Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Absolventi Gileádu majú ‚začať kopať‘

Absolventi Gileádu majú ‚začať kopať‘

 123. graduácia absolventov Gileádu

Absolventi Gileádu majú ‚začať kopať‘

V SOBOTU 8. septembra 2007 sa 6 352 hostí zo 41 krajín zišlo na graduácii absolventov 123. triedy Gileádu, biblickej školy Watchtower. O 10. hodine privítal všetkých prítomných predsedajúci programu Anthony Morris, člen vedúceho zboru. Po krátkom úvode ohlásil prvého rečníka Garyho Breauxa, člena výboru odbočky v Spojených štátoch.

Brat Breaux uistil študentov, že ak konajú Jehovovu vôľu, sú v Jehovových očiach krásni, bez ohľadu na ich fyzický vzhľad. (Jer. 13:11) Vyzval ich, aby si túto krásu udržali. V ďalšej časti programu Gerrit Lösch z vedúceho zboru zdôraznil, že keď slúžime Jehovovi, je správne dúfať v odmenu. (Hebr. 11:6) Ale našou pohnútkou musí byť nesebecká láska.

Dozorca oddelenia teokratických škôl William Samuelson potom nabádal absolventov, aby vytrvávali vo svojom pridelení a stále si verne plnili dôstojnú úlohu oznamovať posolstvo o vládnucom Kráľovi a aby si dobrým správaním zachovávali dôstojnosť v očiach iných ľudí. * Pomocník dozorcu oddelenia teokratických škôl Sam Roberson povzbudil absolventov, aby sa vždy zameriavali na dobré vlastnosti ľudí. Tak sa im bude viac dariť ‚milovať celé spoločenstvo bratov‘. — 1. Petra 2:17.

Po týchto podnetných prejavoch viedol inštruktor Gileádu Mark Noumair interview s niekoľkými absolventmi, ktorí porozprávali skúsenosti, ktoré zažili v službe počas štúdia v Gileáde. Všetci prítomní mohli jasne vidieť, že absolventi milujú službu a túžia pomáhať ľuďom. Kent Fischer z kancelárie Bételu v Pattersone potom viedol interview s členmi výborov odbočiek troch krajín, v ktorých slúžia misionári. Slová týchto znamenitých bratov uistili poslucháčov, medzi ktorými bolo mnoho rodičov absolventov, že o nových misionárov bude na miestach, na ktorých budú slúžiť, dobre postarané. Izak Marais z prekladateľských služieb potom viedol interview s niekoľkými dlhoročnými misionármi, ktorých skúsenosti umožnili absolventom predstaviť si, aká radosť ich čaká.

Hlavný prejav programu predniesol člen vedúceho zboru Geoffrey Jackson. Hovoril na tému: „Počuli ste veľa — čo s tým urobíte?“ Brat Jackson, ktorý slúžil takmer 25 rokov ako misionár v južnom Tichomorí, rozobral záver Kázne na vrchu. V ňom Ježiš hovoril o dvoch mužoch, ktorí si postavili dom; jeden bol rozumný a druhý pochabý. Rečník poukázal na  to, že domy mohli stáť dosť blízko seba. Pochabý človek staval len na povrchu, na piesku, zatiaľ čo rozumný kopal, kým nenašiel skalu, na ktorej potom postavil základy svojho domu. Keď prišla silná búrka, dom postavený na skale zostal stáť, ale dom postavený na piesku spadol. — Mat. 7:24–27; Luk. 6:48.

Ježiš vysvetlil, že pochabý človek predstavuje ľudí, ktorí Ježišovo učenie len počúvajú a nerobia nič viac. Múdry človek predstavuje tých, ktorí jeho slová nielen počúvajú, ale aj konajú v súlade s nimi. Brat Jackson absolventom povedal: „Keď budete v misionárskej službe uplatňovať to, čo ste sa štúdiom Biblie naučili, budete sa podobať rozumnému mužovi.“ Preto ich v závere vyzval, aby v misionárskej službe ‚začali kopať‘.

Nakoniec absolventi dostali diplomy a listy s pridelením a brat Morris ešte vyjadril niekoľko záverečných slov na povzbudenie. Nabádal absolventov, aby vždy napodobňovali Ježiša a nikdy sa neprestali spoliehať na silu od Jehovu. A potom sa program graduácie skončil.

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. Oddelenie teokratických škôl pracuje pod dozorom vyučovacieho výboru. Má dohľad nad Gileádom, nad školou pre členov výborov odbočiek a nad školou pre cestujúcich dozorcov.

[Rámček na strane 31]

ŠTATISTIKA TRIEDY

Počet zastúpených krajín: 10

Počet pridelených krajín: 24

Celkový počet študentov: 56

Vekový priemer: 33,5

Priemerný počet rokov v pravde: 17,9

Priemerný počet rokov v službe celým časom: 13,8

[Obrázok na strane 32]

123. trieda absolventov Gileádu, biblickej školy Watchtower

V uvedenom zozname sú rady číslované spredu dozadu a mená nasledujú v každom rade zľava doprava.

(1) Esparzová, E.; Papayová, S.; Bilalová, A.; Suárezová, M.; Eversová, E.; Dimichinová, K. (2) Rosová, M.; Fujiiová, R.; Rateyová, O.; Levetonová, J.; Van Leemputtenová, M. (3) Boscainová, A.; Becková, K.; Budanovová, H.; Brazová, C.; Peltzová, K.; Siawová, A. (4) Leveton, S.; Santikková, H.; Conteová, S.; Wilsonová, J.; Rylattová, J.; Pierceová, S.; Fujii, K. (5) Rosa, D.; Boscaino, M.; Austinová, V.; Rodielová, P.; Bilal, P.; Dimichino, P. (6) Ratey, B.; Czyzyk, D.; Clarková, C.; Riedelová, A.; Esparza, F.; Siaw, P.; Van Leemputten, T. (7) Rodiel, J.; Evers, J.; Greenová, J.; Czyzyková, J.; Santikko, M.; Rylatt, M. (8) Peltz, L.; Austin, D.; Riedel, T.; Beck, M.; Pierce, W.; Conte, S.; Green, S. (9) Suárez, J.; Clarke, J.; Papaya, S.; Budanov, M.; Wilson, R.; Braz, R.