Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Oslobodenie z pascí vtáčnika

Oslobodenie z pascí vtáčnika

 Oslobodenie z pascí vtáčnika

„[Jehova] sám ťa oslobodí z pasce vtáčnika.“ — ŽALM 91:3.

1. Kto je „vtáčnik“ a prečo je nebezpečný?

VŠETCI praví kresťania čelia ľstivému nepriateľovi s nadľudskou inteligenciou. V Žalme 91:3 sa o ňom hovorí ako o „vtáčnikovi“. Kto je tento nepriateľ? Časopis Strážna veža už od svojho vydania z 1. júna 1883 odhaľuje, že týmto nepriateľom nie je nikto iný ako Satan Diabol. Tento hrozný protivník sa prefíkane snaží zviesť Jehovov ľud a chytiť ho do pasce, tak ako sa vtáčnik snaží chytiť vtáka.

2. Prečo je Satan pripodobnený k vtáčnikovi?

V staroveku boli vtáky chytané pre svoj krásny spev, pre svoje pestrofarebné perie a tiež preto, lebo sa z nich pripravoval pokrm a boli predkladané ako obeť. No vtáky sú prirodzene obozretné, plaché tvory, ktoré je ťažké chytiť. Preto vtáčnik v biblických časoch musel najprv starostlivo pozorovať charakteristické črty a zvyky konkrétneho druhu vtákov, ktoré chcel chytiť. Potom vymyslel ľstivé spôsoby, aby sa chytili do jeho pascí. To, že Satan je v Biblii pripodobnený k vtáčnikovi, nám pomáha pochopiť jeho metódy. Diabol každého z nás pozoruje a skúma. Všíma si naše zvyky a charakteristické rysy a potom kladie nenápadné pasce v snahe zaživa nás chytiť. (2. Timotejovi 2:26) Keby sa mu to podarilo, znamenalo by to našu duchovnú skazu a mohlo by to viesť k nášmu definitívnemu zničeniu. Preto v záujme svojej ochrany potrebujeme rozpoznať rôzne metódy tohto „vtáčnika“.

3, 4. Kedy sa útoky Satana podobajú útokom leva a kedy útokom kobry?

Žalmista pomocou živého znázornenia prirovnáva Satanove taktiky tiež k taktikám mladého leva či kobry. (Žalm 91:13) Podobne ako lev Satan niekedy podniká priame útoky prostredníctvom prenasledovania alebo právnych krokov proti Jehovovmu ľudu. (Žalm 94:20) Takéto útoky podobné útokom leva môžu niektorých priviesť k potknutiu. No tieto priame útoky majú oveľa častejšie opačný účinok a vedú k tomu, že Boží ľud sa ešte viac zomkne. Ako je to však s nenápadnejšími Satanovými útokmi, podobnými útokom kobry?

Diabol využíva svoju nadľudskú inteligenciu na podnikanie zákerných a smrtonosných útokov podobných útokom jedovatého hada, ktorý útočí zo skrytého miesta. Týmto spôsobom sa mu podarilo otráviť myseľ niektorých členov Božieho ľudu a zviedol ich, aby radšej konali jeho vôľu než vôľu Jehovu, čo viedlo k tragickým následkom. Našťastie nie sme v nevedomosti o Satanových zámeroch. (2. Korinťanom 2:11) Pouvažujme teraz o štyroch smrtonosných osídlach, ktoré používa tento „vtáčnik“.

Strach z človeka

5. Prečo je osídlo v podobe strachu z ľudí také účinné?

Tento „vtáčnik“ dobre vie o prirodzenej túžbe človeka po tom, aby ho iní prijímali a aby mal ich uznanie. Kresťania nie sú necitliví ani ľahostajní voči názorom a pocitom ľudí okolo seba. Diabol to vie a rád by zneužil skutočnosť, že im záleží na tom, čo si o nich ľudia myslia. Niektorých členov Božieho ľudu chytá do pasce napríklad tým, že používa osídlo v podobe strachu z ľudí. (Príslovia 29:25) Ak sa Boží služobníci zo strachu z človeka pripoja ku konaniu niečoho, čo Jehova zakazuje, alebo ak sa zdráhajú konať to, čo Božie Slovo prikazuje, potom ich „vtáčnik“ chytil do pasce. — Ezechiel 33:8; Jakub 4:17.

6. Na akom príklade možno ukázať, ako môže „vtáčnik“ chytiť mladého človeka?

 Napríklad mladý človek môže podľahnúť tlaku zo strany spolužiakov a zapáliť si cigaretu. Keď v ten deň odchádzal do školy, zrejme mu ani nenapadlo, žeby vyskúšal fajčenie. No zakrátko už robí niečo, čo škodí jeho zdraviu a čo sa navyše nepáči Bohu. (2. Korinťanom 7:1) Ako bol k tomu zvedený? Zrejme si vybral nesprávnych spoločníkov a bál sa, aby nestratil ich priazeň. Mladí, nedovoľte, aby vás „vtáčnik“ zlákal a chytil do pasce! Vyhnite sa aj tomu najmenšiemu kompromisu, aby ste neboli zaživa chytení. Vezmite si k srdcu biblické varovanie vyhýbať sa zlej spoločnosti. — 1. Korinťanom 15:33.

7. Ako by Satan mohol spôsobiť, že by niektorí rodičia stratili duchovnú vyrovnanosť?

Svedomití kresťanskí rodičia berú vážne svoju biblickú zodpovednosť starať sa v hmotnom ohľade o svoje deti. (1. Timotejovi 5:8) No Satanovým cieľom je, aby kresťania v tomto smere stratili vyrovnanosť. Môže sa stať, že začnú zo zvyku vynechávať zhromaždenia, pretože podľahnú nátlaku zo strany svojho zamestnávateľa, aby pracovali nadčas. Možno sa boja vypýtať si voľno, aby sa mohli zúčastniť na všetkých dňoch oblastného zjazdu a uctievať Jehovu so svojimi bratmi. Ochranou pred týmto osídlom je ‚dôverovať Jehovovi‘. (Príslovia 3:5, 6) Okrem toho, keď budeme pamätať, že všetci sme členmi Jehovovej domácnosti a že on sa zaviazal, že bude nad nami bdieť, pomôže nám to zachovať si vyrovnanosť. Rodičia, veríte, že Jehova sa nejakým spôsobom postará o vás i o vaše deti, keď budete konať jeho vôľu? Alebo vás Diabol zaživa chytí a zmanipuluje, aby ste zo strachu z človeka začali konať jeho vôľu? Povzbudzujeme vás, aby ste na modlitbách uvažovali o týchto otázkach.

Osídlo hmotárstva

8. Akým spôsobom Satan používa lákadlo hmotárstva?

Satan používa aj lákadlo hmotárstva, aby nás chytil do pasce. Obchodný systém tohto sveta často propaguje plány na rýchle zbohatnutie, ktoré by mohli zlákať dokonca aj niektorých z Božieho ľudu. Niekedy môžu byť jednotlivci podnecovaní: „Tvrdo pracuj. Keď dosiahneš výhodnú pozíciu, potom už nebudeš musieť pracovať tak veľa a budeš sa môcť tešiť zo života. Budeš môcť dokonca slúžiť ako priekopník.“ Takéto slová môžu byť nevyrovnaným argumentovaním niektorých, ktorí využívajú spoločenstvo bratov a sestier v kresťanskom zbore na získanie finančných výhod. Dobre sa nad takýmto podnetom zamysli. Neodzrkadľuje sa v ňom uvažovanie ‚nerozumného‘ bohatého muža z Ježišovho podobenstva? — Lukáš 12:16–21.

9. Prečo boli niektorí kresťania chytení do pasce v podobe túžby po veciach?

Satan riadi tento skazený systém tak, aby podnecoval ľudí, aby túžili po veciach. Táto túžba by časom mohla ovplyvniť život kresťana natoľko, že by dusila slovo a spôsobila, že toto slovo sa stane „neplodným“. (Marek 4:19) Biblia  nás povzbudzuje, aby sme boli spokojní so živobytím a niečím na seba. (1. Timotejovi 6:8) Mnohých však „vtáčnik“ chytil do pasce, pretože si túto radu nevzali k srdcu. Mohlo by to byť tým, že v nich pýcha vyvoláva pocit, že si musia udržať určitý životný štýl? A ako je to s nami? Spôsobuje naša túžba vlastniť veci, že odsúvame záujmy pravého uctievania na druhé miesto? (Haggeus 1:2–8) Žiaľ, v ťažkých ekonomických časoch niektorí obetovali svoju duchovnosť v prospech toho, aby si udržali životný štandard, na ktorý si zvykli. Takýto materialistický postoj veľmi teší „vtáčnika“!

Pasca v podobe nevhodnej zábavy

10. Akému sebaskúmaniu by sa mal podrobiť každý kresťan?

10 Ďalšou taktikou „vtáčnika“ je snaha zdeformovať prirodzený ľudský zmysel pre to, čo je dobré a čo zlé. Väčšinu zábavného priemyslu ovláda spôsob zmýšľania podobný zmýšľaniu, aké bolo v Sodome a Gomore. Dokonca aj správy v televízii či v periodikách sú plné násilia a uspokojujú a živia neprirodzený záujem o sex. Väčšina toho, čo sa v médiách predkladá ako zábava, oslabuje schopnosť ľudí ‚rozlišovať medzi správnym a nesprávnym‘. (Hebrejom 5:14) Spomeň si však na slová, ktoré Jehova oznámil prostredníctvom proroka Izaiáša: „Beda tým, ktorí hovoria, že dobré je zlé a zlé je dobré!“ ​(Izaiáš 5:20) Podarilo sa „vtáčnikovi“ rafinovane ovplyvniť tvoje zmýšľanie takouto nevhodnou zábavou? Sebaskúmanie je nevyhnutné. — 2. Korinťanom 13:5.

11. Aké varovanie v súvislosti s telenovelami bolo uverejnené v Strážnej veži?

11 Strážnej veži bolo takmer pred štvrťstoročím pre domácnosť viery uverejnené láskyplné varovanie v súvislosti s televíznymi seriálmi. * O nenápadnom vplyve populárnych telenoviel alebo takzvaných „mydlových opier“ tam bolo uvedené toto vyjadrenie: „Túžba po láske sa používa na ospravedlnenie akéhokoľvek správania. Jedna slobodná ťarchavá dospievajúca dievčina napríklad hovorí priateľke: ‚Ale ja Viktora milujem! Je mi všetko jedno... Mať jeho dieťa je pre mňa nadovšetko dôležité!‘ Jemná hudba ako kulisa pôsobí, že je ťažké považovať jej postoj za taký zlý. Aj tebe je Viktor sympatický. Máš s dievčinou súcit. ‚Chápeš ju.‘ ‚Je ohromujúce, ako sa dá všetko odôvodniť,‘ hovorí istá žena, ktorá sa neskôr spamätala. ‚Vieme, že nemravnosť je zlá... Ale uvedomila som si, že jej v duchu nadŕžam.‘“

12. Aké skutočnosti svedčia o aktuálnosti varovania v súvislosti s určitými televíznymi programami?

12 Odvtedy, čo boli uverejnené tieto články, je takýchto programov, ktoré kazia srdce, stále viac. V mnohých krajinách sa takéto programy vysielajú 24 hodín denne. Muži, ženy a mnohí tínedžeri často sýtia svoju myseľ a srdce takouto  zábavou. My sa však nesmieme klamať falošným uvažovaním. Bolo by nesprávne argumentovať, že nemravná zábava nie je horšia ako to, čo vidíme v reálnom svete. Môže kresťan naozaj nejako ospravedlniť, ak si zvolí, aby ho zabávali ľudia, ktorých by mu nikdy ani nenapadlo pozvať k sebe domov?

13, 14. Ako sa niektorí vyjadrili o tom, aký úžitok im prinieslo varovanie v súvislosti s televíziou?

13 Mnohým prinieslo úžitok, keď si vzali k srdcu varovanie od „verného a rozvážneho otroka“. (Matúš 24:45–47) Po prečítaní týchto priamych rád založených na Biblii niektorí napísali, ako tieto články ovplyvnili ich osobne. * Jedna kresťanka sa priznala: „Trinásť rokov som náruživo sledovala mydlové opery. Myslela som si, že mi nehrozí nič jednoducho preto, lebo som chodila na kresťanské zhromaždenia a pomerne pravidelne do zvestovateľskej služby. Prevzala som však svetský postoj ‚mydlových opier‘: keď s tebou manžel nezaobchádza pekne alebo cítiš, že nie si milovaná, možno ospravedlniť aj cudzoložstvo — zavinil si to predsa sám! A tak, keď som sa cítila ‚ospravedlnená‘, nastúpila som na túto zlú cestu a zhrešila som proti Jehovovi i proti svojmu manželskému druhovi.“ Táto kresťanka bola vylúčená. Nakoniec sa však spamätala, prejavila pokánie a bola znovu prijatá do zboru. Články s varovaním o nebezpečnom vplyve telenoviel jej dodali silu, aby odmietla zabávať sa na tom, čo Jehova nenávidí. — Ámos 5:14, 15.

14 Iná čitateľka, ktorej život ovplyvnili tieto články, povedala: „Keď som tieto články čítala, rozplakala som sa, lebo som zistila, že moje srdce už nie je celé voči Jehovovi. Sľúbila som svojmu Bohu, že už nebudem otrokom týchto seriálov.“ Jedna kresťanka, ktorá vyjadrila vďačnosť za tieto články s priznaním, že bola od telenoviel závislá, napísala: „Premýšľala som... či by to mohlo ovplyvniť môj vzťah k Jehovovi. Ako by som mohla mať takýchto priateľov a súčasne byť Jehovovou priateľkou?“ Ak takéto televízne programy kazili srdce pred 25 rokmi, aký vplyv majú dnes? (2. Timotejovi 3:13) Musíme si dávať pozor na Satanovu pascu v podobe nevhodnej zábavy, a to v každej forme, či už ide o telenovely, o násilnícke videohry a počítačové hry, alebo o nemravné videoklipy.

Pasca v podobe osobných nezhôd

15. Ako Diabol niektorých zaživa chytá?

15 Satan využíva osobné nezhody ako pascu, do ktorej nás chytá, aby vyvolal rozdelenie v Jehovovom ľude. Do tejto pasce by sme sa mohli chytiť bez ohľadu na to, aké služobné výsady máme. Niektorých Diabol zaživa chytí, pretože dovolia, aby osobné nezhody narúšali pokoj a jednotu a nádhernú duchovnú prosperitu, za ktorú vďačíme Jehovovi. — Žalm 133:1–3.

16. Ako sa Satan ľstivo snaží narušiť našu jednotu?

 16 Počas prvej svetovej vojny sa Satan snažil zničiť pozemskú časť Jehovovej organizácie priamym útokom, no nepodarilo sa mu to. (Zjavenie 11:7–13) Odvtedy ľstivo pracuje na tom, aby narušil našu jednotu. Ak by sme dovolili, aby osobné nezhody spôsobovali nejednotu, poskytli by sme tým „vtáčnikovi“ vhodnú príležitosť. Tým by sme mohli brániť voľnému pôsobeniu svätého ducha tak v našom osobnom živote, ako aj v zbore. Keby sa to stalo, Satan by sa tešil, lebo akékoľvek narušenie pokoja a jednoty v zbore nepriaznivo ovplyvňuje zvestovateľskú činnosť. — Efezanom 4:27, 30–32.

17. Čo môže pomôcť tým, ktorí majú s niekým osobné nezhody, aby ich vyriešili?

17 Čo môžeš robiť, ak máš s niekým zo spolukresťanov osobné nezhody? Samozrejme, každá situácia je iná. No hoci môže existovať veľa dôvodov, prečo problémy vzniknú, nie je žiaden dôvod, aby osobné nezhody zostali nevyriešené. (Matúš 5:23, 24; 18:15–17) Rady v Božom Slove sú inšpirované, dokonalé. Keď sa uplatnia biblické zásady, nikdy to nepovedie k neúspechu. Biblické zásady vždy fungujú!

18. Prečo nám pri riešení osobných nezhôd pomôže, keď budeme napodobňovať Jehovu?

18 Jehova je „pripravený odpúšťať“ a poskytuje „pravé odpustenie“. (Žalm 86:5; 130:4) Keď ho napodobňujeme, ukazujeme tým, že sme jeho milovanými deťmi. (Efezanom 5:1) Všetci sme hriešnici a zúfalo potrebujeme Jehovovo odpustenie. Preto si musíme dávať pozor, ak nám je zaťažko niekomu odpustiť. Mohli by sme sa totiž stať podobnými otrokovi z Ježišovho podobenstva, ktorý odmietol odpustiť svojmu spoluotrokovi dlh, ktorý bol len zlomkom toho, čo predtým jeho pán odpustil jemu samému. Keď sa to pán dozvedel, dal otroka, ktorý odmietol odpustiť, uvrhnúť do väzenia. Ježiš zakončil toto podobenstvo slovami: „Rovnako bude môj nebeský Otec zaobchádzať s vami, ak nebude každý zo srdca odpúšťať svojmu bratovi.“ ​(Matúš 18:21–35) Rozjímanie o tomto podobenstve a uvažovanie o tom, koľkokrát nám Jehova ochotne odpustil, nám istotne pomôže, keď sa usilujeme urovnať osobné nezhody so svojím bratom! — Žalm 19:14.

V bezpečí „na tajnom mieste Najvyššieho“

19, 20. Ako by sme sa mali v týchto nebezpečných časoch pozerať na Jehovovo ‚tajné miesto‘ a na jeho ‚tieň‘?

19 Žijeme v nebezpečných časoch. Nebyť Jehovovej láskyplnej ochrany, Satan by nás bol už určite všetkých zničil. Preto ak nechceme, aby nás tento „vtáčnik“ chytil, musíme zostať na symbolickom mieste, kde možno nájsť ochranu — ‚bývať na tajnom mieste Najvyššieho a zaobstarať si nocľah priamo v tieni Všemohúceho‘. — Žalm 91:1.

20 Vždy sa pozerajme na Jehovove pripomienky a usmernenia ako na niečo, čo je pre nás ochranou, a nikdy nie ako na niečo obmedzujúce. Všetci čelíme nepriateľovi s nadľudskou inteligenciou. Bez Jehovovej láskyplnej pomoci by sa nikomu nepodarilo vyhnúť sa Satanovým pasciam. (Žalm 124:7, 8) Modlime sa teda, aby nás Jehova oslobodil z pascí tohto „vtáčnika“! — Matúš 6:13.

[Poznámky pod čiarou]

^ 11. ods. Strážna veža č. 21 z roku 1983, strany 16 – 20.

^ 13. ods. Strážna veža č. 12 z roku 1984, strana 15.

Spomínaš si?

• Prečo je strach z ľudí smrtonosným osídlom?

• Ako Diabol používa lákadlo hmotárstva?

• Ako sa Satan snaží niektorých chytiť do pasce v podobe nevhodnej zábavy?

• Akú pascu Diabol používa, aby narušil našu jednotu?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 27]

Niektorí sa chytili do osídla v podobe strachu z ľudí

[Obrázok na strane 28]

Zabávaš sa na tom, čo Jehova nenávidí?

[Obrázok na strane 29]

Čo môžeš robiť, ak máš s niekým zo spolukresťanov osobné nezhody?