Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Choď sa umyť do rybníka Siloám“

„Choď sa umyť do rybníka Siloám“

 „Choď sa umyť do rybníka Siloám“

JEŽIŠ položil slepému na oči blato a potom mu povedal: „Choď sa umyť do rybníka Siloám.“ Muž to urobil, „a keď sa vrátil, videl“. (Ján 9:6, 7) Kde sa nachádzal rybník Siloám? Jeden nedávny archeologický objav na to vrhol nové svetlo.

Mnohí turisti navštívili v Jeruzaleme miesto známe ako rybník Siloám v presvedčení, že je to skutočne rybník spomenutý v Jánovi 9:7. Je na konci Ezechiášovho tunela — 530-metrového vodného tunela, ktorý bol vybudovaný v ôsmom storočí pred n. l. Tento rybník sa však datuje do štvrtého storočia n. l. Vybudovali ho byzantskí „kresťania“, ktorí sa mylne domnievali, že rybník spomenutý v Jánovom evanjeliu sa nachádzal na konci tohto tunela.

V roku 2004 však archeológovia objavili ďalší rybník a dospeli k záveru, že toto je skutočný rybník Siloám, ktorý existoval v čase, keď bol na zemi Ježiš. Nachádza sa asi sto metrov juhovýchodne od miesta, ktoré sa doteraz mylne považovalo za siloámsky rybník. Ako sa ho podarilo objaviť? Mesto potrebovalo v tej oblasti opraviť kanalizačné potrubie, a tak tam boli poslaní robotníci s ťažkými mechanizmami. Jeden archeológ, ktorý pracoval neďaleko, pozoroval robotníkov pri výkopových prácach a zbadal dva schody, ktoré sa tam objavili. Práce boli zastavené a s povolením  Israeli Antiquities Authority sa na tomto mieste začalo s archeologickými vykopávkami. Už bola odkrytá jedna strana rybníka, dlhá 70 metrov, a dva rohy.

Niekoľko mincí, ktoré sa našli počas vykopávok, sa datuje do druhého, tretieho a štvrtého roku vzbury Židov proti Rímu. Táto vzbura prebiehala v rokoch 66 až 70 n. l. Mince teda dokazujú, že rybník bol používaný až do roku 70 n. l., keď Rimania zničili Jeruzalem. Časopis Biblical Archaeology Review uvádza takýto záver: „Rybník bol... používaný do konca vzbury, po ktorej bol opustený. Táto oblasť, najnižšie miesto v celom Jeruzaleme, nebola znovu obývaná až do obdobia Byzantskej ríše. Zimné dažde, rinúce sa dolu údolím, každý rok naplavovali do rybníka ďalšiu vrstvu bahna. A keď Rimania mesto zničili, rybník už viac nikto nečistil. V priebehu stáročí sa nahromadila hrubá vrstva bahna a rybník časom úplne zmizol. Archeológovia ho objavili pod nánosom bahna, ktoré na niektorých miestach dosahovalo takmer tri metre.“

Prečo sa úprimní bádatelia Biblie zaujímajú o to, kde sa nachádzal rybník Siloám? Lebo im to pomáha lepšie pochopiť geografiu Jeruzalema prvého storočia, tak často spomínaného v správach o Ježišovom živote a službe.

[Obrázok na strane 7]

Novoobjavený rybník Siloám

[Prameň ilustrácie]

© 2003 BiblePlaces.com