Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti“

„Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti“

 „Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti“

„Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, aký výsledok spôsobil Jehova, že Jehova je veľmi nežný v náklonnosti a milosrdný.“ — JAKUB 5:11.

1, 2. Akou skúškou prešli jedni manželia z Poľska?

HARALD ABT bol Jehovovým svedkom ani nie rok, keď Hitlerove vojská obsadili Danzig (teraz Gdansk) na severe Poľska. Pre pravých kresťanov potom nastali ťažké, dokonca nebezpečné časy. Gestapo sa pokúšalo prinútiť Haralda, aby podpísal dokument, ktorým by sa vzdal svojej viery, ale on odmietol. Po niekoľkých týždňoch strávených vo väzení bol Harald poslaný do koncentračného tábora v Sachsenhausene, kde ho opakovane zastrašovali a bili. Jeden dôstojník ukázal na komín krematória a povedal Haraldovi: „Ak sa budeš držať svojej viery, do štrnástich dní vystúpiš tadiaľ k svojmu Jehovovi.“

Keď bol Harald zatknutý, jeho manželka Elsa ešte dojčila ich desaťmesačnú dcérku. Ale ani ona neušla pozornosti gestapa. Onedlho jej vzali dieťa a poslali ju do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Napriek týmto okolnostiam však dokázala prežiť celé roky, tak ako Harald. V Strážnej veži číslo 19 z roku 1980 sa môžete dočítať viac o tom, ako títo manželia vytrvali. Harald napísal: „Celkovo som strávil 14 rokov v koncentračných táboroch a väzeniach pre svoju vieru v Jehovu. Dostávam otázku: ‚Pomáhala ti tvoja manželka, aby si to všetko vydržal?‘ Skutočne mi pomáhala! Od začiatku som vedel, že by sa nikdy nedopustila kompromisu vo veciach viery, a toto vedomie ma veľmi povzbudzovalo. Vedel som, že by ma radšej videla mŕtveho na nosidlách než na slobode preto, lebo som sa dopustil kompromisu... Elsa prežila veľa ťažkostí v rokoch, ktoré strávila v nemeckých koncentračných táboroch.“

3, 4. a) Čí príklad môže kresťanov povzbudiť, aby vytrvávali? b) Prečo nás Biblia nabáda zamyslieť sa nad Jóbovou skúsenosťou?

Znášať zlo nie je vôbec ľahké a môžu to potvrdiť mnohí svedkovia. Preto Biblia všetkým kresťanom radí: „Vezmite si v znášaní zla a v prejavovaní trpezlivosti za vzor prorokov hovoriacich v Jehovovom mene.“ ​(Jakub 5:10) V priebehu stáročí boli mnohí  Boží služobníci bez príčiny prenasledovaní. Príklady, ktoré dal tento „veľký oblak svedkov“, nás môžu povzbudiť, aby sme s vytrvalosťou bežali naše kresťanské preteky. — Hebrejom 11:32–38; 12:1.

V biblickom zázname Jób vyniká ako vzor vytrvalosti. „Hľa, vyhlasujeme za šťastných tých, ktorí vytrvali,“ napísal Jakub. „Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, aký výsledok spôsobil Jehova, že Jehova je veľmi nežný v náklonnosti a milosrdný.“ ​(Jakub 5:11) Jóbova skúsenosť nám dáva určitú predstavu o tom, aká odmena čaká verných, ktorí majú Jehovovo požehnanie. No čo je ešte dôležitejšie, odhaľuje pravdy, ktoré nám budú užitočné v čase, keď nás postihnú ťažkosti. Kniha Jób nám pomáha nájsť odpovede na tieto otázky: Prečo sa v skúške musíme usilovať pochopiť základné otázky, o ktoré ide? Aké vlastnosti a postoje nám pomôžu vytrvať? Ako môžeme posilňovať našich spolukresťanov, ktorí majú nejaké trápenie?

Chápať celkový obraz

5. Akú základnú otázku by sme mali mať stále na mysli, keď zažívame skúšky alebo sme vystavení pokušeniam?

Aby sme si v čase ťažkostí zachovali duchovnú rovnováhu, musíme chápať celkový obraz. Inak by nám osobné ťažkosti mohli zastrieť duchovný zrak. Najdôležitejšia je otázka vernosti Bohu. Náš nebeský Otec predkladá výzvu, ktorú si my osobne môžeme vziať k srdcu: „Buď múdry, syn môj, a rozradostňuj moje srdce, aby som mohol dať odpoveď tomu, ktorý sa mi vysmieva.“ ​(Príslovia 27:11) Aká jedinečná výsada! Napriek našim slabostiam a nedokonalostiam môžeme rozradostňovať nášho Stvoriteľa. Robíme mu radosť, keď vďaka svojej láske k nemu dokážeme obstáť v skúškach a odolať pokušeniam. Pravá kresťanská láska vo všetkom vytrváva. Nikdy nezlyháva. — 1. Korinťanom 13:7, 8.

6. Ako sa Satan vysmieva Jehovovi a do akej miery?

Kniha Jób jasne odhaľuje Satana ako toho, kto sa vysmieva Jehovovi. Odhaľuje tiež skazenú povahu tohto neviditeľného nepriateľa a jeho túžbu zničiť náš vzťah k Bohu. Ako to ukazuje prípad Jóba, Satan v podstate obviňuje všetkých Jehovových služobníkov, že slúžia Bohu zo sebeckých pohnútok, a usiluje sa dokázať, že ich láska k Bohu môže ochladnúť. Takto sa Jehovovi vysmieva už tisícky rokov. Keď bol Satan zvrhnutý z neba, hlas z neba ho opísal ako ‚žalobcu našich bratov, ktorý ich dňom a nocou obviňuje pred naším Bohom‘. (Zjavenie 12:10) Keď verne vytrvávame, môžeme dokázať, že jeho obvinenia sú nepodložené.

7. Ako môžeme najlepšie zvládnuť fyzickú slabosť?

Musíme pamätať na to, že Diabol využije akékoľvek trápenie, ktoré možno zažijeme, aby sa nás pokúsil oddialiť od Jehovu. Kedy pokúšal Ježiša? Keď bol Ježiš po mnohodňovom pôste hladný. (Lukáš 4:1–3) Vďaka duchovnej sile bol však Ježiš schopný pevne odolať Diablovým pokušeniam. Je nesmierne dôležité kompenzovať akúkoľvek fyzickú slabosť — spôsobenú možno chorobou či pokročilým vekom — duchovnou silou! Hoci „človek, ktorým sme navonok, chradne“, nevzdávame sa,  pretože „človek, ktorým sme vnútri, sa zo dňa na deň obnovuje“. — 2. Korinťanom 4:16.

8. a) Aký škodlivý účinok môžu mať negatívne pocity? b) Aký postoj mal Ježiš?

Okrem toho sú tu aj negatívne pocity, ktoré môžu človeku duchovne ublížiť. Niekto sa môže pýtať: ‚Prečo to Jehova dovoľuje?‘ A niekto iný, kto zažil neláskavé zaobchádzanie, sa možno pýta: ‚Ako sa brat môže ku mne takto správať?‘ Takéto pocity môžu viesť k tomu, že prehliadneme podstatu veci a úplne sa sústredíme na svoje osobné okolnosti. Pocity frustrácie, ktoré v Jóbovi vyvolali jeho traja falošní tešitelia, mu zjavne spôsobili citovú ujmu porovnateľnú s fyzickou ujmou, ktorú mu spôsobila choroba. (Jób 16:20; 19:2) Podobne apoštol Pavol naznačil, že prechovávaný hnev môže ‚dávať miesto [čiže príležitosť] Diablovi‘. (Efezanom 4:26, 27) Kresťan urobí lepšie, keď si nebude na niekom vylievať svoj hnev či dávať voľný priechod svojej frustrácii a keď sa nebude príliš zameriavať na nespravodlivosť, s ktorou sa stretne, ale bude napodobňovať Ježiša v tom, že ‚sa odovzdá tomu, ktorý súdi spravodlivo‘, Jehovovi Bohu. (1. Petra 2:21–23) Mať Ježišovo zmýšľanie môže byť jedným z hlavných obranných prostriedkov proti Satanovým útokom. — 1. Petra 4:1.

9. O čom nás Boh uisťuje, pokiaľ ide o bremená, ktoré musíme niesť, alebo pokušenia, ktorým sme vystavení?

Čo je najdôležitejšie, nikdy nesmieme považovať naše ťažkosti za jasný dôkaz Božej nepriazne. Jóba takéto nesprávne pochopenie skľučovalo v čase, keď ho jeho takzvaní tešitelia zasypávali drsnými slovami. (Jób 19:21, 22) Biblia nás uisťuje: „Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša.“ ​(Jakub 1:13) Naopak, Jehova sľubuje, že nám pomôže niesť akékoľvek bremeno a že nám zaobstará únik, aby sme nepodľahli žiadnemu pokušeniu, ktorému by sme mohli byť vystavení. (Žalm 55:22; 1. Korinťanom 10:13) Keď sa v časoch tiesne primkneme k Bohu, môžeme vidieť situáciu zo správnej perspektívy a úspešne sa vzoprieť Diablovi. — Jakub 4:7, 8.

Čo nám pomôže vytrvať

10, 11. a) Čo pomohlo Jóbovi vytrvať? b) Ako pomohlo Jóbovi to, že mal čisté svedomie?

10 Napriek Jóbovej ťažkej situácii — ku ktorej prispievali slovné obvinenia zo strany jeho „tešiteľov“ a jeho vlastný zmätok vzhľadom na skutočnú príčinu jeho nešťastia — Jób si stále zachovával rýdzosť. Čo sa môžeme naučiť z jeho vytrvalosti? Nepochybne vytrval v prvom rade vďaka svojej vernosti Jehovovi. ‚Bál sa Boha a stránil sa zlého.‘ (Jób 1:1) To bol jeho spôsob života. Jób odmietol odvrátiť sa od Jehovu, aj keď nechápal, prečo sa mu všetko v živote náhle zrútilo. Jób bol presvedčený, že by mal slúžiť Bohu za každých okolností, či už sa mu darí, alebo nie. — Jób 1:21; 2:10.

11 Pre Jóba bolo útechou aj jeho čisté svedomie. Keď sa zdalo, že jeho život sa končí, čerpal útechu z vedomia, že urobil, čo mohol, aby pomáhal druhým, že sa vždy pridržiaval Jehovových spravodlivých noriem a že sa vyhýbal všetkým formám falošného uctievania. — Jób 31:4–11.

12. Ako Jób reagoval na pomoc, ktorú dostal od Elíhua?

12 Je pravda, že Jób potreboval pomoc, aby si v určitých ohľadoch upravil svoj pohľad na veci. A pokorne túto pomoc prijal — čo bol ďalší činiteľ, ktorý mu pomohol vytrvať. S úctou počúval Elíhuove múdre slová a na Jehovovo naprávanie reagoval pozitívne. „Rozprával [som], ale nemal som porozumenie,“ uznal. „Odvolávam a kajám sa v prachu a popole.“ ​(Jób 42:3, 6) Napriek chorobe, ktorá ho ešte sužovala, mal radosť z toho, že táto náprava v jeho zmýšľaní ho priblížila k Bohu. „Spoznal som, že si schopný urobiť všetko,“  povedal Jób Jehovovi. (Jób 42:2) Vďaka tomu, že mu Jehova opísal svoju majestátnosť, Jób oveľa jasnejšie pochopil, aké je jeho postavenie vo vzťahu k Stvoriteľovi.

13. Prečo bolo pre Jóba užitočné, že prejavil milosrdenstvo?

13 A napokon, Jób je vynikajúcim príkladom v prejavovaní milosrdenstva. Jeho falošní tešitelia ho hlboko zranili, no keď ho Jehova požiadal, aby sa za nich modlil, urobil to. Potom Jehova obnovil Jóbovo zdravie. (Jób 42:8, 10) Je jasné, že zatrpknutosť nám nepomôže vytrvávať, ale láska a milosrdenstvo áno. Ak sa zbavíme zatrpknutosti, duchovne nás to osvieži. Takéto konanie Jehova požehnáva. — Marek 11:25.

Múdri radcovia, ktorí nám pomáhajú vytrvať

14, 15. a) Aké vlastnosti umožnia radcovi, aby jeho rady pôsobili uzdravujúco? b) Vysvetli, prečo sa Elíhuovi podarilo Jóbovi pomôcť.

14 Ďalšie poučenie, ktoré môžeme získať zo správy o Jóbovi, sa týka hodnoty múdrych radcov. Takíto radcovia sú ‚bratmi, ktorí sa narodili pre čas tiesne‘. (Príslovia 17:17) No ako sa to ukázalo v prípade Jóba, niektorí radcovia môžu skôr zraňovať než uzdravovať. Dobrý radca musí prejavovať empatiu, úctu a láskavosť, tak ako to urobil Elíhu. Starší a iní zrelí kresťania možno musia napraviť zmýšľanie bratov, ktorí sa skláňajú pod ťarchou problémov, a v tom sa môžu veľa naučiť z knihy Jób. — Galaťanom 6:1; Hebrejom 12:12, 13.

15 Z toho, ako Elíhu v tejto záležitosti postupoval, môžeme získať poučenie v rôznych smeroch. Kým zareagoval na mylné poznámky Jóbových troch spoločníkov, dlho počúval. (Jób 32:11; Príslovia 18:13) Elíhu oslovoval Jóba menom a hovoril s ním ako s priateľom. (Jób 33:1) Na rozdiel od troch falošných tešiteľov, on si nemyslel, že je lepší ako Jób. „Aj ja som bol sformovaný z hliny,“ povedal. Nechcel pridávať k Jóbovmu trápeniu bezmyšlienkovitými slovami. (Jób 33:6, 7; Príslovia 12:18) Elíhu nekritizoval Jóbovo predošlé správanie, ale pochválil ho za to, že bol spravodlivý. (Jób 33:32) A čo je najdôležitejšie, Elíhu sa pozeral na veci z Božieho pohľadu a pomohol Jóbovi zamerať sa na skutočnosť, že Jehova by nikdy nekonal protiprávne. (Jób 34:10–12) Povzbudil Jóba, aby čakal na Jehovu a nesnažil sa dokázať vlastnú spravodlivosť. (Jób 35:2; 37:14, 23) Z tohto poučenia môžu mať kresťanskí starší, ako aj iní určite veľký úžitok.

16. Ako sa Jóbovi traja falošní tešitelia stali nástrojmi Satana?

16 Elíhuove múdre rady sú v protiklade so zraňujúcimi slovami Elifaza, Bildada a Cófara. „Nerozprávali [ste] o mne to, čo je pravdivé,“ povedal im Jehova. (Jób 42:7) Aj keby tvrdili, že to myslia dobre, konali ako nástroje Satana, a nie ako verní druhovia. Všetci traja boli už od začiatku presvedčení, že Jób si sám môže za nešťastie, ktoré ho postihlo. (Jób 4:7, 8; 8:6; 20:22, 29) Elifaz tvrdil, že Boh nedôveruje svojim služobníkom a že mu vôbec nezáleží na tom, či sme spravodliví, alebo nie.  (Jób 15:15; 22:2, 3) Dokonca obvinil Jóba z chýb, ktorých sa nedopustil. (Jób 22:5, 9) Naproti tomu Elíhu Jóbovi duchovne pomohol, čo je vždy cieľom milujúceho radcu.

17. Čo by sme mali mať na mysli, keď sme v skúške?

17 Z knihy Jób si môžeme vziať aj ďalšie poučenie o vytrvalosti. Náš milujúci Boh vidí našu situáciu a je ochotný aj schopný nám pomôcť rôznymi spôsobmi. Už sme sa zmienili o skúsenosti Elsy Abtovej. Zamysli sa nad tým, k čomu dospela: „Pred svojím uväznením som čítala list jednej sestry, ktorá písala, že v ťažkej skúške Jehovov duch spôsobí, že ťa obklopí pokoj. Myslela som si, že tá sestra azda trochu preháňa. Ale keď som sama zažila také skúšky, pochopila som, že to bola pravda. Skutočne sa to deje tak. Pokiaľ ste to nezažili, ťažko si to môžete predstaviť. Ale mne sa to naozaj stalo. Jehova pomáha.“ Elsa nehovorila o tom, čo Jehova mohol urobiť alebo čo urobil pred tisícročiami, za dní Jóba. Hovorila o našej dobe. Áno, „Jehova pomáha“!

Šťastný je človek, ktorý vytrváva

18. Aký úžitok priniesla Jóbovi jeho vytrvalosť?

18 Len máloktorí z nás budú musieť zažiť také veľké utrpenie, aké zažil Jób. No akékoľvek skúšky nám tento systém vecí prinesie, máme pádne dôvody zachovávať si rýdzosť tak ako Jób. Vytrvalosť v skutočnosti Jóbov život obohatila. Jób sa vďaka nej zdokonalil, stal sa úplným. (Jakub 1:2–4) Jeho vzťah k Bohu sa posilnil. „Z počutia som o tebe slýchal, ale teraz ťa uzrelo moje oko,“ vyhlásil. (Jób 42:5) Satan sa dokázal ako luhár, lebo nedokázal zlomiť Jóbovu rýdzosť. Ešte aj po stáročiach sa Jehova zmieňoval o svojom služobníkovi Jóbovi ako o príklade spravodlivosti. (Ezechiel 14:14) Záznam o jeho rýdzosti a vytrvalosti motivuje Boží ľud aj dnes.

19. Prečo sa podľa teba oplatí vytrvávať?

19 Keď Jakub písal kresťanom v prvom storočí o vytrvalosti, zmienil sa o uspokojení, ktoré vytrvalosť prináša. A použil Jóbov príklad, aby im pripomenul, že Jehova svojich verných služobníkov bohato odmeňuje. (Jakub 5:11) V Jóbovi 42:12 čítame: „A Jehova, ten požehnal potom Jóbov koniec viac ako jeho začiatok.“ Boh dal Jóbovi dvojnásobok toho, o čo Jób prišiel, a Jób žil potom dlho a šťastne. (Jób 42:16, 17) Podobne akákoľvek telesná bolesť, utrpenie alebo bolesť srdca, ktorú možno znášame na konci tohto systému vecí, bude v Božom novom svete odstránená a navždy zabudnutá. (Izaiáš 65:17; Zjavenie 21:4) Počuli sme o Jóbovej vytrvalosti a sme rozhodnutí s Jehovovou pomocou napodobňovať Jóbov príklad. V Biblii je zaznamenaný sľub: „Šťastný je muž, ktorý stále vytrváva v skúške, lebo keď bude schválený, prijme korunu života, ktorú sľúbil Jehova tým, ktorí ho milujú.“ — Jakub 1:12.

Ako by si odpovedal?

• Ako môžeme rozradostňovať Jehovovo srdce?

• Prečo by sme nemali dospieť k záveru, že naše problémy sú dôkazom Božej nepriazne?

• Čo všetko pomohlo Jóbovi vytrvať?

• Ako môžeme napodobňovať Elíhua v posilňovaní spoluveriacich?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 28]

Dobrý radca prejavuje empatiu, úctu a láskavosť

[Obrázky na strane 29]

Elsa a Harald Abtovci