Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Prečo Preklad nového sveta Svätých písiem 5. Mojžišovej 31:2 uvádza, že Mojžiš už ‚nesmel vychádzať a vchádzať‘ ako vodca Izraela, keď iné preklady naznačujú, že to už nemohol robiť?

Hoci toto hebrejské slovo možno preložiť oboma spôsobmi, niektoré preklady Biblie vyvolávajú dojem, akoby Mojžiš bol ku koncu života vetchý, fyzicky neschopný plniť si zodpovednosti vodcu. Napríklad Evanjelický preklad uvádza Mojžišove slová takto: „Dnes mám stodvadsať rokov. Nebudem už môcť vychádzať a vchádzať.“ Podobne Katolícky preklad uvádza: „Nemôžem viac sem-tam chodiť.“

Ale 5. Mojžišova 34:7 ukazuje, že hoci Mojžiš bol už v pokročilom veku, nebol zoslabnutý. Píše sa tu: „Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oko sa nezakalilo a jeho životná sila nevyprchala.“ Z toho vyplýva, že Mojžišovi fyzický stav umožňoval viesť národ, ale nebolo Jehovovou vôľou, aby to ďalej robil. To je zjavné aj z toho, čo Mojžiš povedal ďalej: „Jehova [mi] povedal: ‚Neprekročíš tento Jordán.‘“ Je zrejmé, že Jehova tu znovu zopakoval, čo už predtým vyhlásil pri vodách Meriba. — 4. Mojžišova 20:9–12.

Mojžiš prežil dlhý a zaujímavý život, ktorý sa dá rozdeliť na tri obdobia. Štyridsať rokov žil v Egypte, kde bol „vyučený v celej egyptskej múdrosti“ a „bol mocný v svojich slovách a skutkoch“. (Skutky 7:20–22) Ďalších 40 rokov býval v Madiane. Tam si vypestoval duchovné vlastnosti, ktoré boli potrebné na to, aby mohol viesť Jehovov ľud. A nakoniec 40 rokov viedol Izraelitov. Ale potom Jehova rozhodol, že tým, kto prevedie národ cez rieku Jordán do Zasľúbenej krajiny, bude Jozua, a nie Mojžiš. — 5. Mojžišova 31:3.

Teda Preklad nového sveta Svätých písiem správne vystihuje zmysel slov v 5. Mojžišovej 31:2. Dôvodom, prečo Mojžiš ďalej neviedol Izrael, nebolo to, že by mu ubudlo fyzických síl, ale že mu to Jehova nedovolil.