Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Záleží na tom, ktoré náboženstvo si vyberiete?

Záleží na tom, ktoré náboženstvo si vyberiete?

 Záleží na tom, ktoré náboženstvo si vyberiete?

VÄČŠINA z nás je rada, keď si má v obchodoch z čoho vybrať. Keď na trhu ponúkajú rôzne ovocie a zeleninu, vyberieme si, čo máme najradšej a čo je dobré pre našu rodinu. Ak je v obchode s odevmi cenovo prijateľný široký sortiment šiat mnohých štýlov a farieb, môžeme si vybrať tie, ktoré nám najviac pristanú. Niektoré rozhodnutia, ktoré v živote robíme, sú iba vecou osobného vkusu. Iné však majú na náš život väčší vplyv — napríklad výber zdravej stravy či múdrych priateľov. A ako je to s výberom náboženstva? Mal by byť náš spôsob uctievania iba vecou osobného vkusu? Alebo je to niečo, čo v podstatnej miere ovplyvňuje to, ako sa nám bude v živote dariť?

Ľudia si majú možnosť vybrať z množstva rôznych náboženstiev. Veľa krajín dnes zaručuje náboženskú slobodu a ľudia pociťujú stále menšie zábrany opustiť náboženstvo svojich rodičov. Z jedného prieskumu v Spojených štátoch vyplynulo, že 80 percent Američanov „verí, že cestou k záchrane nemusí byť len jedno náboženstvo“. Podľa toho istého prieskumu „každý piaty respondent povedal, že v dospelosti zmenil náboženstvo“. Istý prieskum v Brazílii zas odhalil, že takmer štvrtina Brazílčanov zmenila svoje náboženstvo.

V minulosti ľudia zanietene debatovali o náukách, ktoré odlišujú jedno náboženstvo od druhého. Dnes je populárny názor: ‚Nezáleží na tom, ktoré náboženstvo si vyberiete.‘ Ale je to naozaj tak? Môže mať váš výber náboženstva vplyv na váš život?

Tak ako rozumný zákazník kladie otázky týkajúce sa ponúkaného tovaru a jeho pôvodu, je múdre zamyslieť sa tiež  nad otázkou: ‚Ako všetky tie náboženstvá vznikli a prečo?‘ Biblia dáva odpoveď.

Ako vznikajú nové náboženstvá

Takmer tisíc rokov predtým, ako prišiel na zem Ježiš, kráľ Jeroboám zaviedol v starovekom Izraeli nové náboženstvo. Jeroboám bol prvým kráľom nezávislého severného izraelského kráľovstva. Potreboval zjednotiť ľud a získať ho na svoju stranu. „Kráľ sa... poradil a urobil dve zlaté teľatá a povedal ľudu: ‚Je to pre vás priveľa, aby ste vychádzali do Jeruzalema. Tu je tvoj boh, Izrael.‘“ ​(1. Kráľov 12:28) Tento kráľ chcel zjavne využiť náboženstvo, aby získal lojálnosť ľudí, ktorí predtým lipli na Jeruzaleme, kam chodili uctievať. Náboženstvo, ktoré zaviedol Jeroboám, pretrvalo celé stáročia. Nakoniec však viedlo k smrti miliónov ľudí, keď Boh volal odpadlícky izraelský národ na zodpovednosť. Jeroboámovo náboženstvo bolo prostriedkom na dosiahnutie politických cieľov. Podobne niektoré štátne náboženstvá, ktoré pretrvávajú dodnes, boli zavedené v snahe posilniť politickú moc.

Apoštol Pavol odhalil aj ďalšiu pohnútku, ktorá vedie ľudí k tomu, aby zaviedli nové náboženstvo, keď povedal: „Viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás utláčajúci vlci a nebudú nežne zaobchádzať so stádom. A z vás samých povstanú muži a budú hovoriť prevrátené veci, aby odviedli za sebou učeníkov.“ ​(Skutky 20:29, 30) Pyšní vodcovia často zakladajú náboženské hnutia, aby upútali pozornosť na seba. Cirkvi, ktoré nepravdivo tvrdia, že sú kresťanské, sú rozdrobené mnohými rozkolmi.

Komu sa chcú páčiť?

Niektorí môžu pri zakladaní nového náboženstva vychádzať z toho, čo chcú ľudia. Napríklad v časopise Economist bol uvedený článok o takzvaných megacirkvách v Spojených štátoch. Písalo sa v ňom, že tieto cirkvi sa rozrastajú preto, lebo sú „založené na rovnakom princípe ako všetky úspešné obchodné spoločnosti: na prvom mieste je zákazník“. Niektoré megacirkvi sa vyznačujú tým, že „spestrujú bohoslužby videonahrávkami, drámami a modernou hudbou“. Niektorí náboženskí vodcovia týchto cirkví tvrdia, že učia svojich členov, ako byť „bohatý, zdravý a bezstarostný“. Hoci takéto cirkvi sú kritizované, že sú súčasťou zábavného priemyslu či obchodu s návodmi na sebazdokonaľovanie, ako sa uvádza v tom istom zdroji, „jednoducho reagujú na dopyt“. V závere správy sa píše: „Splynutie obchodu a náboženstva je priam neuveriteľne úspešné.“

Hoci iné náboženstvá možno nemajú až taký nápadne obchodný charakter, cirkvi, ktoré „reagujú na dopyt“, sú pre nás pripomienkou Pavlových varovných slov. Pavol napísal: „Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale budú si zhromažďovať učiteľov podľa svojich žiadostí, aby im šteklili uši; a odvrátia uši od pravdy, a obrátia sa k falošným príbehom.“ — 2. Timotejovi 4:3, 4.

Keďže mnohé náboženstvá vznikli skôr na základe túžby po politickej moci, prestíži a popularite než na základe túžby páčiť sa Bohu, neprekvapuje, že náboženstvo je zapletené do takého skazeného konania, ako je zneužívanie detí, podvody, vojny či terorizmus. Náboženstvo je až príliš často podvodom. Ako sa môžete vyhnúť tomu, aby ste neboli podvedení?

[Zvýraznený text na strane 4]

Mnohé náboženstvá vznikli skôr na základe túžby po politickej moci, prestíži a popularite než na základe túžby páčiť sa Bohu