5:3) Umožňuje nám nemať vinu krvi. (Sk. 20:26, 27) Pre bezbožných je výstrahou, že „prišla hodina [Božieho] súdu“. (Zjav. 14:6, 7) A predovšetkým, zvestovaním dobrého posolstva je Jehovovo meno chválené na celej zemi. (Žalm 113:3) A tak či už ľudia počúvajú, alebo nie, my musíme oznamovať posolstvo o Kráľovstve. Áno, všetko úsilie, ktoré vynaložíme pri zvestovaní dobrého posolstva si Jehova veľmi cení. — Rim. 10:13–15.

17. Čo budú musieť ľudia čoskoro uznať?

17 Mnohí dnes síce našu zvestovateľskú činnosť znevažujú, ale čoskoro budú musieť zmeniť názor. (Mat. 24:37–39) Jehova uistil Ezechiela, že keď budú vykonané rozsudky, ktoré hlásal, spurní Izraeliti „istotne tiež poznajú, že bol uprostred nich prorok“. (Ezech. 2:5) Podobne aj keď Jehova vykoná rozsudok nad súčasným systémom vecí, ľudia budú musieť uznať, že posolstvo, ktoré Jehovovi svedkovia oznamovali na uliciach a z domu do domu, bolo od jediného pravého Boha. Okrem toho budú nútení uznať, že svedkovia boli skutočne jeho zástupcami. Aká výsada to je, že môžeme niesť Jehovovo meno a oznamovať jeho posolstvo v týchto mimoriadne významných časoch! Preto so silou od Boha ďalej prekonávajme všetko, čo robí službu z domu do domu náročnou.

Ako by si odpovedal?

• Ako môžeme pozbierať odvahu zvestovať?

• Čo nám môže pomôcť nadviazať biblické rozhovory v službe z domu do domu?

• Ako môžeme o ľudí prejaviť úprimný záujem?

• Čo nám pomôže udržať si k ľuďom v obvode pozitívny postoj?

[Študijné otázky]

[Rámček/obrázok na strane 9]

Jeden spôsob, ako začať biblický rozhovor

Úvodné slová:

▪ Keď domáceho pozdravíš, mohol by si mu ukázať traktát a povedať: „Účelom mojej návštevy je podeliť sa s vami o povzbudzujúcu myšlienku, ktorá súvisí s touto dôležitou témou.“

▪ Alebo by si pri ponuke traktátu mohol povedať: „Nakrátko som sa zastavil, lebo ma zaujíma, čo si myslíte o tejto otázke.“

Ak domáci prijme traktát:

▪ Nečakaj dlho, ale hneď polož jednoduchú otázku súvisiacu s názvom traktátu.

▪ Pozorne počúvaj a snaž sa ho pochopiť. Poďakuj mu za vyjadrenie a to, čo povedal, vezmi do úvahy pri ďalších slovách.

Ako pokračovať v rozhovore:

▪ Prečítaj a rozober jeden alebo viac biblických textov, pričom zohľadníš potreby domáceho.

▪ Ak domáci prejaví o posolstvo záujem, ponúkni literatúru, predveď biblické štúdium, ak je to možné, a dohodni si opätovnú návštevu.