Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Je vzkriesenie pre teba skutočné?

Je vzkriesenie pre teba skutočné?

 Je vzkriesenie pre teba skutočné?

„Nastane vzkriesenie.“ — SKUTKY 24:15.

1. Prečo sa smrť zdá nevyhnutnou?

„NA TOMTO svete nie je isté nič — okrem smrti a daní.“ Tieto slová, ktoré v roku 1789 napísal americký štátnik Benjamin Franklin, považujú niektorí ľudia za výstižné. Napriek tomu mnoho nepoctivých ľudí podvádza na daniach. Smrť sa zdá oveľa istejšia. Vlastnými silami jej skôr či neskôr nikto neunikne. Prenasleduje každého z nás. Nenásytný šeol — všeobecný hrob ľudstva — pohlcuje našich milovaných. (Príslovia 27:20) Ale zamysli sa nad jednou utešujúcou myšlienkou.

2, 3. a) Prečo nie je smrť až taká istá, ako si mnoho ľudí myslí? b) Čomu sa budeme venovať v tomto článku?

Jehovovo Slovo dáva spoľahlivú nádej na vzkriesenie, na možnosť byť opäť privedený k životu. Nie je to len sen. A žiadna sila vo vesmíre nezabráni Jehovovi splniť túto nádej. Pre niektorých ľudí však nie je smrť až taká istá, ako si to dnes mnohí myslia. Prečo? Lebo „veľké súženie“, ktoré sa skoro začne, prežije nespočetný „veľký zástup“. (Zjavenie 7:9, 10, 14) Títo ľudia budú ďalej žiť s vyhliadkou na večný život. Teda smrť nie je pre nich nevyhnutnosťou. Navyše ‚smrť má byť zničená‘. — 1. Korinťanom 15:26.

O vzkriesení musíme byť presvedčení rovnako pevne ako apoštol Pavol, ktorý povedal: „Nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých.“ ​(Skutky 24:15) Zamyslime sa nad troma otázkami súvisiacimi so vzkriesením. Prvá je: Prečo je táto nádej taká spoľahlivá? Druhá: Ako môžeš ty osobne nachádzať útechu v nádeji na vzkriesenie? A tretia: Ako môže táto nádej ovplyvňovať tvoj terajší spôsob života?

Vzkriesenie je isté

4. V akom zmysle je vzkriesenie základnou súčasťou Jehovovho predsavzatia?

Istotu vzkriesenia zaručuje viacero činiteľov. V prvom rade, vzkriesenie je základnou súčasťou Jehovovho predsavzatia. Pamätaj na to, že k hriechu s jeho nevyhnutným následkom — smrťou — priviedol ľudstvo  Satan. Preto o ňom Ježiš povedal: „Ten bol vrahom, keď začal.“ ​(Ján 8:44) No Jehova sľúbil, že jeho „žena“, čiže nebeská organizácia podobná manželke, privedie na svet „semeno“, ktoré rozmliaždi hlavu „prahada“, teda úplne zničí Satana. (1. Mojžišova 3:1–6, 15; Zjavenie 12:9, 10; 20:10) Ako Jehova postupne odhaľoval svoje predsavzatie s mesiášskym Semenom, ukázalo sa, že Semeno urobí viac než len to, že zničí Satana. V Božom Slove sa píše: „Preto sa zjavil Boží Syn, aby zničil Diablove diela.“ ​(1. Jána 3:8) Najzávažnejším Satanovým dielom, ktoré chce Jehova prostredníctvom Ježiša Krista odstrániť alebo zničiť, je smrť zapríčinená hriechom, ktorý sme zdedili po Adamovi. Na to je nevyhnutná Ježišova výkupná obeť a vzkriesenie. — Skutky 2:22–24; Rimanom 6:23.

5. Ako bude vzkriesením oslávené Jehovovo meno?

Jehova je rozhodnutý osláviť svoje sväté meno. Satan hanobí Božie meno a podporuje lži. Adamovi a Eve naklamal, že ‚určite nezomrú‘, keď zjedia z ovocia, ktoré im Boh zakázal. (1. Mojžišova 2:16, 17; 3:4) Od tých čias Satan podporuje ďalšie také lži, napríklad falošnú náuku, že duša prežíva smrť tela. Ale vzkriesením Jehova jasne odhalí nepravdivosť všetkých takých tvrdení. Raz a navždy dokáže, že jedine on je Zachovávateľ a Obnovovateľ života.

6, 7. Čo cíti Jehova v spojitosti so vzkriesením ľudí a odkiaľ vieme o jeho pocitoch?

Jehova túži vzkriesiť ľudí. Z Biblie jasne vidíme, čo Jehova cíti v spojitosti so vzkriesením. Zamysli sa napríklad nad nasledujúcimi inšpirovanými slovami verného Jóba: „Keď zomrie telesne schopný muž, môže znovu ožiť? Po všetky dni svojej nútenej služby budem čakať, kým príde moja úľava. Zavoláš, a ja ti odpoviem. Zatúžiš po diele svojich rúk.“ ​(Jób 14:14, 15) Čo znamenajú tieto slová?

Jób vedel, že keď zomrie, bude čakať v spánku smrti. Na ten čas sa pozeral ako na „nútenú službu“, čas nedobrovoľného čakania na úľavu. Ale vôbec nepochyboval o tom, že úľava príde. Mal v tom úplnú istotu. Prečo? Lebo poznal Jehovove pocity. Jehova ‚zatúži‘ opäť vidieť svojho verného služobníka. Áno, Boh túži priviesť späť k životu spravodlivých ľudí. A možnosť žiť navždy v pozemskom raji dá aj ďalším ľuďom. (Lukáš 23:43; Ján 5:28, 29) Kto tomu môže zabrániť, keď je to Božia vôľa?

8. Ako Jehova „zaobstaral záruku“ našej nádeje do budúcnosti?

Zárukou našej nádeje do budúcnosti je vzkriesenie Ježiša. Keď Pavol prednášal v Aténach, vyhlásil: „[Boh] určil deň, v ktorom chce súdiť obývanú zem v spravodlivosti mužom, ktorého ustanovil, a zaobstaral záruku všetkým tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.“ ​(Skutky 17:31) Niektorí poslucháči sa Pavlovi po slovách o vzkriesení posmievali. Niekoľkí však uverili. Možno ich upútala práve myšlienka záruky vzkriesenia. Vzkriesením Ježiša vykonal Jehova najväčší zázrak. Svojho Syna priviedol k životu ako mocnú duchovnú bytosť. (1. Petra 3:18) Po vzkriesení dostal Ježiš ešte vyššie postavenie, než mal pred príchodom na zem. Ako nesmrteľná a po Jehovovi druhá najmocnejšia bytosť sa teraz môže ujať úžasných úloh od svojho Otca. Prostredníctvom neho Jehova vzkriesi všetkých ostatných k životu buď v nebi, alebo na zemi. Sám Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život.“ ​(Ján 5:25; 11:25) Vzkriesením Syna dal Jehova všetkým verným záruku nádeje na vzkriesenie.

9. Ako Biblia potvrdzuje reálnosť vzkriesenia?

 Vzkriesenie sa udialo pred očitými svedkami a bolo zapísané do Božieho Slova. Biblia obsahuje podrobný opis ôsmich prípadov, keď boli ľudia privedení k životu na zemi. Tieto zázraky sa neuskutočnili v tajnosti, ale verejne, často v prítomnosti svedkov. Lazara, ktorý bol už štyri dni mŕtvy, Ježiš vzkriesil pred zástupom smútiacich — teda nepochybne aj pred členmi Lazarovej rodiny, priateľmi a susedmi. Tento dôkaz toho, že Ježiša poslal Boh, bol taký mocný, že ani Ježišovi náboženskí nepriatelia nikdy nespochybnili, čo sa stalo. Naopak, kuli plány, že zabijú nielen Ježiša, ale aj Lazara! (Ján 11:17–44, 53; 12:9–11) A tak môžeme mať istotu, že vzkriesenie nastane. Boh dal zaznamenať minulé prípady vzkriesenia, aby nás utešil a aby posilnil našu vieru.

Ako nachádzať útechu v nádeji na vzkriesenie

10. Čo nám pomôže získavať útechu z biblických správ o vzkriesení?

10 Túžiš po úteche, ak ti hrozí, že zomrieš? Spoľahlivým zdrojom útechy sú napríklad biblické správy o vzkriesení. Keď si ich budeš čítať, rozjímať o nich a predstavovať si zapísané udalosti, nádej na vzkriesenie bude pre teba skutočnejšia. (Rimanom 15:4) Nie sú to len rozprávky. Tieto udalosti sa naozaj stali skutočným ľuďom, takým, ako sme my; ľuďom, ktorí žili v reálnom čase na reálnom mieste. Sústreďme sa krátko na jeden príklad — na prvé vzkriesenie zaznamenané v Biblii.

11, 12. a) Aká tragédia postihla vdovu z Carefatu a ako vdova spočiatku reagovala? b) Opíš, aký skutok pre vdovu urobil Eliáš so silou od Jehovu.

11 Predstav si túto scénu: Už niekoľko týždňov býva prorok Eliáš ako hosť v miestnosti na streche domu vdovy z Carefatu. Časy sú ťažké. V krajine je sucho a hlad. Mnoho ľudí umiera. Jehova už prostredníctvom Eliáša odmenil vieru tejto prostej vdovy zázrakom, keď bola so synom na pokraji vyhladovania. Mali už len jedno jedlo a Boh im zázračne prostredníctvom Eliáša zaistil zásobu múky a oleja, ktoré sa dlhší čas nemíňali. Teraz ju však postihla tragédia. Dieťa náhle  ochorelo a zakrátko prestalo dýchať. Aká rana to pre ňu bola! Už život bez muža bol ťažký a teraz prišla aj o jediné dieťa. V žiali z toho dokonca obviňuje Eliáša a jeho Boha, Jehovu. Čo urobí prorok?

12 Nekarhá ju za bezdôvodné obvinenie, ale hovorí: „Daj mi svojho syna.“ Vynáša mŕtve dieťa do strešnej izby a opakovane sa modlí o to, aby sa mu vrátil život. Jehova napokon zasahuje. Predstav si, ako sa Eliášova tvár rozžiarila, keď videl, že chlapcova hruď sa dvíha. Oči dieťaťa sa otvárajú a žiaria životom. Eliáš prináša chlapca matke a hovorí: „Vidíš, tvoj syn je nažive.“ Jej radosť sa nedá ani opísať. Hovorí: „Teraz skutočne viem, že si Boží muž a že Jehovovo slovo v tvojich ústach je pravé.“ ​(1. Kráľov 17:8–24) Jej viera v Jehovu a jeho zástupcu je silnejšia než kedykoľvek predtým.

13. Prečo nám dnes prináša útechu správa o tom, že Eliáš vzkriesil syna vdovy?

13 Rozjímanie o takých správach ťa iste veľmi utešuje. Je úplne zrejmé, že Jehova dokáže poraziť nášho nepriateľa, smrť! Len si predstav, keď sa taká radosť, akú mala vdova, bude pri všeobecnom vzkriesení mŕtvych opakovať tisícekrát! Veľká radosť zavládne aj v nebesiach, lebo Jehova sa teší na čas, keď dá Synovi pokyn, aby začal kriesiť ľudí v celosvetovom meradle. (Ján 5:28, 29) Vzala ti smrť niekoho blízkeho? Aké úžasné je vedieť, že Jehova môže mŕtvym vrátiť život a že to aj urobí!

Tvoja nádej a tvoj život dnes

14. Ako môže nádej na vzkriesenie ovplyvňovať tvoj život?

14 Ako môže nádej na vzkriesenie ovplyvňovať tvoj terajší spôsob života? Môže ťa posilňovať v ťažkostiach, v náročných situáciách, v prenasledovaní alebo v nebezpečenstve. Satan chce, aby si sa tak desil smrti, že dobrovoľne vymeníš rýdzosť za prázdne sľuby bezpečia. Pamätaj, čo Satan povedal Jehovovi: „Všetko, čo človek má, dá za svoju dušu.“ ​(Jób 2:4) Tým ohovoril nás všetkých, teda aj teba. Naozaj prestaneš slúžiť Bohu, ak sa dostaneš do nebezpečenstva? Keď budeš rozjímať o nádeji na vzkriesenie, posilníš si odhodlanie ďalej konať vôľu svojho nebeského Otca.

15. Ako nás môžu v nebezpečenstve utešovať Ježišove slová z Matúša 10:28?

15 Ježiš povedal: „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej  sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.“ ​(Matúš 10:28) Nemusíme sa báť Satana ani ľudí, ktorí slúžia jeho zámerom. Pravda, niektorí azda majú moc uškodiť nám alebo nás dokonca usmrtiť. Ale aj to najhoršie, čo nám môžu urobiť, je len dočasné. Jehova môže a chce odstrániť všetky škody spôsobené jeho verným služobníkom, dokonca ich môže vzkriesiť. Jedine Jehova si zaslúži, aby sme sa ho báli, aby sme mali pred ním posvätnú bázeň a aby sme mali k nemu hlbokú úctu. Jedine on má moc vziať človeku život i všetky vyhliadky na budúci život tým, že zničí telo i dušu v gehenne. Aké je to vynikajúce, že Jehova ti takú budúcnosť vôbec nepraje! (2. Petra 3:9) Vďaka nádeji na vzkriesenie môžeme mať my Boží služobníci vždy istotu, že sme v bezpečí. Kým sme verní, máme pred sebou večný život a Satan ani jeho prisluhovači s tým nemôžu nič urobiť. — Žalm 118:6; Hebrejom 13:6.

16. Ako náš názor na vzkriesenie vplýva na naše poradie hodnôt?

16 Ak je pre nás nádej na vzkriesenie skutočná, môže formovať náš postoj k životu. Uvedomujeme si, že „či žijeme, či umierame, patríme Jehovovi“. (Rimanom 14:7, 8) Preto keď si stanovujeme poradie hodnôt, uplatňujeme Pavlovu radu: „Prestaňte [sa] utvárať podľa tohto systému vecí, ale sa premieňajte obnovením svojej mysle, aby ste sa sami presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa.“ ​(Rimanom 12:2) Mnoho ľudí sa horúčkovito snaží uspokojiť každú túžbu, každú ambíciu, každý rozmar. Keďže sa na život pozerajú ako na niečo krátkodobé, až zúfalo sa ženú za pôžitkami, a ak aj majú nejaké náboženstvo, určite nie je v súlade s ‚dokonalou Božou vôľou‘.

17, 18. a) Ako sa v Jehovovom Slove uznáva krátkosť ľudského života, ale čo nám chce Boh dať? b) Čo nás podnecuje chváliť Jehovu?

17 Niet pochýb, život je krátky. „Istotne [sa] rýchle pomíňa a my odlietame“, možno po 70 alebo 80 rokoch. (Žalm 90:10) Ľudia sú pominuteľní, sú ako zelená tráva, ako prechádzajúci tieň, ako výpar. (Žalm 103:15; 144:3, 4) Ale Božím predsavzatím nebolo, aby sme niekoľko desaťročí rástli a nadobúdali určitú múdrosť a skúsenosti a potom ďalších len niekoľko desaťročí starli, chorľaveli a napokon zomreli. Jehova vytvoril ľudí s túžbou žiť večne. „Neurčitý čas vložil do ich srdca,“ čítame v Biblii. (Kazateľ 3:11) Je Boh krutý, že by nám dal nádej a neumožnil zažiť jej splnenie? Nie, „Boh je láska“. (1. Jána 4:8) Vzkriesi ľudí, ktorí zomreli, a umožní im žiť večne.

18 Vďaka nádeji na vzkriesenie môžeme mať bezpečnú budúcnosť. Nemusíme sa horúčkovito snažiť okamžite využiť všetky svoje schopnosti a možnosti. Nemusíme užívať chátrajúci svet „naplno“. (1. Korinťanom 7:29–31; 1. Jána 2:17) Na rozdiel od ľudí, ktorí nemajú skutočnú nádej, my máme úžasný dar: vieme, že ak zostaneme verní Jehovovi Bohu, budeme mať celú večnosť na to, aby sme ho chválili a tešili sa zo života. Preto rozhodne denne chváľme Jehovu, ktorý zaručuje splnenie nádeje na vzkriesenie!

Ako by si odpovedal?

• Čo by malo pre nás znamenať vzkriesenie?

• Aké činitele zaručujú istotu nádeje na vzkriesenie?

• Ako môžeš čerpať útechu z nádeje na vzkriesenie?

• Aký účinok môže mať nádej na vzkriesenie na tvoj spôsob života?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 28]

Jób vedel, že Jehova túži vzkriesiť spravodlivých

[Obrázok na strane 29]

„Vidíš, tvoj syn je nažive“