Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Bolo nesprávne, že sa Jakob vydával za Ezaua, ako sa o tom píše v 1. Mojžišovej 27:18, 19?

Túto správu možno poznáte. Zostarnutý Izák požiadal Ezaua, aby mu ulovil nejakú zver, a povedal: „Nech sa najem, aby ťa požehnala moja duša, skôr ako zomriem.“ Rebeka počula, čo povedal jej manžel, a tak pripravila chutné jedlo a prikázala Jakobovi: „Prinesieš [jedlo] svojmu otcovi a on [ho] zje, aby ťa pred svojou smrťou požehnal.“ Potom Jakob v Ezauovom oblečení a s kožami kozliat na krku a na rukách priniesol chutné jedlo otcovi. Keď sa ho Izák opýtal: „Kto si, môj synu?“, Jakob odpovedal: „Som Ezau, tvoj prvorodený.“ Izák mu uveril a požehnal ho. — 1. Mojžišova 27:1–29.

Biblia neuvádza všetky detaily o tom, prečo Rebeka s Jakobom konali práve takto, i keď naznačuje, že táto situácia vznikla nečakane. Všimnime si aj to, že Božie Slovo ich konanie neschvaľuje ani neodsudzuje, a teda nerobí z neho precedens, ktorý by ospravedlňoval luhanie a podvod. Biblia však do tejto situácie predsa len vnáša svetlo.

Po prvé, správa jasne poukazuje na to, že Jakob mal na požehnanie svojho otca právo; Ezau ho nemal. Jakob už skôr právoplatne kúpil právo prvorodeného od svojho nevďačného brata, ktorý ho predal za jedlo, aby utíšil svoj hlad. Ezau „pohrdol právom prvorodeného“. (1. Mojžišova 25:29–34) A tak keď Jakob išiel za svojím otcom, usiloval sa o požehnanie, ktoré mu právom patrilo.

Po druhé, keď sa Izák dozvedel, že požehnal Jakoba, nesnažil sa zmeniť to. Možno si spomenul na to, čo pred narodením dvojčiat povedal Rebeke Jehova: „Starší bude slúžiť mladšiemu.“ ​(1. Mojžišova 25:23) Za pozornosť stojí aj to, že keď sa neskôr Jakob chystal do Háranu, Izák ešte rozšíril požehnanie, ktoré mu dal. — 1. Mojžišova 28:1–4.

A napokon treba pamätať aj na to, že Jehova vedel o všetkom, čo sa dialo, a že sa o to zaujímal. Izákovo požehnanie súviselo so sľubom, ktorý dal Boh Abrahámovi. (1. Mojžišova 12:2, 3) Keby Boh nebol chcel, aby bol Jakob požehnaný, mohol zasiahnuť. On však Jakobovi potvrdil dané požehnanie, keď mu povedal: „Prostredníctvom tvojho semena sa budú žehnať všetky rodiny zeme.“ — 1. Mojžišova 28:10–15.