Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Muž a žena — stvorení jeden pre druhého

Muž a žena — stvorení jeden pre druhého

 Muž a žena — stvorení jeden pre druhého

MUŽ a žena vždy túžili po vzájomnej blízkosti. Túto túžbu im vložil do srdca Boh. Jehova videl, že pre prvého človeka Adama nebolo dobré, aby bol stále sám. A tak mu urobil „pomocníčku ako jeho doplnok“.

Jehova spôsobil, aby Adam upadol do hlbokého spánku, a potom vzal jedno z jeho rebier a z neho „vybudoval ženu a priviedol ju k človekovi“. Adam bol taký nadšený, keď uvidel toto krásne Jehovovo stvorenie, že zvolal: „To je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela.“ Dokonalá žena Eva so svojimi ženskými vlastnosťami bola naozaj očarujúca. A dokonalý Adam svojou mužnosťou pôsobil dôstojne a vzbudzoval úctu. Boli stvorení jeden pre druhého. Biblia hovorí: „Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.“ — 1. Mojžišova 2:18–24.

Dnes sa však rodiny rozpadávajú a vzťah medzi mužom a ženou je často poznačený zlým zaobchádzaním alebo sebectvom. Ku konfliktom a nezhodám prispieva duch súperenia. To všetko je v rozpore s tým, aké bolo Božie predsavzatie s mužom a ženou. Muž bol vytvorený tak, aby na zemi plnil úžasnú úlohu. A žena mala mať jedinečné a úctyhodné miesto po jeho boku. Mali harmonicky spolupracovať. Od začiatku ľudskej existencie sa zbožní muži a ženy usilovali verne si spĺňať úlohy, ktoré im Jehova zveril, a to prispievalo k ich šťastiu a uspokojeniu. Aké sú to úlohy a ako si ich môžeme plniť my?

[Obrázok na strane 3]

Muž a žena boli vytvorení tak, aby si každý plnil svoju dôstojnú úlohu v Božom usporiadaní