Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ámos — oberač alebo narezávač fíg?

Ámos — oberač alebo narezávač fíg?

 Ámos — oberač alebo narezávač fíg?

V DEVIATOM storočí pred n. l. nariadil Amaciah, skazený kňaz uctievajúci teľa, prorokovi Ámosovi, aby prestal v Izraeli zvestovať. Ámos namietal: „Bol som pastierom a narezávačom fíg sykomôr. A Jehova ma vzal od stáda a Jehova mi ďalej povedal: ‚Choď, prorokuj môjmu izraelskému ľudu.‘“ ​(Ámos 7:14, 15) Áno, bol to Jehova, kto poslal Ámosa, aby prorokoval; Ámos sa nerozhodol sám. Ale čo mal Ámos na mysli, keď povedal, že bol „narezávačom“ fíg sykomôr?

Hebrejské slovo, ktoré je takto preložené, sa v Preklade nového sveta vyskytuje iba na tomto mieste. V niektorých biblických prekladoch je preložené ako „pestovateľ“ fíg či „človek, ktorý oberá“ figy, a nie ako ich „narezávač“. Ale v časopise Economic Botany sa píše, že vhodný preklad tohto slova je „narezávač“, pretože toto slovo naznačuje konkrétnu činnosť pestovateľa fíg sykomôr.

Zvyk narezávať figy, teda robiť na nich malý zárez, je v Egypte a na Cypre známy celé veky. V Izraeli už dnes nie je narezávanie bežné, pretože sa tam pestujú iné odrody fíg. No v Ámosových dňoch Izraeliti figy narezávali, keďže sykomory, ktoré sa vtedy v Izraeli pestovali, pochádzali z egyptských odrôd.

Narezávanie fíg zjavne spôsobuje, že absorbujú vodu a sú šťavnatejšie. Podporuje to tiež tvorbu etylénu, ktorý urýchľuje dozrievanie, vďaka čomu je ovocie väčšie a sladšie. Okrem toho ovocie neznehodnotia parazitické osy, pretože rýchlo dozrieva.

Napriek jednoduchému povolaniu pastiera a narezávača fíg sa Ámos nedal nepriateľmi zastrašiť. Naopak, odvážne ohlasoval Jehovovo posolstvo súdu proti Izraelu. Aký pekný príklad dal dnešným Božím služobníkom, ktorí podobne ako on musia ohlasovať nepopulárne posolstvo! — Matúš 5:11, 12; 10:22.