Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Deti, poslúchajte svojich rodičov“

„Deti, poslúchajte svojich rodičov“

 „Deti, poslúchajte svojich rodičov“

„Deti, poslúchajte svojich rodičov v spojení s Pánom, lebo je to spravodlivé.“ — EFEZANOM 6:1.

1. Ako ťa môže poslušnosť ochrániť?

MOŽNO sme dnes nažive vďaka tomu, že sme poslúchli nejaké varovanie, kým iní už možno nežijú, lebo ho neposlúchli. Možno to bolo také varovanie, aké dostávame od nášho ‚obdivuhodne vytvoreného‘ tela. (Žalm 139:14) Naše oči môžu vidieť tmavé mračná a uši môžu počuť burácanie hromu. Potom elektrický náboj vo vzduchu spôsobí, že sa nám začnú dvíhať vlasy na hlave. Pre tých, ktorí boli poučení o možných nebezpečenstvách, sú to varovné signály. Znamená to, že sa majú skryť, lebo sa blíži búrka s bleskami a krupobitím, čo môže byť životu nebezpečné.

2. Prečo deti potrebujú byť varované a prečo by mali poslúchať svojich rodičov?

Vy, mladí, potrebujete byť varovaní pred možnými nebezpečenstvami a vaši rodičia sú zodpovední za to, aby vás pred nimi varovali. Možno sa vám v mysli vybaví, ako vám hovorili: „Nechytaj sa sporáka. Môžeš sa popáliť.“ Alebo: „Nechoď blízko k vode. Je to nebezpečné.“ Alebo: „Skôr než prejdeš cez cestu, pozri sa doľava i doprava.“ Je smutné, že niektoré deti utrpeli zranenie alebo dokonca zomreli, lebo neposlúchli. Poslúchať rodičov je „spravodlivé“ — správne a vhodné. Je to tiež múdre. (Príslovia 8:33) V inom biblickom texte sa píše, že je to „milé“ nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi. A poslúchať rodičov je v skutočnosti Boží príkaz. — Kolosanom 3:20; 1. Korinťanom 8:6.

Poslušnosť prináša trvalú odmenu

3. Čo pre väčšinu z nás znamená „skutočný život“ a ako ho deti môžu získať?

Poslušnosť rodičom ťa chráni už počas „terajšieho života“, ale umožní ti tiež tešiť sa zo života, „ktorý má prísť“, zo „skutočného života“. (1. Timotejovi 4:8; 6:19) Pre väčšinu z nás skutočný život znamená nekonečný život na zemi v Božom novom svete, ktorý Jehova sľubuje tým, ktorí verne dodržiavajú jeho prikázania. K veľmi dôležitým prikázaniam patrí aj: „‚Cti svojho otca a svoju matku,‘ čo je prvé prikázanie so sľubom: ‚Aby sa ti dobre darilo a aby si zotrval dlhý čas na zemi.‘“ Teda ak poslúchaš svojich rodičov, budeš šťastný. Budeš mať istú budúcnosť a nádej na večný život na rajskej zemi! — Efezanom 6:2, 3.

4. Ako si môžu deti ctiť Boha a mať z toho úžitok?

Keď si ctíš svojich rodičov tým, že ich poslúchaš, ctíš si aj Boha, lebo On ti prikazuje, aby si ich poslúchal. Zároveň je to na tvoje dobro. „Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok,“ píše sa v Biblii. (Izaiáš 48:17; 1. Jána 5:3) Aký úžitok máš z toho, že si poslušný? Robíš tým radosť rodičom a oni na to určite budú reagovať tak, že sa budú snažiť urobiť radosť tebe. (Príslovia 23:22–25) Ale najdôležitejšie je, že keď poslúchaš, robíš radosť svojmu nebeskému Otcovi a On ťa odmení úžasným spôsobom! Zamyslime sa teraz nad tým, ako Jehova požehnával a ochraňoval Ježiša, ktorý o sebe  povedal: „Vždy robím to, čo sa mu páči.“ — Ján 8:29.

Ježiš bol pracovitý

5. Prečo môžeme predpokladať, že Ježiš bol pracovitý?

Ježiš bol Máriiným prvorodeným synom. Jeho adoptívny otec Jozef bol tesár. Aj Ježiš sa stal tesárom. Vykonávať toto remeslo sa očividne naučil od Jozefa. (Matúš 13:55; Marek 6:3; Lukáš 1:26–31) Čo myslíš, ako Ježiš vykonával prácu tesára? Predtým ako bol zázračne počatý v lone panny, ktorá sa stala jeho matkou, žil v nebi. Ako zosobnená múdrosť povedal: „[Stal som sa] pri [Bohu] majstrom v diele a... tým, čo mal zvlášť rád deň čo deň.“ Ježiš už v nebi pracoval usilovne a Boh ho schvaľoval. Nemyslíš, že ako mladý človek na zemi sa rovnako usiloval, aby svoju prácu robil dobre, aby bol dobrým tesárom? — Príslovia 8:30; Kolosanom 1:15, 16.

6. a) Prečo podľa teba mladý Ježiš pravdepodobne pomáhal doma s rôznymi prácami? b) Akými spôsobmi môžu deti napodobňovať Ježiša?

Keď bol Ježiš dieťaťom, určite sa niekedy hrával rôzne hry, rovnako ako sa podľa biblického opisu hrávali aj iné deti v tých dňoch. (Zechariáš 8:5; Matúš 11:16, 17) No môžeš si byť istý, že ako najstaršie dieťa v mnohodetnej chudobnej rodine musel robiť aj domáce práce okrem toho, že sa učil tesárskemu remeslu od Jozefa. Neskôr sa Ježiš stal zvestovateľom a začal sa venovať službe do tej miery, že obetoval osobné pohodlie. (Lukáš 9:58; Ján 5:17) Vidíš spôsoby, ako môžeš napodobňovať Ježiša? Vyžadujú od teba rodičia, aby si si upratal izbu alebo urobil doma niečo iné? Povzbudzujú ťa, aby si chodil na zhromaždenia a rozprával o svojom presvedčení druhým ľuďom, a tak uctieval Boha? Ako by podľa teba reagoval na podobné požiadavky mladý Ježiš?

Usilovný v štúdiu Biblie a vynikajúci učiteľ

7. a) S kým asi Ježiš cestoval na Pesach? b) Kde bol Ježiš, keď sa ostatní vydali na cestu domov, a prečo tam bol?

Všetci mužskí členovia v izraelskej rodine dostali príkaz chodiť uctievať Jehovu do chrámu počas troch židovských sviatkov. (5. Mojžišova 16:16) Keď mal Ježiš 12 rokov, pravdepodobne celá jeho rodina sa vydala na cestu do Jeruzalema na Pesach. Išli s nimi asi aj Ježišovi nevlastní bratia a sestry. Medzi tými, ktorí cestovali s Ježišovou rodinou, mohla byť aj Salome, ktorá bola možno Máriinou sestrou, a jej manžel Zebedeus  a ich synovia Jakub a Ján, ktorí sa neskôr stali apoštolmi. * (Matúš 4:20, 21; 13:54–56; 27:56; Marek 15:40; Ján 19:25) Na spiatočnej ceste si Jozef s Máriou zrejme mysleli, že Ježiš je s ich príbuznými, a tak si spočiatku nevšimli, že nie je s nimi. Neskôr ho však začali hľadať a napokon ho po troch dňoch našli v chráme, „ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa“. — Lukáš 2:44–46.

8. Čo robil Ježiš v chráme a prečo boli ľudia ohromení?

Akým spôsobom sa Ježiš ‚vypytoval‘ učiteľov? Je možné, že sa ich nepýtal len preto, aby uspokojil svoju zvedavosť či jednoducho získal nejaké informácie. Grécke slovo, ktoré je tu použité, sa môže vzťahovať na vypočúvanie pri súdnom vyšetrovaní, a tak môže zahŕňať aj krížový výsluch. Teda hoci bol Ježiš mladý, bol taký usilovný v štúdiu Biblie, že privádzal do úžasu vzdelaných náboženských učiteľov! V Biblii čítame: „Všetci tí, čo ho počúvali, boli ohromení jeho porozumením a jeho odpoveďami.“ — Lukáš 2:47.

9. Ako môžeš nasledovať Ježišov príklad v štúdiu Biblie?

Čo myslíš, ako je možné, že v takom mladom veku dokázal Ježiš ohromiť svojím poznaním Biblie aj skúsených učiteľov? Samozrejme, mal tú výhodu, že mal bohabojných rodičov, ktorí mu od útleho detstva poskytovali duchovné poučovanie. (2. Mojžišova 12:24–27; 5. Mojžišova 6:6–9; Matúš 1:18–20) Môžeme si byť istí, že Jozef brával malého Ježiša so sebou do synagógy, aby počúval, keď sa čítali a rozoberali Písma. Máš aj ty tú výsadu, že s tebou rodičia študujú Bibliu a berú ťa so sebou na zhromaždenia? Ceníš si ich úsilie, tak ako si Ježiš cenil úsilie svojich rodičov? Rozprávaš sa s druhými o tom, čo sa dozvedáš, tak ako to robil Ježiš?

Ježiš sa ochotne podriaďoval

10. a) Prečo mali Ježišovi rodičia vedieť, kde majú Ježiša hľadať? b) Aký vynikajúci príklad dal Ježiš deťom?

10 Čo myslíš, ako sa cítili Mária s Jozefom, keď napokon po troch dňoch našli Ježiša v chráme? Určite sa im veľmi uľavilo. Ježiš bol však prekvapený, že jeho rodičia nevedeli, kde je. Obaja vedeli o tom, že Ježišovo narodenie bol zázrak. Okrem toho, hoci nepoznali všetky podrobnosti, vedeli niečo o Ježišovej budúcej úlohe Záchrancu a Vládcu Božieho Kráľovstva. (Matúš 1:21; Lukáš 1:32–35; 2:11) Preto sa ich Ježiš opýtal: „Museli ste ma hľadať? Či ste nevedeli, že musím byť v dome svojho Otca?“ Poslušne však so svojimi rodičmi odišiel z chrámu a vrátil sa domov do Nazareta. V Biblii sa píše: „Naďalej sa im podriaďoval. Jeho matka si však starostlivo uchovávala všetky tie výroky v srdci.“ — Lukáš 2:48–51.

11. Čo sa môžeš z Ježišovho príkladu naučiť o poslušnosti?

11 Zdá sa ti ľahké napodobňovať Ježiša a vždy poslúchať rodičov? Alebo si myslíš, že tvoji rodičia často nechápu, že dnes je iný svet, a ty toho vieš viac ako oni? Možno o určitých veciach vieš naozaj viac — možno o mobilných telefónoch, počítačoch či iných moderných zariadeniach. Ale uvažuj o Ježišovi, ktorý ohromil skúsených učiteľov ‚svojím porozumením a odpoveďami‘. Asi uznáš, že v porovnaní s Ježišom toho vieš veľmi málo. Napriek tomu sa Ježiš svojim rodičom ochotne podriaďoval. To však nemusí znamenať, že s ich rozhodnutiami vždy súhlasil. No aj tak „sa im [naďalej] podriaďoval“ — počas celého obdobia dospievania. Čo myslíš, aké poučenie by si si mohol  vziať z jeho príkladu? — 5. Mojžišova 5:16, 29.

Poslúchať nie je vždy ľahké

12. Ako ti poslušnosť môže zachrániť život?

12 Nie vždy je ľahké poslúchať, ako to vidno aj z toho, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi, keď chceli dve dievčatá prebehnúť cez šesťprúdovú diaľnicu namiesto toho, aby išli nadchodom. „No tak, John,“ naliehali na svojho kamaráta, keď sa vydal smerom k nadchodu. „Poď s nami.“ Keď sa zdráhal, jedno z dievčat sa mu začalo posmievať: „Ty si ale bojko!“ John sa nebál, ale povedal: „Musím poslúchať mamu.“ Keď o malú chvíľu kráčal nadchodom, začul pískanie pneumatík a pozrel sa dole práve vo chvíli, keď jeho kamarátky zrazilo auto. Jedno z dievčat zomrelo a to druhé utrpelo také ťažké zranenie, že mu musela byť amputovaná noha. Ich matka, ktorá im hovorila, aby išli nadchodom, neskôr Johnovej matke povedala: „Z celého srdca by som si priala, aby boli také poslušné ako váš syn.“ — Efezanom 6:1.

13. a) Prečo by si mal poslúchať rodičov? b) Kedy je namieste, aby dieťa neurobilo niečo, čo od neho rodič vyžaduje?

13 Prečo Boh hovorí: „Deti, poslúchajte svojich rodičov“? Keď poslúchaš svojich rodičov, poslúchaš vlastne Boha. Okrem toho, tvoji rodičia majú viac skúseností ako ty. Napríklad Johnova matka mala priateľku, ktorej dieťa zomrelo pri prechádzaní cez tú istú diaľnicu len päť rokov pred spomínanou tragédiou! Je pravda, že možno nie vždy je pre teba ľahké poslúchať rodičov, ale Boh hovorí, že by si to mal robiť. Ale v prípade, že ti rodičia — alebo niekto iný — hovoria, aby si klamal, kradol alebo robil niečo iné, čo Boh neschvaľuje, musíš „ako vládcu... viac poslúchať Boha ako ľudí“. Preto Biblia po slovách „poslúchajte svojich rodičov“ dodáva „v spojení s Pánom“. To znamená, že máš poslúchať rodičov vo všetkom, čo je v súlade s Božími zákonmi. — Skutky 5:29.

14. Prečo by pre niekoho dokonalého bolo ľahšie poslúchať, ale prečo by sa aj on musel v tomto ohľade učiť?

14 Myslíš, že by bolo pre teba vždy jednoduché poslúchať rodičov, keby si bol dokonalý — teda „nepoškvrnený, oddelený od hriešnikov“ tak ako Ježiš? (Hebrejom 7:26) Je pravda, že keby si bol dokonalý, nemal by si sklon robiť to, čo je zlé, tak ako teraz. (1. Mojžišova 8:21; Žalm 51:5) Ale aj Ježiš sa musel učiť, pokiaľ ide o poslušnosť. V Biblii o ňom čítame: „Hoci bol Synom, naučil sa poslušnosti z toho, čo vytrpel.“ ​(Hebrejom 5:8) Ako  utrpenie pomohlo Ježišovi naučiť sa poslušnosti v takom ohľade, v akom by sa jej v nebi nikdy nemusel učiť?

15, 16. Ako sa Ježiš naučil poslušnosti?

15 Vďaka Jehovovmu vedeniu Jozef s Máriou ochránili Ježiša, keď bol dieťaťom. (Matúš 2:7–23) Napokon však Boh odňal Ježišovi nadprirodzenú ochranu. Ježiš trpel duševne i telesne až do takej miery, že ako čítame v Biblii, „obetoval... pokorné prosby a tiež prosebné žiadosti so silnými výkrikmi a slzami“. (Hebrejom 5:7) Kedy to bolo?

16 Zvlášť v posledných hodinách Ježišovho života na zemi, keď Satan podnikol totálny útok, aby zlomil jeho rýdzosť. Ježiša očividne veľmi trápilo pomyslenie na to, že keď zomrie ako nejaký zločinec, vrhne to zlé svetlo na jeho Otca. Tak ho to trápilo, že keď sa v Getsemanskej záhrade „modlil... jeho pot bol ako kvapky krvi, ktoré padali na zem“. O niekoľko hodín zomieral na mučeníckom kole takou bolestivou smrťou, že sa nemohol ubrániť ‚silným výkrikom a slzám‘. (Lukáš 22:42–44; Marek 15:34) Tak sa „naučil... poslušnosti z toho, čo vytrpel“, a tým rozradostnil srdce svojho Otca. Ježiš je dnes v nebi a chápe, aké je to pre nás často náročné, keď sa snažíme poslúchať. — Príslovia 27:11; Hebrejom 2:18; 4:15.

Uč sa poslúchať

17. Ako by sme sa mali pozerať na to, keď sme usmerňovaní?

17 Keď ťa otec s mamou usmerňujú, je to dôkaz, že chcú pre teba to najlepšie a že ťa milujú. V Biblii čítame: „Veď ktorého syna otec nekázni?“ Nebolo by smutné, keby ťa tvoji rodičia nemilovali dosť na to, aby si našli čas a snažili sa ťa naprávať? Podobne aj Jehova ťa napráva preto, lebo ťa miluje. „Žiadne káznenie sa pravdaže v prítomnosti nezdá radostné, ale zarmucujúce; a predsa tým, čo boli ním cvičení, prináša potom pokojné ovocie, spravodlivosť.“ — Hebrejom 12:7–11.

18. a) O čom svedčí láskavé usmerňovanie? b) V akom pozitívnom ohľade formovalo takéto usmerňovanie ľudí, ktorých poznáš?

18 Staroveký izraelský kráľ Šalamún, o ktorom sa Ježiš zmienil pre jeho veľkú múdrosť, hovoril o potrebe láskyplného rodičovského naprávania slovami: „Kto zdržuje svoj prút, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, ten ho vyhľadáva s kázňou.“ Šalamún dokonca povedal, že láskavým naprávaním môže byť duša človeka vyslobodená zo smrti. (Príslovia 13:24; 23:13, 14; Matúš 12:42) Jedna kresťanka si spomína, že keď na zhromaždení vyrušovala, otec jej povedal, že doma bude potrestaná. Teraz si na svojho otca spomína s nehou a je mu vďačná za láskavé usmerňovanie, ktoré vynikajúcim spôsobom formovalo jej život.

19. Zvlášť prečo by si mal poslúchať svojich rodičov?

19 Ak máš rodičov, ktorí ťa milujú natoľko, že si nachádzajú čas a vynakladajú úsilie na to, aby ťa s láskou usmerňovali, buď vďačný. Poslúchaj ich, tak ako náš Pán Ježiš Kristus poslúchal svojich rodičov, Jozefa a Máriu. Ale poslúchaj ich najmä preto, lebo ti to hovorí tvoj nebeský Otec, Jehova Boh. Bude to na tvoje dobro a ‚bude sa ti dobre dariť a zotrváš dlhý čas na zemi‘. — Efezanom 6:2, 3.

[Poznámka pod čiarou]

^ 7. ods. Pozri encyklopédiu Hlbšie pochopenie Písma, ktorú vydali Jehovovi svedkovia, zväzok 2, strana 596, čes.

Ako by si odpovedal?

• Aký úžitok môžu mať deti z toho, že poslúchajú svojich rodičov?

• Ako dal Ježiš príklad v poslušnosti rodičom, keď bol dieťa?

• Ako sa Ježiš naučil poslušnosti?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 24]

Dvanásťročný Ježiš bol zbehlý v Písmach

[Obrázok na strane 26]

Ako sa Ježiš naučil poslušnosti z toho, čo vytrpel?