Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vyučuj to, čo učí Biblia

Vyučuj to, čo učí Biblia

 Vyučuj to, čo učí Biblia

„Robte učeníkov z ľudí všetkých národov... a učte ich.“ — MATÚŠ 28:19, 20.

1. Čo možno povedať o dostupnosti Biblie?

JEHOVOVO SLOVO, Svätá Biblia, patrí k najstarším a najrozšírenejším knihám na svete. Celá alebo jej časti boli preložené do viac ako 2 300 jazykov. Vyše 90 percent obyvateľov zeme ju môže čítať vo svojom rodnom jazyku.

2, 3. a) Prečo v súvislosti s biblickými náukami existuje zmätok? b) O akých otázkach budeme uvažovať?

Milióny ľudí si každý deň prečítajú nejaký úsek z Biblie. Niektorí si ju prečítali od začiatku do konca už mnohokrát. Tisíce náboženských skupín tvrdia, že ich učenie je založené na Biblii, ale nie sú jednotné v názore na to, čo Biblia učí. Tento zmätok ešte zväčšujú ostré rozpory medzi členmi toho istého náboženstva. Niektorí majú pochybnosti o Biblii, jej pôvode a hodnote. Mnohí sa na ňu pozerajú iba ako na nejakú posvätnú knihu, ktorá sa používa pri slávnostnom skladaní sľubov alebo na súde pri prísahe, že človek bude hovoriť pravdu.

No Biblia v skutočnosti obsahuje pre ľudstvo mocné Božie slovo, čiže posolstvo. (Hebrejom 4:12) Ako Jehovovi svedkovia preto chceme, aby sa ľudia dozvedeli, čo učí Biblia. Radi si spĺňame poverenie, ktoré Ježiš Kristus dal svojim nasledovníkom, keď povedal: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov... a učte ich.“ ​(Matúš 28:19, 20) V našej verejnej službe nachádzame úprimných ľudí, ktorých znepokojuje všetok ten náboženský zmätok rozšírený v dnešnom svete. Chcú poznať pravdu o našom Stvoriteľovi a chcú vedieť, čo učí Biblia o zmysle života. Pouvažujme teraz o troch otázkach, nad ktorými sa zamýšľa mnoho ľudí. Pri každej si všimneme nesprávne tvrdenia náboženských vodcov a potom si to porovnáme s tým, čo učí Biblia. Postupne si rozoberieme otázky: Zaujíma sa o nás Boh? Prečo sme tu? Čo sa s nami stane, keď zomrieme?

Zaujíma sa o nás Boh?

4, 5. Prečo si ľudia myslia, že Boh sa o nás nezaujíma?

Najprv si rozoberieme otázku, či sa Boh o nás zaujíma. Žiaľ, mnohí ľudia si myslia, že nie. Prečo si to myslia? Jedným dôvodom je to, že žijú vo svete plnom nenávisti, vojen a utrpenia. Preto hovoria: ‚Keby sa Boh o nás zaujímal, nedovolil by, aby sa také zlé veci diali.‘

Ďalší dôvod, prečo si ľudia myslia, že Boh sa o nás nezaujíma, je, že tento pocit v nich vyvolávajú náboženskí vodcovia. Čo často hovoria duchovní, keď dôjde k nejakej tragédii? Keď jedna žena prišla pri autonehode o dve malé deti, kňaz jej povedal: „Bola to Božia vôľa. Boh potreboval dvoch ďalších anjelov.“ Keď duchovní vyslovujú takéto názory, v skutočnosti tým obviňujú Boha zo zlých  vecí, ktoré sa okolo nás dejú. Ale učeník Jakub napísal: „Keď je niekto v skúške, nech nehovorí: ‚Pokúša ma Boh.‘ Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša.“ ​(Jakub 1:13) Jehova Boh nikdy nespôsobuje nič, čo by bolo zlé. Áno, „je to ďaleko od pravého Boha, aby konal zlo“. — Jób 34:10.

6. Kto je za zlom a utrpením v tomto svete?

Prečo je tu teda toľko zla a utrpenia? Jedným dôvodom je to, že ľudstvo ako celok zavrhlo Boha ako svojho Vládcu. Nechce poslúchať jeho spravodlivé zákony a zásady. Ľudia sa nevedomky podriadili Božiemu Nepriateľovi, Satanovi, lebo „celý svet leží v moci toho zlého“. (1. Jána 5:19) Poznanie tejto skutočnosti nám pomáha chápať, prečo existujú zlé pomery. Satanovo srdce je plné zla, nenávisti, podvodu a krutosti. Nemalo by nás teda prekvapovať, že svet je taký istý, lebo odzrkadľuje osobnosť svojho vládcu. Nie div, že je tu dnes toľko zla!

7. Aké sú niektoré príčiny utrpenia, ktoré zažívame?

Ďalšou príčinou utrpenia, ktoré zažívame, je ľudská nedokonalosť. Hriešni ľudia často bojujú o moc a to vedie k vojnám, útlaku a utrpeniu. V Kazateľovi 8:9 sa výstižne uvádza, že ‚človek panuje nad človekom na jeho škodu‘. A utrpenie býva zapríčinené aj tým, čo je v Biblii označené ako „čas a nepredvídaná udalosť“. (Kazateľ 9:11) Ľudia často zažijú nešťastie preto, že sú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

8, 9. Z čoho vieme, že Jehova sa o nás naozaj zaujíma?

Je útechou dozvedieť sa, že Jehova nespôsobuje utrpenie. Ale naozaj sa Boh zaujíma o to, čo sa deje v našom živote? Povzbudzujúca odpoveď na túto otázku znie: Áno, Boh sa o to zaujíma! Jeho záujem o nás vidno z toho, že nám vo svojom inšpirovanom Slove hovorí, prečo ľuďom dovolil konať zlo. Dôvody, prečo to dovolil, súvisia s dvoma spornými otázkami: jedna sa týka Božej zvrchovanosti a druhá rýdzosti ľudí. Keďže Jehova je všemohúci Stvoriteľ, nie je povinný vysvetľovať nám, prečo pripúšťa utrpenie. Napriek tomu nám to hovorí, pretože mu na nás záleží.

Pouvažujme aj o ďalšom dôkaze toho, že Boh sa o nás zaujíma. Keď zem v Noachových dňoch naplnilo zlo, ‚Jehovu v srdci zabolelo‘. (1. Mojžišova 6:5, 6) Cíti to dnes inak? Nie, lebo Jehova sa nemení. (Malachiáš 3:6) Nenávidí nespravodlivosť a bolí ho, keď vidí, že ľudia trpia. Biblia učí, že Boh už zakrátko odstráni všetky zlé následky ľudskej vlády  a Diablovho vplyvu. Nie je to presvedčivý dôkaz, že sa o nás zaujíma?

10. Ako sa Jehova pozerá na ľudské utrpenie?

10 Náboženskí vodcovia predstavujú Boha v nesprávnom svetle, keď hovoria, že tragédie, ktoré zažívame, sú Božou vôľou. Pravda je však taká, že Jehova túži ukončiť ľudské utrpenie. ‚Stará sa o vás,‘ píše sa v 1. Petra 5:7. Toto v skutočnosti učí Biblia!

Prečo sme tu?

11. Čo náboženstvá často učia o živote ľudí na zemi?

11 Teraz pouvažujme o druhej otázke, nad ktorou sa zamýšľa mnoho ľudí: Prečo sme tu? Náboženstvá často učia, že človek je na zemi iba dočasne. Podľa nich je naša zem len akási prestupná stanica na ceste k životu na nejakom inom mieste. Niektorí duchovní nesprávne učia, že jedného dňa Boh túto planétu zničí. Pod vplyvom takéhoto učenia mnohí ľudia dospeli k záveru, že najlepšie urobia, ak vyťažia zo života, čo sa len dá, lebo aj tak ich nečaká nič iné ako smrť. Ale čo učí Biblia o tom, prečo sme tu?

12 – 14. Čo učí Biblia o Božom predsavzatí so zemou a s ľudstvom?

12 Boh má so zemou a s ľuďmi úžasné predsavzatie. „Nestvoril [zem] len tak nadarmo“, ale „ju utvoril, aby bola obývaná“. (Izaiáš 45:18) Okrem toho Jehova „založil zem na jej stanovených miestach; nebude sa potácať na neurčitý čas čiže navždy“. (Žalm 104:5) Poznávanie týchto skutočností týkajúcich sa Božieho predsavzatia so zemou a s ľudstvom nám môže pomôcť pochopiť, prečo sme tu.

13 Prvé dve kapitoly 1. knihy Mojžišovej ukazujú, že Jehova veľmi starostlivo pripravil zem, aby na nej mohli žiť ľudia. Na konci stvoriteľského obdobia, počas ktorého bola tvorená naša zem, všetko bolo „veľmi dobré“. (1. Mojžišova 1:31) Boh umiestnil prvého muža a ženu, Adama a Evu, do nádhernej záhrady Eden, v ktorej bola hojnosť dobrého jedla. Boh prvému ľudskému páru povedal: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte si ju.“ Adam a Eva mali mať dokonalé deti, mali rozšíriť svoj rajský domov na celú zem a mali s láskou uplatňovať autoritu nad zvieratami. — 1. Mojžišova 1:26–28.

14 Teda Jehovovým predsavzatím je, aby na zemi žila dokonalá ľudská rodina, a to večne. Božie Slovo hovorí: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ ​(Žalm 37:29) Áno, ľudia boli vytvorení, aby sa tešili z nekonečného života v pozemskom raji. Také je Božie predsavzatie a toto v skutočnosti učí Biblia!

Čo sa s nami stane, keď zomrieme?

15. Čo učí väčšina náboženstiev o tom, čo sa s nami stane, keď zomrieme?

15 Teraz si rozoberieme tretiu otázku, ktorú si kladie veľa ľudí: Čo sa s nami stane, keď  zomrieme? Väčšina náboženstiev učí, že človek má vnútri niečo, čo prežíva smrť tela. Niektoré náboženské skupiny sa stále držia predstavy, že Boh trestá zlých večnými mukami v pekelnom ohni. Ale je to pravda? Čo učí o smrti Biblia?

16, 17. Čo učí Biblia o stave mŕtvych?

16 Božie Slovo hovorí: „Živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič, ani už nemajú žiadnu mzdu.“ Keďže mŕtvi „si neuvedomujú vôbec nič“, nemôžu počuť, vidieť, hovoriť, cítiť ani myslieť. Nemôžu už získať ani žiadnu mzdu. Ako by aj mohli? Veď už nie sú schopní vykonávať žiadnu prácu! Okrem toho „zahynula aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť“, pretože už nedokážu prejavovať žiadne city. — Kazateľ 9:5, 6, 10.

17 To, čo o tomto námete hovorí Biblia, je jednoduché a jasné — mŕtvi nežijú ďalej niekde inde. Neexistuje v nás nič také, čo by pri smrti opúšťalo telo a žilo ďalej; nič, čo by sa mohlo znovu narodiť v nejakom inom tele, ako si to predstavujú ľudia, ktorí veria v reinkarnáciu. Mohli by sme to znázorniť takto: Náš život je ako plameň sviečky. Keď plameň zhasne, nikam neodchádza. Jednoducho už neexistuje.

18. K akému záveru môže dospieť človek, ktorý študuje Bibliu, keď sa dozvie, že mŕtvi si nič neuvedomujú?

18 Zamyslite sa nad tým, aký význam má táto jednoduchá, ale pôsobivá pravda. Keď sa človek, ktorý študuje Bibliu, dozvie, že mŕtvi si nič neuvedomujú, ľahko pochopí, že bez ohľadu na to, akí zlostní možno boli jeho predkovia počas života, teraz ho už nemôžu obťažovať. Mal by tiež ľahko pochopiť, že ani ľudia, ktorých mal rád, po smrti už nemôžu počuť, vidieť, hovoriť, cítiť ani myslieť. Preto nemôžu pociťovať neznesiteľnú osamelosť v očistci ani trpieť v ohnivom pekle. Biblia však učí, že mŕtvi, ktorí sú v Božej pamäti, budú vzkriesení. To je naozaj úžasná nádej! — Ján 5:28, 29.

Naša nová študijná pomôcka

19, 20. Pred akou úlohou stojíme ako kresťania a aká biblická študijná pomôcka nám môže byť mimoriadne užitočná v službe?

19 Uvažovali sme iba o troch otázkach, nad ktorými sa zamýšľa mnoho ľudí. Mohli sme si všimnúť, že to, čo učí o týchto otázkach Biblia, je jasné a ľahko pochopiteľné. Deliť sa o takéto pravdy s ľuďmi, ktorí chcú spoznať, čo učí Biblia, prináša veľkú radosť. Ale je tu ešte veľa ďalších dôležitých otázok, na ktoré ľudia čestného srdca potrebujú dostať uspokojivé odpovede. Ako kresťania máme zodpovednosť pomáhať im nájsť odpovede na takéto otázky.

20 Učiť biblickú pravdu jasne a zároveň tak, aby to pôsobilo na srdce, je náročná úloha. Aby sme si mohli túto náročnú úlohu spĺňať, „verný a rozvážny otrok“ pripravil knihu, ktorá nám môže byť mimoriadne užitočná v kresťanskej službe. (Matúš 24:45–47) Táto 224-stranová kniha má názov Čo učí Biblia?

21, 22. Čo patrí k zaujímavým črtám knihy Čo učí Biblia?

 21 Táto kniha, ktorej vydanie bolo oznámené na oblastných zjazdoch Jehovových svedkov „Zbožná poslušnosť“ v služobnom roku 2005/2006, má viacero zaujímavých čŕt. Je v nej napríklad päťstranový predslov, ktorý sa ukázal ako veľmi užitočný pri zavádzaní domácich biblických štúdií. Pravdepodobne bude pre teba celkom ľahké nadviazať rozhovor na základe obrázkov a biblických textov v tomto predslove. Myšlienky v tejto časti môžeš tiež použiť na to, aby si záujemcom ukázal, ako v Biblii nájsť uvedené kapitoly a verše.

22 Táto kniha je napísaná jednoducho a jasne. Snahou bolo čo najčastejšie zapojiť študujúceho do rozhovoru, aby predkladané myšlienky zapôsobili na jeho srdce. V každej kapitole je v úvode niekoľko otázok a na konci rámček s nadpisom: „Čo učí Biblia“. Tento rámček obsahuje biblické odpovede na úvodné otázky. Pôsobivé obrázky a popisky, ako aj slovné obrazy v tejto publikácii pomôžu záujemcovi pochopiť nové myšlienky. I keď hlavný text knihy je pomerne jednoduchý, na konci knihy je dodatok, ktorý ti umožní hlbšie rozobrať 14 dôležitých námetov v prípade, že záujemca bude mať ďalšie otázky.

23. Ako môžeme dobre využívať knihu Čo učí Biblia? na biblických štúdiách?

23 Kniha Čo učí Biblia? bola pripravená tak, aby nám pomohla vyučovať ľudí s rôznym vzdelaním a z rôzneho náboženského prostredia. Ak záujemca nemá žiadne biblické poznanie, možno si to bude vyžadovať prebrať kapitolu na viackrát. Neponáhľaj sa prebrať látku. Snaž sa zapôsobiť na srdce záujemcu. Ak určitý slovný obraz z knihy nechápe, vysvetli mu ho alebo použi iný. Dobre sa pripravuj, rob všetko, čo môžeš, aby si túto knihu využíval čo najefektívnejšie, a modli sa k Bohu, aby ti pomohol ‚správne zaobchádzať so slovom pravdy‘. — 2. Timotejovi 2:15.

Buď vďačný za svoje drahocenné výsady

24, 25. Aké neoceniteľné výsady dal Jehova svojmu ľudu?

24 Jehova dal svojmu ľudu neoceniteľné výsady. Umožnil nám, aby sme o ňom spoznali pravdu. Túto výsadu nikdy nesmieme brať ako samozrejmosť! Vieme, že Jehova skryl svoje predsavzatia pred pyšnými a zjavil ich pokorným. Ježiš v súvislosti s tým povedal: „Verejne ťa chválim, Otče, Pane neba a zeme, lebo si skryl tieto veci pred múdrymi a vzdelanými a zjavil si ich dojčatám.“ ​(Matúš 11:25) Byť počítaný medzi pokorných, ktorí slúžia Zvrchovanému Pánovi, Jehovovi, je veľká česť.

25 Boh nám tiež zveril výsadu vyučovať o ňom ďalších. Pamätaj na to, že niektorí vykresľujú Jehovu v nesprávnom svetle, pretože o ňom vyučujú lži. Mnohí ľudia majú preto o Jehovovi úplne nesprávne predstavy. Myslia si, že je ľahostajný a necitlivý. Túžiš napraviť tento nesprávny dojem? Chceš, aby úprimní ľudia všade na svete spoznali pravdu o Bohu? Potom daj najavo zbožnú poslušnosť tým, že budeš horlivo zvestovať a učiť druhých o tom, čo hovorí Biblia o týchto dôležitých otázkach. Ľudia, ktorí hľadajú pravdu, potrebujú spoznať, čo v skutočnosti učí Biblia.

Ako by si odpovedal?

• Z čoho vieme, že Boh sa o nás zaujíma?

• Prečo sme na zemi?

• Čo sa s nami stane, keď zomrieme?

• Ktoré črty knihy Čo učí Biblia? považuješ za mimoriadne užitočné?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 22]

Biblia učí, že utrpenie sa skončí

[Pramene ilustrácií]

Vpravo hore, dievča: © Bruno Morandi/age fotostock; vľavo, žena: AP Photo/​Gemunu Amarasinghe; vpravo dole, utečenci: © Sven Torfinn/​Panos Pictures

[Obrázok na strane 23]

Spravodliví budú navždy žiť v raji