Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Hľadanie spoľahlivých rád

Hľadanie spoľahlivých rád

 Hľadanie spoľahlivých rád

Ako si môžem chrániť zdravie?

Čo môžem urobiť, aby bol môj rodinný život šťastnejší?

Čo mi môže pomôcť udržať si zamestnanie?

ZAMÝŠĽALI ste sa niekedy nad niektorou z týchto otázok? Našli ste praktické rady, ktoré vám naozaj pomohli? Každoročne vychádza asi 2 000 kníh, ktoré ponúkajú rady v týchto i v ďalších dôležitých otázkach. Iba v samotnej Británii čitatelia minú ročne až 80 miliónov libier (asi 120 miliónov eur) na knihy, ktoré ponúkajú rady, ako zvládnuť náročné problémy, s ktorými sa v živote stretávajú. V Spojených štátoch obrat z predaja príručiek na sebazdokonaľovanie dosiahne ročne približne 600 miliónov dolárov. Teda určite nie ste jediný, kto hľadá rady, ako sa vyrovnať s nárokmi každodenného života.

O radách, ktoré sa nachádzajú v tejto záplave publikácií, autor jednej takejto príručky povedal: „V mnohých nových knihách sa iba opakuje to, čo už bolo napísané.“ Skutočne, veľa rád, ktoré sa nachádzajú v týchto knihách, iba odráža múdrosť, ktorá bola zapísaná v jednej z najstarších kníh sveta. Táto kniha je nepochybne najrozšírenejšou publikáciou na svete. Celá alebo jej časti boli preložené približne do 2 400 jazykov. Na celej zemi bolo vytlačených celkovo vyše 4,6 miliardy jej výtlačkov. Tou knihou je Biblia.

Biblia priamo hovorí: „Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti.“ ​(2. Timotejovi 3:16) Pravda, Biblia nebola napísaná ako nejaká príručka na sebazdokonaľovanie. Jej hlavným cieľom je ukázať, aká je Božia vôľa s ľudstvom. Napriek tomu Biblia obsahuje veľa informácií o tom, ako sa vyrovnať s problémami, s ktorými sa všetci stretávame, a ukazuje, že keď sa ľudia držia jej rád, je to na ich úžitok. (Izaiáš 48:17, 18) Uplatňovanie jej praktických rád vždy vedie k úspechu, bez ohľadu na to, aké má človek vzdelanie, k akej etnickej skupine patrí alebo z akého kultúrneho prostredia pochádza. Nasledujúci článok vám pomôže, aby ste sami posúdili, či to, čo Biblia hovorí v takých otázkach ako zdravie, rodina či zamestnanie, je naozaj praktické.