Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pravdovravnosť — očakávate ju iba od druhých?

Pravdovravnosť — očakávate ju iba od druhých?

 Pravdovravnosť — očakávate ju iba od druhých?

„NENÁVIDÍM lži a neznášam, keď ma niekto klame!“ zvolalo jedno 16-ročné dievča. Väčšina z nás to cíti rovnako. Sme radi, keď môžeme informácie, ktoré sú nám odovzdávané — či už prostredníctvom hovoreného slova, alebo v písanej podobe —, považovať za pravdivé. Hovoríme však pravdu aj my, keď odovzdávame informácie iným?

V jednom prieskume, ktorý sa uskutočnil v Nemecku, drvivá väčšina respondentov zastávala názor, že „klamať v menších veciach s cieľom ochrániť seba alebo iných pred škodou je prijateľné, dokonca nevyhnutné, aby ľudia mohli jeden s druhým vychádzať“. A jedna novinárka napísala: „Hovoriť vždy pravdu a nič iné než pravdu je vznešená myšlienka, ale nudná.“

Nie je to tak, že sme radi, keď iní hovoria pravdu, ale pritom si myslíme, že my sami máme z času na čas opodstatnený dôvod nepovedať pravdu druhým? Záleží na tom, či hovoríme pravdu, alebo nie? K čomu to vedie, keď ľudia hovoria to, čo nie je pravda?

K akým škodám vedie nepravda

Zamyslite sa nad tým, k akým škodám to môže viesť, keď ľudia nehovoria pravdu. Lož je živnou pôdou pre nedôveru medzi manželskými partnermi a členmi rodiny. Šírenie neoverených správ môže človeku zničiť povesť. Podvádzanie zo strany zamestnancov zvyšuje náklady firmy a vedie k zvyšovaniu cien produktov. Vinou nepravdivých údajov v daňových priznaniach prichádzajú vlády o prostriedky potrebné na poskytovanie služieb verejnosti. Falšovanie výsledkov výskumu vedie k strate vyhliadok na sľubnú kariéru a poškvrňuje povesť uznávaných inštitúcií. Nečestné plány na rýchle zbohatnutie spôsobujú, že ľahkoverní investori prichádzajú o celoživotné úspory, alebo to má aj horšie následky. Neprekvapuje, že medzi veci, ktoré sú Jehovovi Bohu odporné, patrí podľa Biblie „falošný jazyk“ a „falošný svedok, ktorý šíri lži“. — Príslovia 6:16–19.

Luhanie, ktoré je dnes také rozšírené, môže spôsobiť škody tak jednotlivcom, ako aj spoločnosti ako celku. Tento fakt by sotva niekto spochybňoval. Prečo potom ľudia úmyselne hovoria to, čo nie je pravda? A je každá nepravda lžou? O týchto i ďalších otázkach budeme uvažovať v nasledujúcom článku.

[Obrázok na strane 3]

Lož je živnou pôdou pre nedôveru medzi manželskými partnermi