Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Rodičia, vychovávajte deti s láskou

Rodičia, vychovávajte deti s láskou

 Rodičia, vychovávajte deti s láskou

„Nech sa všetky vaše záležitosti dejú v láske.“ — 1. KORINŤANOM 16:14.

1. Aké pocity mávajú rodičia pri narodení dieťaťa?

VÄČŠINA rodičov bude iste súhlasiť s tým, že narodenie dieťaťa je jednou z najradostnejších udalostí v živote. „Keď som prvý raz uvidela svoju dcérku, mala som úžasný pocit,“ hovorí Aleah. „Bola pre mňa najkrajším dieťatkom, aké som kedy videla.“ V takých radostných chvíľach však môžu rodičia pociťovať aj určité obavy. „Robil som si starosti,“ hovorí jej manžel, „či dokážem dcérku dobre pripraviť na skúšky, s ktorými sa v živote stretne.“ Podobné obavy majú mnohí rodičia a mnohí si tiež uvedomujú, že deti treba vychovávať s láskou. Ale kresťania, ktorí túžia takto vychovávať svoje deti, sa stretávajú s rôznymi ťažkosťami. S akými napríklad?

2. Čo môže rodičom sťažovať výchovu detí?

Žijeme v závere posledných dní tohto systému. Ako bolo predpovedané, ľudia sa vyznačujú nedostatkom lásky. Ešte aj medzi členmi rodiny sú niektorí „nevďační, neverní, bez prirodzenej náklonnosti... bez sebaovládania, divokí“. (2. Timotejovi 3:1–5) Každodenný kontakt s takými ľuďmi môže mať vplyv na to, ako sa k sebe správajú členovia kresťanských rodín. Okrem toho rodičia zápasia s vlastným zdedeným sklonom strácať sebaovládanie, neúmyselne niečo povedať alebo v niečom inom prejaviť zlý úsudok. — Rimanom 3:23; Jakub 3:2, 8, 9.

3. Ako môžu rodičia vychovať šťastné deti?

Rodičia však napriek týmto činiteľom môžu vychovať šťastné a duchovne zdravé deti. Ako? Tak, že poslúchnu biblickú radu: „Nech sa všetky vaše záležitosti dejú v láske.“ ​(1. Korinťanom 16:14) Áno, láska je „dokonalým putom jednoty“. (Kolosanom 3:14) Preskúmajme teraz tri stránky lásky, ktorú opísal apoštol Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom, a pouvažujme o niekoľkých konkrétnych spôsoboch, ako môžu rodičia túto vlastnosť prejaviť pri výchove detí. — 1. Korinťanom 13:4–8.

 Buďte trpezliví

4. Prečo rodičia potrebujú trpezlivosť?

Pavol napísal: „Láska je zhovievavá.“ ​(1. Korinťanom 13:4) Grécky výraz preložený slovom „zhovievavá“ označuje trpezlivosť a pomalosť do hnevu. Prečo musia byť rodičia zhovievaví alebo trpezliví? Mnohým rodičom príde nepochybne na um mnoho dôvodov. Zamerajme sa iba na niektoré. Ak dieťa niečo veľmi chce, zriedka o to požiada len raz. A hoci rodič jeho prosbu dôrazne odmietne, dieťa môže prosiť znova a znova, lebo dúfa, že dostane inú odpoveď. Pri väčších deťoch sa niekedy stáva, že sa chcú donekonečna dohadovať, len aby mohli robiť niečo, o čom ich rodičia vedia, že by nebolo rozumné. (Príslovia 22:15) A podobne ako my všetci, aj deti majú sklon opakovať niektoré chyby. — Žalm 130:3.

5. Čo rodičom pomôže prejavovať trpezlivosť?

Čo pomôže rodičom mať s deťmi trpezlivosť? Kráľ Šalamún napísal: „Pochopenie človeka určite zmierni jeho hnev.“ ​(Príslovia 19:11) Pochopenie pre správanie detí nadobudnú rodičia tak, že si spomenú na čas, keď aj oni ‚hovorievali ako dieťa, myslievali ako dieťa, uvažovali ako dieťa‘. (1. Korinťanom 13:11) Rodičia, pamätáte si, ako ste dobiedzali do svojich rodičov, aby vyhoveli nejakej vašej nerozumnej detskej prosbe? A keď ste boli v období dospievania, nemysleli ste si niekedy, že rodičia vôbec nerozumejú vašim pocitom a ťažkostiam? Ak áno, potom asi chápete, prečo sa vaše deti správajú tak, ako sa správajú, a prečo potrebujú, aby ste im stále trpezlivo pripomínali svoje rozhodnutia. (Kolosanom 4:6) Stojí za povšimnutie, že Jehova izraelským rodičom prikázal, aby svojim deťom jeho zákony ‚vštepovali‘. (5. Mojžišova 6:6, 7) Hebrejské slovo preložené výrazom „vštepovať“ znamená „opakovať“, „hovoriť znova a znova“, „vtláčať“. To znamená, že rodičia sa možno budú musieť mnohokrát opakovať, kým sa ich dieťa nenaučí uplatňovať Božie zákony. Podobné opakovanie je často potrebné, aj keď treba naučiť deti do života niečo iné.

6. Prečo trpezlivý rodič nie je povoľný rodič?

Byť trpezlivým rodičom však neznamená byť povoľným rodičom. Božie Slovo upozorňuje: „Chlapec, ktorému je ponechaná voľnosť, spôsobí svojej matke hanbu.“ Aby sa predišlo takému výsledku, to isté príslovie uvádza: „Prút a karhanie dávajú múdrosť.“ ​(Príslovia 29:15) Občas deti azda spochybňujú právo rodičov naprávať ich. Ale kresťanské rodiny nemajú byť vedené demokraticky, akoby právo rodičov presadzovať pravidlá nejako záviselo od toho, či to ich deti schvália, alebo nie. Je to Jehova, najvyššia Autorita rodiny, kto zveruje rodičom právomoc s láskou školiť a naprávať deti. (1. Korinťanom 11:3; Efezanom 3:15; 6:1–4) A toto naprávanie je úzko spojené s ďalšou stránkou lásky, o ktorej sa zmienil Pavol.

Ako naprávať deti s láskou

7. Prečo láskaví rodičia naprávajú svoje deti a čo také naprávanie zahŕňa?

Pavol napísal, že „láska je... láskavá“. (1. Korinťanom 13:4) Rodičia, ktorí sú skutočne láskaví, naprávajú deti dôsledne. Tým napodobňujú Jehovu. „Koho Jehova miluje, toho kázni,“ napísal Pavol. Všimnime si, že káznenie, teda naprávanie opisované v Biblii, to nie je len trestanie. Tento druh naprávania zahŕňa školenie a poučovanie. Aký je jeho účel? „Tým, čo boli ním cvičení,“ uvádza Pavol, „prináša potom  pokojné ovocie, spravodlivosť.“ ​(Hebrejom 12:6, 11) Keď rodičia láskavo poučujú deti v súlade s Božou vôľou, dávajú im príležitosť konať v dospelosti spravodlivo a pôsobiť pokoj. Ak deti prijímajú „kázeň od Jehovu“, nadobúdajú múdrosť, poznanie a rozlišovaciu schopnosť, čo sú oveľa väčšie hodnoty ako striebro či zlato. — Príslovia 3:11–18.

8. Aké následky má obyčajne to, že rodičia nenaprávajú svoje deti?

Na druhej strane nie je láskavé, keď rodičia svoje deti nenaprávajú. Jehova inšpiroval Šalamúna, aby napísal: „Kto zdržuje svoj prút, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, ten ho vyhľadáva s kázňou.“ ​(Príslovia 13:24) Deti, ktoré nie sú pri výchove dôsledne naprávané, budú s veľkou pravdepodobnosťou zamerané na seba a budú nešťastné. Naproti tomu zistilo sa, že deti chápavých rodičov, ktorí stanovujú pevné hranice, majú lepší prospech v škole, lepšie vychádzajú s inými a celkovo sú šťastné. Je teda jednoznačné, že rodičia, ktorí svoje deti naprávajú, sú k nim láskaví.

9. Čo učia kresťanskí rodičia svoje deti a ako sa treba na tieto požiadavky pozerať?

Čo znamená naprávať deti s láskou? Rodičia musia deťom jasne vysvetliť, čo od nich očakávajú. Napríklad deti kresťanských rodičov sa od útleho detstva učia základné biblické zásady a tiež to, že je potrebné zapájať sa do rôznych stránok čistého uctievania. (2. Mojžišova 20:12–17; Matúš 22:37–40; 28:19; Hebrejom 10:24, 25) Deti musia vedieť, že o týchto požiadavkách sa nevyjednáva.

10, 11. Prečo môžu niekedy rodičia pri stanovovaní domácich pravidiel vziať do úvahy želania svojich detí?

10 Niekedy sa však možno rodičia rozhodnú zapojiť deti do vytvárania domácich pravidiel. Ak sa mladým dovolí zapojiť sa do rozhovoru o týchto pravidlách, možno bude pre nich ľahšie poslúchať ich. Napríklad pri rozhodovaní, kedy majú byť deti večer doma, môžu rodičia sami určiť konkrétnu hodinu. Ale je tu aj iná možnosť: môžu dať deťom príležitosť navrhnúť tento čas a zdôvodniť, prečo ho považujú za vhodný. Potom môžu povedať čas rodičia a vysvetliť, prečo si myslia, že vhodný je ich termín. Čo však urobiť, keď sa rodičia s deťmi nezhodnú v názore, a to sa s veľkou pravdepodobnosťou aj stane? Niekedy azda rodičia usúdia, že môžu  vyhovieť želaniu detí, ak sa tým neporušia biblické zásady. Znamená to, že sa tým zriekajú svojej autority?

11 Odpoveď na túto otázku nájdeme, keď sa zamyslíme, ako v zaobchádzaní s Lótom a jeho rodinou láskyplne uplatňoval autoritu Jehova. Keď anjeli vyvádzali Lóta, jeho manželku a dcéry zo Sodomy, povedali Lótovi: „Unikni do hornatého kraja, aby si nebol zmetený!“ Ale Lót povedal: „Prosím, nie tak, Jehova!“ Potom navrhol inú možnosť: „Prosím, toto mesto je blízko, aby som tam utiekol, a je to maličkosť. Smiem tam, prosím, uniknúť?“ Ako na to Jehova zareagoval? „Tu ti tiež prejavím ohľad.“ ​(1. Mojžišova 19:17–22) Zriekol sa tým Jehova svojej autority? Vôbec nie! Iba prihliadol na Lótovu prosbu a rozhodol sa prejaviť mu v tejto veci ešte väčšiu láskavosť. Ak ste rodičia, beriete niekedy pri stanovovaní rodinných pravidiel do úvahy želania svojich detí?

12. Čo dieťaťu pomôže pociťovať istotu?

12 Pravdaže, deti musia nielen poznať pravidlá, ale musia aj vedieť, aký trest ich čaká za ich porušenie. Keď tieto pravidlá rodičia s deťmi preberú a keď im deti porozumejú, treba ich dôsledne dodržiavať. Nie je láskavé, keď rodičia len hrozia dieťaťu zaslúženým trestom, ale nevykonajú ho. „Pretože sa rozsudok za zlý skutok nevykoná rýchlo, srdce ľudských synov sa v nich úplne naklonilo ku konaniu zla,“ píše sa v Biblii. (Kazateľ 8:11) Pochopiteľne, rodič možno nepotrestá dieťa na verejnosti ani pred rovesníkmi, aby ho nezahanbil. Ale dieťa cíti väčšiu istotu a rodičia si u neho získajú väčší rešpekt a lásku, keď vie, že ich „áno“ znamená áno a „nie“ nie — a to aj keď ide o trest. — Matúš 5:37.

13, 14. Ako môžu rodičia pri naprávaní detí napodobňovať Jehovu?

13 Ak má byť trest a jeho vykonanie prejavom lásky, musí byť prispôsobený povahe dieťaťa. „Naše dve dcéry bolo treba naprávať úplne odlišne,“ spomína si Pam. „Čo sa osvedčilo pri jednej, nešlo pri druhej.“ Jej manžel Larry vysvetľuje: „Staršia dcéra bola vzdorovitá a platila na ňu len prísnosť. Ale mladšej stačilo len dôraznejšie slovo alebo nesúhlasný pohľad.“ Áno, láskaví rodičia sa snažia zistiť, aký spôsob naprávania účinkuje na to-ktoré dieťa najviac.

14 Jehova dáva rodičom príklad v tom, že pozná silné i slabé stránky každého svojho služobníka. (Hebrejom 4:13) Okrem toho  pri trestaní nie je ani príliš prísny, ani povoľný. Svoj ľud vždy napráva „v správnej miere“. (Jeremiáš 30:11) Rodičia, poznáte silné a slabé stránky svojich detí? Dokážete tieto poznatky s láskou použiť tak, aby výchova detí priniesla požadovaný výsledok? Ak áno, potom je to dôkaz, že svoje deti naozaj milujete.

Povzbudzujte deti k úprimnosti

15, 16. Ako môžu rodičia povzbudzovať deti k úprimnosti v reči a čo sa v tom niektorým kresťanským rodičom osvedčilo?

15 Ďalšou stránkou lásky je to, že sa „neraduje... z nespravodlivosti, ale sa raduje z pravdy“. (1. Korinťanom 13:6) Ako môžu rodičia učiť deti milovať to, čo je správne a pravdivé? Základný krok je povzbudzovať ich úprimne vyjadrovať svoje pocity, aj keby to, čo povedia, bolo pre rodičov ťažké prijať. Je pochopiteľné, že rodičia sa tešia, keď deti vyjadrujú myšlienky a pocity, ktoré sú v súlade s normami spravodlivosti. Niekedy však môžu úprimné slová dieťaťa odhaliť sklon k nespravodlivosti. (1. Mojžišova 8:21) Ako by mali vtedy rodičia zareagovať? Ich okamžitá reakcia by mohla byť hneď ho potrestať za to, čo povedalo. Ak by zareagovali takto, dieťa by sa rýchlo naučilo hovoriť len to, čo si myslí, že rodičia chcú počuť. Pravdaže, za neúctivú reč treba dieťa okamžite napomenúť. Ale je rozdiel učiť deti, ako slušne komunikovať, a diktovať im, čo majú hovoriť.

16 Ako môžu rodičia povzbudzovať deti k úprimnosti v reči? Spomínaná Aleah hovorí: „Snažili sme sa nereagovať prehnane, keď nám deti povedali niečo, čo nás podráždilo, a vďaka tomu u nás vznikla atmosféra, v ktorej sa každý mohol otvorene vyjadrovať.“ Otec, ktorý sa volá Tom, vraví: „Povzbudzovali sme dcéru, aby sa vyjadrovala, aj keď nesúhlasí s tým, čo si myslíme my. Vnímali sme to tak, že keby sme ju zakaždým zahriakli a nanucovali jej svoj názor, znechutilo by ju to a naučila by sa nehovoriť nám, čo má naozaj na srdci. Na druhej strane to, že sme si ju vypočuli, ju povzbudzovalo, aby si aj ona vypočula nás.“ Pochopiteľne, deti majú poslúchať rodičov. (Príslovia 6:20) Ale otvorená komunikácia umožňuje rodičom, aby pomohli deťom naučiť sa premýšľať. Vincent, ktorý má štyri deti, hovorí: „Často sme rozoberali výhody a nevýhody nejakej situácie, aby deti samy pochopili, čo by bolo najlepšie urobiť. Tak sa naučili rozmýšľať.“ — Príslovia 1:1–4.

17. Čím si môžu byť rodičia istí?

17 Pravda, žiaden rodič nedokáže dokonale uplatňovať biblické rady na výchovu detí. Ale aj tak si môžete byť istí, že deti vám budú veľmi vďačné za úsilie vychovávať ich trpezlivým, láskavým a milujúcim spôsobom. A Jehova takúto vašu snahu určite požehná. (Príslovia 3:33) Veď napokon všetci kresťanskí rodičia chcú, aby sa ich deti naučili milovať Jehovu tak, ako ho milujú oni sami. Ako môžu dosiahnuť tento ušľachtilý cieľ? O niektorých metódach sa bude hovoriť v nasledujúcom článku.

Spomínaš si?

• Ako môže pochopenie pomôcť rodičovi prejavovať trpezlivosť?

• Ako súvisí láskavosť s naprávaním?

• Prečo je veľmi dôležité, aby bola medzi rodičmi a deťmi úprimná komunikácia?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 23]

Rodičia, pamätáte si, aké to bolo, keď ste sami boli deťmi?

[Obrázok na strane 24]

Povzbudzujete deti, aby sa s vami rozprávali úprimne a otvorene?