Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Máš duchovného radcu?

Máš duchovného radcu?

 Máš duchovného radcu?

UZZIJAH mal len 16 rokov, keď sa stal kráľom južného judského kráľovstva. Vládol vyše 50 rokov, na prelome deviateho a ôsmeho storočia pred n. l. Uzzijah od mladosti „konal to, čo bolo správne v Jehovových očiach“. Čo ho ovplyvňovalo, aby takto konal? Historická správa uvádza: „[Uzzijah] stále smeroval k hľadaniu Boha za dní Zechariáša, učiteľa v bázni pred pravým Bohom; a za dní, keď hľadal Jehovu, mu pravý Boh dal prospievať.“ — 2. Paralipomenon 26:1, 4, 5.

O tomto kráľovom radcovi, Zechariášovi, okrem zmienky v tejto biblickej správe toho veľa nevieme. No ako ‚učiteľ v bázni pred pravým Bohom‘ znamenitým spôsobom ovplyvňoval tohto mladého vládcu, aby konal to, čo je správne. The Expositor’s Bible uvádza, že Zechariáš bol evidentne „muž, ktorý mal dobré poznanie svätého učenia, bohaté duchovné skúsenosti a bol schopný odovzdávať svoje poznanie ďalším“. Istý biblický učenec opísal Zechariáša slovami: „Mal dobré poznanie proroctiev a... bol to inteligentný, oddaný, dobrý človek; a ako sa zdá, mal na Uzzijaha veľký vplyv.“

Uzzijah vďaka svojmu vernému konaniu zažíval mnoho požehnaní a „dával najavo silu v mimoriadnej miere“, pretože „pravý Boh mu ďalej pomáhal“. Áno, jeho úspech v svetských záležitostiach bol výsledkom jeho duchovnej prosperity „za dní Zechariáša“. (2. Paralipomenon 26:6–8) No keď sa Uzzijah stal úspešným, zavrhol to, k čomu ho viedol jeho radca Zechariáš. Uzzijahovo „srdce sa povýšilo až tak, že spôsobilo skazu, takže konal neverne proti Jehovovi“. Následkom istého zvlášť neúctivého skutku bol Uzzijah postihnutý odpornou kožnou chorobou, pre ktorú si už nemohol v plnej miere spĺňať svoje kráľovské povinnosti. — 2. Paralipomenon 26:16–21.

Máš aj ty niekoho, koho by si mohol nazvať svojím učiteľom, radcom, ktorý ťa podnecuje „k hľadaniu Boha“? Možno áno, a to bez ohľadu na to, či si mladý, alebo dni tvojej mladosti už pominuli, či si muž, alebo žena. Ceň si takéhoto radcu, lebo jeho rady ti môžu pomôcť vytrvávať v konaní toho, čo je správne v Jehovových očiach. Počúvaj tohto zrelého kresťana a ber vážne rady, ktoré ti dáva. Nikdy sa neodvráť od múdrych slov takéhoto „učiteľa v bázni pred pravým Bohom“. — Príslovia 1:5; 12:15; 19:20.